logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for forvirrende:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norforvirrende
engallmenn [a]: baffling, confusing
følelser [a]: disconcerting, troubling, upsetting, perplexing
forvirrende [a]: bewildering, befuddling, bemusing
forbløffende [a]: bewildering, befuddling, bemusing
spaallmenn [a]: desconcertante
følelser [a]: desconcertante, preocupante, que deja perplejo
forvirrende [a]: desconcertante, turbador, sorprendente
forbløffende [a]: desconcertante, turbador, sorprendente
sweallmenn [a]: förvirrande
Eksempel:
 1. Det kan virke forvirrende på publikum å ha så mange numre å ringe til når de er i en krisesituasjon.
 2. Ethvert menneske er ansvarlig overfor sitt eget liv, men er man inne i en særlig forvirrende periode, kan det være fint å betrakte situasjonen ut fra generelle symboler, som dem vi møter i kortene.
 3. Forvirrende skjema, mangelfull forklaringstekst, mener mange.
 4. Alt i kronikkene er spennende, noe er klargjørende, annet er forvirrende og noe er galt.
 5. Alt var jo så forvirrende.
 6. Andre er avsporende eller forvirrende fordi ordet er delt på en slik måte at første ledd synes tilforlatelig, men utgjør en felle som vi med kurs i hurtiglesning plumper rett ut i.
 7. Andre igjen mente hendelsesforløpet den siste tiden har vært så innfløkt og forvirrende at det var vanskelig å si ja til den ene part og nei til den andre.
 8. Boligmarkedet er fullt av forvirrende begreper som skal angi størrelsen på en bolig.
 9. De kan nok virke forvirrende for dem som har sitt daglige virke i huset, full av overraskelser og uventede rom som den er.
 10. De siste dagers forvirrende meldinger fra Managua om hvorvidt det blir eller ikke blir valg neste år er begrunnet med krigshandlingene ved grensene.
 11. Den får han imidlertid ikke bruke når han er ombord, det ville virke forvirrende på de utenland ske passasjerne.
 12. Denne påstand er for meg både oppsiktsvekkende og forvirrende.
 13. Dermed synes det som om en samlet bransje er interesert i konsolidering og stabilisering og bevisst unnlater å introdusere totalt nye produktområder på allerede forvirrende markeder.
 14. Det bygger videre på den oppfatning at utforskning av psykens mangslungne og ofte forvirrende utslag er kommet kort, på tross av den efterhvert store kunnskapsmengde som har samlet seg.
 15. Det er en mildest talt forvirrende motsetning mellom de uttalte målsetningene og det konkrete forslaget i Filmmeldingen.
 16. Det er forvirrende når en i pakt med en produktivitetskampanje efter fattig evne har ydet sitt for at ens bedrift kan øke sin produktivitet og konkurranseevne, å få høre begrepet bedriftsegoisme fra LOformannens munn.
 17. Det går frem av den at den forvirrende debatt om bankenes gebyrer og tjenester avslører noe i retning av et kaotisk problemkompleks for mange, også privatpersoner.
 18. Det har vært forvirrende tider for norske Zappatilhengere.
 19. Det lyder forvirrende, men gir scenene en øket spenning og fylde som holder oss fascinert frem til den avklarede ro i avslutningsbildet.
 20. Det ser ut til å være bevisst forvirrende.
 21. Det var tilsynelatende et positivt, men i virkeligheten et ensidig og forvirrende programinnslag.
 22. Direktør Willy Brunner ved LYngør Holmen Feriesenter, som før kommunestyremøtet hadde sagt at han ville begjære bedriften sin konkurs dersom ikke kommunen kunne gi ham skjenkerett uten spiseplikt, sier at de nye bestemmelsene er så forvirrende at han ikke vet hva han skal tro.
 23. Efter vår oppfatning vil mangfoldigheten av arealgrenser og lengder på rømningsveier etc. i minst like stor grad som nå virke forvirrende for brukerne.
 24. En egen samboerlov blir kun et bidrag i en ellers forvirrende lovjungel.
 25. Enda mer forvirrende ble det i desember samme år da moren ble arrestert fordi hun var hustruen til en folkefiende.
 26. Erik Bjørnskaus kronikk forleden inneholdt mange forvirrende og motstridende utsagn, og et lite forsøk på en oppklaring er på sin plass.
 27. Et forvirrende innslag er det allikevel i ThiisEvensens tekst når han henleder oppmerksomheten på å legge fontene, Wergelandstatue og musikkpaviljong i rett linje mot stasjonsnedgangen.
 28. For utenforstående kan det virke svært så forvirrende med de forskjellige stilartene som finnes i karate.
 29. Forholdene er mildest talt forvirrende i britiske havner efter diverse avstemninger tirsdag der havnearbeidere svarte både ja og nei til oppfordringen om å streike.
 30. Forsikringsbransjen har efterhvert også oppdaget at det er penger å tjene på båtforsikring, og byr på en variert og tildels forvirrende flora av tilbud og priser.
Liknende ord:
norforbindende
norforbiseende
norfordervende
norforevigende
norforfarende
norforferdende
norforaktende
Dine siste søk:
 1. forvirrende



Siste søk

# Land Term
1 Flag hickory
2 Flag tenta
3 Flag gradbeteckning
4 Flag motstand
5 Flag reir
6 Flag schism
7 Flag insinceridad
8 Flag halvton
9 Flag sommertid
10 Flag tempo
11 Flag maskera
12 Flag klämma
13 Flag irresistiblemente
14 Flag mud
15 Flag short-term
16 Flag vara i opposition
17 Flag stroboskop
18 Flag pigmy

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 685 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1804 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6796 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1643 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2249 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5177 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5986 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6437 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5433 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5959 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1365 - sekunder.

mobiltelefon