logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for hemmelighold:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norhemmelighold
engfakta [a]: concealed [formal], hidden, covered
spafakta [a]: oculto, escondido
swefakta [a]: hemlighållen
Avledede ord:hemmeligholde, hemmeligholdelse, overenskommelse om hemmelighold
Wiki:Hemmelighold innebærer å skjule informasjon. Det som blir holdt skjult, kalles hemmeligheter. Hemmelighold er ofte omstridt.
Eksempel:
  1. I brevet til forhørsretten heter det blant annet at Finn Lied som påtalemyndighetens vidne i straffesaken mot fredsforskerne Owen Wilkes og Nils Petter Gleditsch, uttrykte synspunkter på hemmelighold som tilsier at han ikke kan foreta noen nøytral og rimelig balansert vurdering som sakkyndig.
  2. Lied sa selv i retten at hans standpunkt til hemmelighold nok kunne oppfattes som noe ekstremt.
  3. Denne helt avgjørende sikkerhetsmessige betydning av hemmelighold, bortfaller selvsagt ikke ved at det skjer en domstolsbehandling.
  4. Det er ikke tilstrekkelig at det på et tidligere tidspunkt var behov for hemmelighold.
  5. Forsker John Kristen Skogan og direktør Willy Østreng har lagt stor vekt på åpenhet i norsk sikkerhetspolitikk, mens to av de andre sakkyndige, ambassadør Thore Boye og generalmajor Bjørn Egge, ifølge forsvareren, skal ha gitt uttrykk for ønske om mer hemmelighold av denslags opplysninger.
  6. Ikke desto mindre var Forsvarsdepartementet representert på byråsjefnivå i salen, og man måtte høre at Norges hemmelige tjenester utgjør noe av det mest hemmeligholdte i den vestlige verden, og jo mer hemmelighold, desto dårligere blir kontrollen.
  7. Mens de sakkyndige i Treholtsaken går opp grensen mellom åpen informasjon og hemmelighold, har Sivilombudsmannen rykket ut mot Justisdepartementets vurderinger i lignende spørsmål.
  8. Til grunn for standpunktet om å beholde stor meddomsrett i spionsaker, ligger i første rekke hensynet til hemmelighold ved at graderte opplysninger blir spredd blant færrest mulig personer gjennom domstolsbehandlingen, sies det i en pressemelding fra Justisdepartementet.
Liknende ord:
norhemmeligholde
norhemmelig fond
norhemmelighet
norhemmelig
norhemmelig kode
norhemmelig plan
norhemmeligholdelse
Dine siste søk:
  1. hemmeligholdSiste søk

# Land Term
1 Flag indifference
2 Flag forfatterinne
3 Flag fördystra
4 Flag frøse
5 Flag bemektige
6 Flag tilføyelse
7 Flag oftalmologi
8 Flag utmattad
9 Flag myksomatose
10 Flag lite stekt
11 Flag fielmente
12 Flag sentir hormigueo
13 Flag check
14 Flag avledande
15 Flag dugelig
16 Flag svårbestämbar
17 Flag retsam
18 Flag arrabal

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 545 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 690 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1324 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2592 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8181 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2307 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2896 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5817 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6633 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7157 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.2346 - sekunder.

mobiltelefon