logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for genetisk:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norgenetisk
engbiologi [a]: genetic
spabiologi [a]: genético
swebiologi [a]: genetisk
Eksempel:
 1. Samfunnet kan ikke foreta noen tvungen undersøkelse av mennesker i forbindelse med genetisk veiledning, men peke på det moralske ansvar mennesker i denne sammenheng har.
 2. Islam er som en genetisk kode, sier Hadj alMurzi.
 3. Som følge av forurensningsproblemene i Bisckayabukten og andre sydlige dyrkningsområder og fordi vi efterhvert vil få et genetisk overlegent materiale, må målet være at Norge overtar størstedelen av produksjonen som går til konsum i Europa.
 4. Alle som får utført prøven, har vært til genetisk veiledning på Institutt for medisinsk genetikk, og vi synes det er bra at veiledning og selve prøven utføres på to forskjellige steder.
 5. Alle som ønsker fosterdiagnostikk får genetisk veiledning på forhånd.
 6. Berthold Grünfeld skriver i Aftenposten 1 / 384 en artikkel der han går inn for en betydelig økning av tilbudet om genetisk veiledning og fosterdiagnostikk.
 7. Betydelig økonomisk støtte fra Norsk Hydros forskningsfond har gjort avhandlingen mulig, og dr.med. Pål Møller ved Genetisk Institutt, Universitetet i Oslo, har deltatt i prosjektet ved å undersøke pasientene klinisk og arvemessig.
 8. De koblingsmønstre som hører sammen med en viss cellesamling, er ikke genetisk forutbestemt mer enn i grove trekk, antar Crick og Mitchison.
 9. Den fremmedartede skapningen er et resultat av en genetisk manipulasjon, hvor videnskapsmennene startet med et lammefoster og et geitefoster.
 10. Denne usikkerheten gjør at det for tiden ikke ville være etisk forsvarlig å forsøke genetisk manipulasjon av befruktet menneskeegg som skal plasseres inn i livmoren i håp om at svangerskap skal komme istand.
 11. Det eneste man er enige om er at aktiviteter omkring menneskelig befruktning og genetisk veiledning må ha en ordnet ramme.
 12. Det er dette som blir kalt genetisk forurensning.
 13. Det er en teknologi som ble utviklet i forbindelse med forskningen over rekombinant DNA som har gjort det mulig å studere genetisk variasjon i selve arvestoffet, i DNA.
 14. Det er nytteløst å lukke øynene for at det i vår type av pluralistiske samfunn eksisterer til dels betydelige meningsforskjeller i spørsmål omkring menneskelig befruktning og genetisk veiledning.
 15. Det følger dog ikke automatisk at disse forskjeller er genetisk bestemt.
 16. Dette siste poenget mener jeg er en av hovedinnvendingene mot videre utbygging av genetisk helsetjeneste, og Grünfeld har ennå ikke gjort noe systematisk forsøk på å tilbakevise dette.
 17. Efter genetisk veiledning er det ikke uvanlig at et par som i utgangspunktet ønsket fosterdiagnostikk ombestemmer seg.
 18. En genetisk veiledingstjeneste står i nær sammenheng med fostervannsdiagnostikk.
 19. En typisk åpningsreplikk av forskningssjef dr. philos. Anton Brøgger ved Norsk Hydros Institutt for Kreftforskning ved Radiumhospitalet, genetisk avdeling.
 20. Et forsøk på å vise de antihumanistiske perspektivene og farene ved for vel utviklet genetisk helsetjeneste.
 21. For eksempel trangen til å drive grotesk genetisk forskning og forme og følge destruktive lederskikkelser.
 22. Fordi han bare i liten grad berører problemet om forskjellen er genetisk eller sosialt betinget, er imidlertid de påståtte IQforskjellene uinteressante i den sammenheng de diskuteres i boken.
 23. Før prøven blir tatt, foretas det alltid en genetisk veiledning.
 24. GENETISK forskning eller forskning i arvestoffer står svært sentralt i bioteknologien idag, og det er kanskje denne forskningen som vil få størst betydning for menneskets hverdag.
 25. Genetisk veiledning og fostervannsundersøkelser har vært gjenstand for mye diskusjon her i landet.
 26. Hensikten med en slik genetisk veiledning er å gi informasjon slik at foreldrene selv kan komme frem til den løsning som er best for dem i en situasjon som kan være problematisk.
 27. I sitt forskerteam har Terje Skogland med seg forsker Knut Røed fra Grunnforskningsinstituttet ved Norges Landbrukshøgskole, til å se nærmere på hvordan villreinstammen utvikler seg genetisk.
 28. I tillegg står vi sterkt når det gjelder genetisk avlsarbeide, særlig i foredling av fisk.
 29. I weekenddelen av avisen har man imidlertid tillatt seg å bruke tildels store bilder, men artiklene er oftest så lange og knusktørre at ingen orker lese dem - som denne ukens tosiders utredning om genetisk forskning.
Resultater funnet i svensk ordbok
swegenetisk
engbiologi [a]: genetic
norbiologi [a]: genetisk
spabiologi [a]: genético
Liknende ord:
norgenerisk
norgenetikk
swegenerisk
swegenetik
enggenesis
enggenetic
enggenetics
Dine siste søk:
 1. genetiskSiste søk

# Land Term
1 Flag talud
2 Flag yolk
3 Flag lensherre
4 Flag maritim
5 Flag sken-
6 Flag nygifta
7 Flag kilometeravgift
8 Flag livsföring
9 Flag elgantilope
10 Flag vårdslöshet
11 Flag purism
12 Flag calafatear
13 Flag tala osanning
14 Flag replant
15 Flag alcoholic
16 Flag omkomme
17 Flag polokrage
18 Flag blomstrande

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 96 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 251 0 2022-10-17 23:14:50
röja 900 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2084 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7250 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1851 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2444 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5362 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6181 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6672 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1777 - sekunder.

mobiltelefon