logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for halvere:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norhalvere
enggeometri [v]: bisect
formål [v]: halve
spageometri [v]: bisecar
formål [v]: partir por la mitad, cortar en dos
swegeometri [v]: halvera
Eksempel:
 1. Hvordan har svenskene klart å halvere sitt ulykkestall i forhold til vårt ?
 2. Jeg frykter at man kan nå grensen for hvor langt en forsvarlig fagforeningsledelse kan presses, sier han og mener at hvis man på ny forsøker å halvere lønnsveksten, vil det kunne få negative konsekvenser for produktiviteten i dansk industri.
 3. Akseptere den Sleipneravtalen som foreligger til godkjennelse, be BG gjenoppta forhandlingene med Statoil for å redusere prisen eller halvere gassvolumet, gå inn for det nederlandske alternativet, eller avslå Sleipneravtalen og dermed tvinge BG til å tilby høyere priser for britisk Nordsjøgass.
 4. Arbeiderpartiet taper også - i alle partier unntatt SV - på sitt krav om å halvere beløpene i den populære ordning sparing med skattefradrag.
 5. Derfor fant man for et par år siden på å halvere både kakestykket og pris.
 6. Det betyr at dersom fritidsklubbene må halvere sin åpningstid, kan mange komme til å trekke ned i sentrum til utsatte miljøer som rundt den gamle Østbanestasjonen, Vaterland og Slottsparken.
 7. Det er ikke nok å halvere tabben.
 8. Det vil halvere omlastningstiden.
 9. Dette vil føre til at det sikkerhetspolitiske truselbilde for Sveriges vedkommende vil endres og at det over en 25 års periode vil være mulig å halvere de svenske militæromkostninger, som idag er på cirka 20 milliarder kroner.
 10. Efter min mening bør målet være å halvere antallet drukningsulykker i forbindelse med bruk av småbåter, fra ca. 80 pr. år nå til 40, sier lederen for småbåtavdelingen i Det norske Veritas, Karl Morten Wiklund.
 11. En tunnelløsning til 150 millioner kroner fra Frogner plass til Parkveien vil kunne halvere biltrafikken gjennom bydelen.
 12. En velgeroppslutning omtrent som det de politiske barometrene gir, ville halvere stortingsgruppen og utrydde partiet - i store deler av landet.
 13. Forsøk med nærmere samarbeide med trygdeetaten har vist oss at det ser ut til å være mulig å halvere ventelistene i attføringsapparatet.
 14. Forutsatt at eksporten fortsetter å øke, vil det ifølge statsministeren være mulig å halvere gjelden frem til 1990.
 15. Hallen vil komme på tre og en halv million kroner, men ved hjelp av dugnadsinnsats kalkulerer Nittedal IL med å halvere utgiftene.
 16. Han har satt seg som mål å halvere det store budsjettunderskuddet og vil løsne på kontrollen av utenlandske investeringer samt tone ned kanadiseringen av olje og gassreservene, signaler som blir godt mottatt av et næringsliv som ønsker nærmere bånd til USA.
 17. Hvis man vil halvere dette tallet, kommer man frem til et totalt behov for arbeidsplasser på 150 000.
 18. I Libanon meldte den statlige radio lørdag at den italienske forsvarsminister Giovanni Spadolini, har gjort det klart overfor den libanesiske regjering at Italia kommer til å halvere sin fredsbevarende styrke i Libanon.
 19. I de fleste tilfellene kan vi halvere skadetiden !
 20. I denne omgangen er det snakk om å halvere åpningstiden på to av filialene.
 21. Ifølge Taylor, kan supermaktene halvere sine atomarsenaler uten å miste evnen til å utslette hverandre.
 22. La oss anta at en jordbrukspolitikk tilnærmet uten støtte ville halvere sysselsettingen.
 23. Men mest gledelig med planene er mulighetene til å kunne halvere driftsutgiftene, fremholder Rolf SætherLarsen overfor Østlandets Blad.
 24. Målet med oppryddingen i flyrabattene er å halvere antall ordninger som finnes idag.
 25. Noe har de bragt med seg, og de har vært bevisste på å halvere alle investeringer.
 26. Opprinnelig ble det kalkulert med en gjeld på to millioner, men iherdig egeninnsats på mange forskjellige måter har altså bidratt til å halvere lånebehovet.
 27. Parisregjeringen klarte mer enn å halvere underskuddet i handelsbalansen med utlandet fra 1982 til 1983.
 28. På bakgrunn av opposisjonens hardkjør mot Regjeringen om arbeidsløsheten ble det også et slags antiklimaks når Stortinget mot SVs egne fire stemmer avviste et forslag fra Hanna Kvanmo med krav til Regjeringen om å fremlegge en aksjonsplan for å halvere arbeidsløsheten i 1985.
 29. Riktignok har kommissær Robert Broussard - antiterroreksperten som ble spesialsendt til Korsika for å rydde opp - klart å halvere antall bombeattentater, men FLNCfolkene slår fortsatt til.
 30. SV vil halvere arbeidsledigheten neste år.
Liknende ord:
swehalvera
enghalter
enghalve
norha verk
norhalve
swehalvbra
swehaveri
Dine siste søk:
 1. halvereSiste søk

# Land Term
1 Flag devalvering
2 Flag effigy
3 Flag itu
4 Flag ñandú
5 Flag ikke notert
6 Flag restriktiv
7 Flag completely
8 Flag surkart
9 Flag for en tid
10 Flag ape
11 Flag nedverdige
12 Flag plaster of paris
13 Flag fotógrafa
14 Flag tilhylle
15 Flag pyra
16 Flag estroncio
17 Flag apostillar
18 Flag landstiga

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 646 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1699 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6711 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1603 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2209 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5135 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5943 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6388 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5393 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5911 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1087 - sekunder.

mobiltelefon