logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for gjennomgang:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norgjennomgang
engallmenn [n]: passage, passageway
spaallmenn [n]: pasaje [m]
sweallmenn [n]: genomgång
Synonymer:
 1. allé, autostrada, bilvei, ferdselsåre, gate, hovedvei, kurs, landevei, motorvei, passasje, promenade, riksvei, rute, sidevei, smau, smug, sti, strekning, tråkk, tømmervei, vei, veit
 2. gjennomlesning, gjennomsyn, korrektur, språkvask
Eksempel:
 1. Og det er denne gjennomgang Regjeringen har bedt Stortinget om å bevilge stillinger til og fått Stortingets enstemmige tilslutning for.
 2. Detaljene kommer bedre frem, og utstyret vil også bety en raskere gjennomgang enn hittil for passasjerene som skal med fly til utlandet, sier han.
 3. Dette var første gang vi la generalforsamlingen efter endt arbeidstid, sørget for et stort lokale og la opp til en detaljert gjennomgang av regnskapstallene.
 4. Ja, men vilkåret for at politikerne skal stake ut kursen, er at vi bevilger oss nok tid til en grundig gjennomgang.
 5. Jeg finner det nå naturlig at det foretas en gjennomgang av overvåkingspolitiets ressurser, sa justisminister Røkke.
 6. Jeg mener at vi nå bør få en skikkelig gjennomgang av hele gården i Nedre Slottsgate, sier Herstad.
 7. Man har fått en summarisk gjennomgang av hvordan situasjonen er globalt, og i flere nasjoner.
 8. Miljøverndepartementet har lagt opp til en hektisk, men grundig gjennomgang av det økonomiske potensial i de ikke utbyggede norske vassdrag.
 9. Slike hus tåler nesten ikke vibrasjoner i grunnen, men det skal likevel gå greit, sier han, og forteller videre at gårdsrommene mellom Grubbebakken og Pløens gate skal bli åpne for gjennomgang.
 10. 19) Gjennomgang i beskyttelsesgjerdet.
 11. Ambassadør Mevik foreslo derfor å opprette en spesiell arbeidsmekanisme av midlertidig karakter, slik at landene sammen kan foreta en første detaljert gjennomgang, og dermed innlede en forretningsmessig dialog om de ulike forslag.
 12. Argumentet for å amputere huset har vært at Fellesbankens nybygg skulle ha gjennomgang til en torvkjede med småbutikker inne i kvartalet.
 13. Bak de forsiktige formuleringene i stortingsproposisjonen er det blitt kjent at det ligger et notat om privatiseringsbegrepet som følger henvendelsen til departementene om en gjennomgang av sine områder.
 14. Dagen efter at Linn Stokke har tatt farvel med Grease, blir det søndag en gjennomgang av Ernst Rolfkavalkaden.
 15. De foretar en rask gjennomgang av selvangivelsene, men har en egen evne til å kontrollere det som skal kontrolleres.
 16. De gamle opplevde den som en gjennomgang.
 17. De åpner med en kort gjennomgang av alkoholens historie, for å bruke et slikt uttrykk, fortsetter med en beskrivelse av den nordiske tradisjon helt fra Gulatingsloven, som la sterk vekt på retten til å drikke øl.
 18. Departementet mener at en systematisk gjennomgang av de nåværende ordningene for offentlig støtte til privat omsorg har en egenverdi i seg selv, uansett om kommunene senere blir valgt ut til å bli med på forskningsprosjektet eller ikke.
 19. Derfor denne detaljerte gjennomgang av ganske bestemte forhold.
 20. Derfor er det behov for en total gjennomgang av konsernet.
 21. Dersom en privat bank, eller andre private interesser, satser penger på et prosjekt, vil det innebære grundigere og hardere gjennomgang av planene enn om Staten hadde garantert for driften.
 22. Det er behov for en gjennomgang på bred basis av vårt forhold til EF på såvel det økonomiske som det utenriks og sikkerhetspolitiske område.
 23. Det er foretatt en gjennomgang av virksomheten ved hustrykkeriene i samarbeid med Norsk Grafisk Forbund.
 24. Det koster noen kroner å engasjere en installatør, men vi vet om et hyttevel som har avtale med bygdas installatør om en årlig gjennomgang av medlemmenes ledningsnett og elektriske apparater.
 25. Det må foretas en gjennomgang av offentlig virksomhet med sikte på overføring til private av oppgaver som det ikke er naturlig å videreføre i offentlig regi.
 26. Dette gjelder for eksempel en grundig gjennomgang av søknader i saker hvor det hittil ikke er fattet vedtak, samt kjøp av brukte boliger og kontroll av fremleiekontrakter.
 27. Dette gjør han på grunnlag av en grundig gjennomgang og analyse av rettspraksis, og de hensyn som taler for og mot en slik permitteringsregel.
 28. Efter en detaljert gjennomgang av de mange overføringene på statsbudsjettet, fant jeg at man uten vesentlige skadevirkninger kan foreta en reduksjon på ialt 10.5 milliarder kroner, hvorav bare vel 25 % tas fra jordbruk og fiske.
 29. Efter en grov gjennomgang av de innsendte kravene, ser det ut som hovedkravene faller sammen med representantskapsvedtaket i LO, sier Totland.
 30. Efter hva Aftenposten får opplyst ble det foretatt en omfattende gjennomgang av situasjonen, men debatten avfødte ingen nye ideer for å bedre situasjonen.
Liknende ord:
norgjennomgå
norgjennomsyn
norgjenklang
norgjennom
norgjennom-
norgjennombore
norgjennomdynke
Dine siste søk:
 1. gjennomgangSiste søk

# Land Term
1 Flag root out
2 Flag kodicill
3 Flag vikt
4 Flag turbio
5 Flag plum
6 Flag få til
7 Flag smittande
8 Flag medborgarskap
9 Flag amolar
10 Flag befriare
11 Flag kåk
12 Flag entusiasme
13 Flag svinstia
14 Flag målestokk
15 Flag depraverad
16 Flag positivt
17 Flag fingersmycke
18 Flag menn

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 563 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 699 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1335 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2610 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8200 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2320 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2912 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5827 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6647 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7171 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1371 - sekunder.

mobiltelefon