logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for frasi:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norfrasi
engallmenn [v]: relinquish, renounce, waive, refuse
spaallmenn [v]: renunciar
sweallmenn [v]: avstå
Avledede ord:frasi seg, frasielse
Anagram:safir, si fra, farsi
Eksempel:
 1. Den eneste måten Zola Budd formelt kan frasi seg sitt sydafrikanske statsborgerskap på, er ved at hennes far gjør det på vegne av henne.
 2. En tredeling av toppvervene i Høyre vil i praksis neppe bli noe stort problem, mener statsminister Kåre Willoch efter at han igår fikk vite om Jo Benkows beslutning om å frasi seg vervet som Høyreformann.
 3. Staten kan ikke frasi seg sitt ansvar for disse skolene, mente hun.
 4. Vi har idag tyve utsalg og serveringssteder i Oslo og omegn, og har måttet frasi oss gamle kunder i dagligvarehandelen, sier disponent Haakon Hals i firma A. Hansen Bakeri A / S. Han er 4. generasjon i dette snart 125 år gamle Oslobakeri, og fyller 60 år lørdag 8. september.
 5. Begge har båter som kun har tillatelse til å skyte femseks dyr, noe som har tvunget den ene til å frasi seg konsesjonen, mens den andre teller på knappene fordi han neppe vil tjene noe på fangsten.
 6. Både Sosialistisk Venstreparti og Venstre argumenterte for større tilleggsbevilgninger, og hevdet at økningen av barnehavesatsene førte til at flere måtte frasi seg sine plasser.
 7. Dessuten har vi sett oss nødt til å frasi oss ansvaret for de tre tidsskriftene, Kontrast, Miljømagasinet og Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie.
 8. Det ble et fryktelig oppstyr, og hun måtte visstnok frasi seg sitt sydafrikanske statsborgerskap for å kunne løpe.
 9. Det er ikke uvanlig i internasjonale, vitenskapelige tidsskrifter at opphavsmannen simpelthen må frasi seg opphavsretten, ellers får han ikke offentliggjort sin artikkel.
 10. Det er uhyre vanskelig å skue inn i fremtiden og frasi seg voldsbruk i enhver situasjon som måtte oppstå, spesielt når det overhodet ikke legges opp til bruk av et aktivt ikkevoldsforsvar basert på kjente sivilmotstandsmetoder.
 11. Det foreslås utvidet adgang for enkeltpersoner til å frasi seg nominasjon.
 12. Det sier jeg ikke for å frasi meg ansvaret, for jeg har hele tiden sittet i direksjonen og behandlet byggesaken der.
 13. Det var innstevnet 23 vitner og alt lå til rette for at narkotikasaken nå kunne behandles, da forsvareren måtte frasi seg vervet som forsvarer.
 14. Dette har resultert i at hun måtte frasi seg vervet som medlem av styret i NRK, hvor hun har vært nestformann siden hun ble innvalgt i 1976.
 15. Enstemmig er det bestemt at alle skal frasi seg lønn for en uke i januar, og signaler tyder på at det samme blir tilfelle i februar.
 16. Er det slik at kabelselskapene ikke vil tråkke i hverandre bed, bør prismyndighetene se nærmere på det, sier Per Eggum Mauseth, som mener kabelselskapene gjør klokt i å frasi seg sine eierrettigheter dersom de ønsker et godt samarbeide i fremtiden.
 17. Folkevalgte sier til Aftenposten at budsjettforslaget for 1985 kan bli så umoralsk og usosialt at dee folkevalgte av samvittighetsgrunner må frasi seg ethvert ansvar.
 18. Han advarte mot at NATO skulle frasi seg enhver bruk av atomvåpen, fordi dette i en gitt krigssituasjon ville være på forhånd å akseptere et militært nederlag.
 19. Hans E. Strand vil frasi seg renominasjon.
 20. Her er det fastsatt at hovedregelen skal være at personer som søker om nytt statsborgerskap, først skal frasi seg sitt tidligere før det nye innvilges.
 21. Jeg skal ikke som trener frasi meg ethvert ansvar, men jeg vil gjerne påpeke at flere nederlag er reale nok.
 22. Kritiske røster i pressen har tidligere reist spørsmålet om Hallvar Thoresen burde fratas, eller selv frasi seg, kapteinsbindet efterat han meldte forfall til Sveitskampen for å spille for sitt PSV.
 23. Legen har intet ansvar fordi han kan frasi seg det.
 24. Nestformann i Stortingets kirke og undervisningskomite, Hans E. Strand, vil efter det Aftenposten erfarer frasi seg renominasjon fra Høyre i Buskerud.
 25. Styret i Statsbanene vil nå legge ned driften og frasi seg vedlikeholdsansvaret.
 26. Svenn Stray sier at det ikke var noen vanskelig avgjørelse å frasi seg gjenvalg.
 27. Williams har fått 72 timer på seg til å frasi seg Miss Americatittelen, og Miss New Jersey, Suzette Williams, står klar til å overta kronen.
 28. I tillegg er det særlig i det industrialiserte NordEuropa blitt akseptabelt for familien - på grunn av plassmangel, boutgifter, det endrede moralske klima og nødvendigheten av å søke arbeid - å frasi seg ansvaret for familiemedlemmer som trenger hjelp, enten det gjelder gamle eller unge.
 29. Allerede ifjor høst ba Oslo Høyres formann, Per DitlevSimonsen, Wenche Lowzow om å vurdere å frasi seg gjenvalg.
 30. DE tafatte franske forsøk på å oppklare saken og frasi seg ansvaret, som den regjeringsoppnevnte Tricotkommisjonen var et eksempel på, styrket bare mistanken om at den hadde forgreninger helt opp i den franske regjering.
Liknende ord:
norframsi
norfrase
norfrasi
spafrase
swefras
swefrasa
swefrasig
Dine siste søk:
 1. frasi


