logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for frekvens:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norfrekvens
engallmenn [n]: frequency
spaallmenn [n]: frecuencia [f]
sweallmenn [n]: frekvens
Synonymer:rytme, taktfullhet, tempo
Avledede ord:høyfrekvens, meget høy frekvens, radiofrekvens, frekvensområde
Wiki:Frekvens er et mål på antallet ganger en hendelse gjentar seg i løpet av en enhetstid. For å beregne frekvens, setter man et fast tidsintervall, teller antall ganger en hendelse inntreffer og dividerer på tidsintervallets lengde.
Eksempel:
 1. Radio Haukeli sender på egen frekvens.
 2. Radio Haukeli sender på egen frekvens.
 3. Da vi startet arbeidet med å koordinere ansvaret for slike gravide, var det på bakgrunn av en stadig økende frekvens av disse.
 4. De som har fått konsesjon for å drive nærradio i Osloområdet, blir nå bedt om å vurdere om de har behov for en fjerde frekvens på FMbåndet, opplyser statssekretær Jan S. Levy.
 5. Det må heller ikke fremstilles som noen nyhet at den såkalte NATOradioen har fått en egen frekvens.
 6. Lars Roar Langslet har sagt at dersom det åpnes for en fjerde frekvens, er det rimelig at man drøfter fordelingen av sendetid en gang til, sier Geir Høiby i Acem Radio til Aftenposten.
 7. Vi flyr på samme frekvens, svarer han jeg spør.
 8. 10 Grader R., Vandets 13 Grader R. Frekvens 11 kolde Bad, 6 Varme Bad, hvoraf 4 for Damer.
 9. Benevnelsen gymnasiast har nå mindre frekvens, men høres fremdeles brukt.
 10. Blant folk i fjellfylket Linxian i Henanprovinsen finner man verdens høyeste frekvens av kreft i spiserøret.
 11. De elleve som idag deler frekvens 101 mellom seg, må på årsbasis ut med vel 36 000 kroner, tilsammen.
 12. De største byene får flere frekvenser, og de som får sende, skal selv fordele frekvens og sendetid.
 13. Den skulle gjennom sin frekvens gi publikum noe å tenke på.
 14. Denne senderen har åpenbart en frekvens som stemmer overens med den som benyttes til formidling av NRKs programmer.
 15. Departementet minner om at det tidligere har tilbudt en fjerde frekvens, men at et flertall av konsesjonshavere har avslått dette.
 16. Det er tross alt begrenset hva en hekkeløper med en innøvd frekvens og steglengde kan tjene på medvinden.
 17. Det gir bedre lønnsomhet og sikrer oss en fornuftig lastetilgang og frekvens på anløpene.
 18. En ny sender vil gjøre den fjerde frekvens mulig.
 19. En ren eller enkel tone dannes av lydbølger som har samme frekvens.
 20. Frekvens, intensitet, varighet av de enkelte impulser, tidsavstanden mellom impulsene, og hele impulsseriens lengde.
 21. Får vi inn en radiostasjon, sender vi ofte et rapportskjema, med opplysninger om frekvens, dato og klokkeslett, sprog og programdetaljer som platetitler, nyheter og værmelding.
 22. Han fremholdt at god underholdning ikke er et særmerke for demokratiet, og gikk imot tanken om at de mer underholdende, journalistiske nærradioene i Oslo skal skilles ut på egen frekvens.
 23. Hvis man på dette tidspunkt skulle gå inn for en fjerde frekvens, måtte hele fordelingen av sendetid gjøres på nytt, noe som er tidkrevende.
 24. I en NTBmelding som gjengis i Vårt Land 6. september sies det Hovedproblemet når det gjelder fordelingen av sendetid i Oslo er at de etablerte, ikkereligiøse stasjonene i Osloområdet gjerne vil sende på samme frekvens sammen med de avisene som har fått konsesjon på nærradiosendinger.
 25. I mellomtiden vil de 11 nærradiostasjonene som allerede er etablert, fortsette sine sendinger på frekvens 101 på FMbåndet.
 26. I radiosproget snakkes det om original frekvens og omformet frekvens.
 27. I tillegg er det svenke Esseltekonsernet i ferd med å sette i gang sending over en belgisk frekvens.
 28. Idag er frekvens 101 MHz på FMbåndet et sikkert sted å stille inn søkeren på, om man bor i Osloområdet og ønsker ord og toner hele døgnet.
 29. Jeg antar at man grovt sett har sammenlignbar frekvens av skader i helseinstitusjoner i Norge og Sverige.
Resultater funnet i svensk ordbok
swefrekvens
engallmenn [n]: frequency
norallmenn [n]: frekvens
spaallmenn [n]: frecuencia [f]
Synonymer:rytm, taktfullhet, tempo
Avledede ord:högfrekvens-, mycket höga frekvenser, radiofrekvens
Wiki:Frekvens är ett mått på antalet av en repeterande händelse inom ett givet tidsintervall. För att beräkna frekvensen fixerar man ett tidsintervall, räknar antalet förekomster av händelsen och dividerar detta antal med längden av tidsintervallet. Resultatet ges i enheten hertz (Hz) efter den tyske fysikern Heinrich Rudolf Hertz, där 1 Hz är en händelse som inträffar en gång per sekund.
Liknende ord:
swefrekvent
engfreshens
engfrequent
engfreshen
norfredsvenn
norfrekkas
engfragment
Dine siste søk:
 1. frekvensSiste søk

# Land Term
1 Flag hej
2 Flag enormt
3 Flag gå nedenom
4 Flag diplomati
5 Flag high-strung
6 Flag bábíer
7 Flag gallesykdom
8 Flag portavoz
9 Flag enraged
10 Flag ringende
11 Flag avla
12 Flag ansträngd
13 Flag shorn
14 Flag gubernativo
15 Flag oast
16 Flag poético
17 Flag gi betalt
18 Flag elektrisk sjokkbehandling

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 277 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 432 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2291 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7639 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2030 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2624 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6367 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6871 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1615 - sekunder.

mobiltelefon