Frasi ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) frasi
Gerundio: frasiende
Partisipp: frasagt
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  frasier
 • du
  frasier
 • han
  frasier
 • vi
  frasier
 • dere
  frasier
 • de
  frasier
8. Presens perfektum
 • jeg
  har frasagt
 • du
  har frasagt
 • han
  har frasagt
 • vi
  har frasagt
 • dere
  har frasagt
 • de
  har frasagt
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  frasa
 • du
  frasa
 • han
  frasa
 • vi
  frasa
 • dere
  frasa
 • de
  frasa
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde frasagt
 • du
  hadde frasagt
 • han
  hadde frasagt
 • vi
  hadde frasagt
 • dere
  hadde frasagt
 • de
  hadde frasagt
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal frasi
 • du
  vil/skal frasi
 • han
  vil/skal frasi
 • vi
  vil/skal frasi
 • dere
  vil/skal frasi
 • de
  vil/skal frasi
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha frasagt
 • du
  vil/skal ha frasagt
 • han
  vil/skal ha frasagt
 • vi
  vil/skal ha frasagt
 • dere
  vil/skal ha frasagt
 • de
  vil/skal ha frasagt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle frasi
 • du
  ville/skulle frasi
 • han
  ville/skulle frasi
 • vi
  ville/skulle frasi
 • dere
  ville/skulle frasi
 • de
  ville/skulle frasi
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha frasagt
 • du
  ville/skulle ha frasagt
 • han
  ville/skulle ha frasagt
 • vi
  ville/skulle ha frasagt
 • dere
  ville/skulle ha frasagt
 • de
  ville/skulle ha frasagt
Imperativ
bekreftende
 • du
  frasi!
 • vi
  La oss frasi!
 • dere
  frasi!
Nektende
 • du
  ikke frasi! (frasi ikke)!
 • dere
  ikke frasi! (frasi ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag nygift man
2 Flag ofrecer a licitación
3 Flag felicitar
4 Flag krigsfangeleir
5 Flag let fall
6 Flag väst-
7 Flag antikvitetshandlare
8 Flag et steinkast fra
9 Flag daggmask
10 Flag batallar
11 Flag bake
12 Flag conferencista
13 Flag sombrero
14 Flag bromine
15 Flag mysa
16 Flag for farlig
17 Flag stamkund
18 Flag lexicology

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 686 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1806 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6799 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1645 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2250 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5179 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5987 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6439 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5435 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5960 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1465 - sekunder.

mobiltelefon