logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for henlegge:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norhenlegge
engallmenn [v]: lay, place, move
spaallmenn [v]: poner, mover
sweallmenn [v]: placera
Synonymer:avskrive, avstå fra, avsverge, bryte, forsage, frafalle, fratre, fravike, gi avkall, gi opp, gi på båten, gi slipp på, gi tapt, hoppe av, kapitulere, la falle/være/fare, legge på hylla, oppgi, rømme, si farvel til, skrinlegge, skyte en hvit pinn etter, slippe, slå fra seg, venne seg av med
Eksempel:
 1. Barber Tampa er bygget i SydKorea, men man valgte å henlegge dåpsseremonien til New York.
 2. Vi har bare sett begynnelsen til kristendommen, slår han med Albert Schweizer fast innledningsvis, og utover på sidene må man stundom spørre seg om vi skal henlegge denne begynnelse til Galilea eller til Høvik.
 3. Hvilke muligheter har man dersom Prisdirektoratet velger å henlegge en klagesak ?
 4. Alle mulige kanaler må benyttes for å få de tyrkiske myndigheter til å henlegge saken mot Bertelsen og utlevere ham til Norge.
 5. Bakgrunnen for å henlegge en slik skole til Kjeller er forskermiljøet som dette stedet har siden det allerede er etablert en rekke forskningsinstitusjoner i området.
 6. Blant annet må enkelte lag henlegge treningen til Ramstad skole.
 7. Den viste at Handelsdepartementet gikk med på å henlegge ytterligere efterforskning av Jahres disposisjoner i utlandet mot hjemkjøp av disse skipene.
 8. Det er også åpenbart at det har rådet stor tvil om saken innen påtalemyndigheten idet politiet ønsket å henlegge saken.
 9. Dette ble understreket av Tsjekhov ved å henlegge åstedet for sine stykker til den russiske provins i det sentraliserte storriket der livet for borgerskap og overklasse ble desto kjedeligerer og mere handlingslammet.
 10. Gausdal Høifjellshotell er viden berømt for sine mange storslagne sjakkarrangementer de siste 15 år, og NSFs kongress mottok med begeistring tilbudet om nå også å henlegge et NM dit.
 11. Hans forsvarer Truls Dramer sier han er glad for beslutningen om å henlegge saken.
 12. I disse klassene stilles også krav til hestens samling, dvs. den fysiske evne til å henlegge vekten til bakparten.
 13. Ialt har Londons trafikkmyndigheter måttet henlegge over 70 000 parkeringssaker fordi de fleste diplomater bare kaster slike advarsler.
 14. Istedenfor bare å henlegge saken, burde ikke Ombudet pålegge eller sterkt henstille til NSB å ta saken opp på det internasjonale plan, eller kanskje helst ta saken opp i FN eller domstolen i Haag ?
 15. Johansens argumentasjonsmåte preges imidlertid av en så bedrøvelig mangel på intellektuell ryddighet at fristelsen til å ryste på hodet og henlegge saken - eventuelt oversende den til underholdningsavdelingen i NRK - ville ha vært overveldende, hvis det ikke her hadde dreiet seg om dynamitt i bokstaveligste forstand.
 16. KLubbene blir tvunget til å henlegge sin virksomhet til andre og mer fjerntliggende arealer, hvilket vil kunne medføre avtagende deltagelse og i verste fall at mange legger idrettstøyet i skapet for godt.
 17. Kontorsjef Åge Karlsen kan videre fortelle at prismyndighetene kan henlegge saker, men ikke ta noen endelig avgjørelse om straff.
 18. Mondale er idag den fremste politiske talsmann for det omstridte forslag om å tvinge utenlandske bilprodusenter til å henlegge produksjonen til USA.
 19. Politiet fikk mistanke om at brannen var påsatt, men måtte henlegge saken efter bevisets stilling.
 20. Politiet må i dag henlegge 60 prosent av voldtektssakene på grunn av bevisets stilling.
 21. Riksadvokaten fant det imidlertid ikke riktig å henlegge saken efter bevisets stilling.
 22. Riksadvokaten har besluttet å henlegge saken, og det blir heller ikke reist sikringssak, melder Nordlys.
 23. Statsadvokat TorAksel Busch opplyser til Aftenposten at hans begrunnelse for å henlegge dette ene forholdet mot de to guttene, var at guttene efter at de hadde tilstått innbruddet i Nittedal Møbelutsalg, var dømt for en rekke kriminelle forhold begått efter det første innbruddet.
 24. Statsadvokaten i Trondheim besluttet for en måned siden å henlegge saken på grunn av bevisets stilling.
 25. Til tross for dette har førstestatsadvokat Anstein Gjengedal valgt å henlegge saken.
 26. Under den videre efterforskning trakk politiet også frem et forhold fra 1979, hvor siktede var mistenkt for underslag av ytterligere ca. 150 000 kroner i forbindelse med en erstatningssak, til tross for at Romerike politikammer hadde foreslått å henlegge dette forhold.
 27. Verdenssjakkforbundets eksekutivråd har på et møte i New York besluttet å henlegge den ene av de tre VMkvalifiseringsturneringene i 1985 til Norge.
 28. Vi bestemte derfor å henlegge virksomheten blant haitianerne til nabolandet, Den dominikanske republikk, dit bortimot en halv million av dem har søkt tilflukt fra nøden og undertrykkelsen i Baby Docs rike.
 29. Å henlegge saken for godt, er så absolutt for lettvint.
 30. Samtidig er vi i den stilling at vi må henlegge saker om legemsfornærmelse, selv der gjerningsmannen er kjent.
Liknende ord:
norhenlegge
norhelende
norhellende
norhellige
norhendelse
norhenge
norhengende
Dine siste søk:
 1. henlegge


Henlegge ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) henlegge
Gerundio: henleggende
Partisipp: henlagt
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  henlegger
 • du
  henlegger
 • han
  henlegger
 • vi
  henlegger
 • dere
  henlegger
 • de
  henlegger
8. Presens perfektum
 • jeg
  har henlagt
 • du
  har henlagt
 • han
  har henlagt
 • vi
  har henlagt
 • dere
  har henlagt
 • de
  har henlagt
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  henla
 • du
  henla
 • han
  henla
 • vi
  henla
 • dere
  henla
 • de
  henla
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde henlagt
 • du
  hadde henlagt
 • han
  hadde henlagt
 • vi
  hadde henlagt
 • dere
  hadde henlagt
 • de
  hadde henlagt
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal henlegge
 • du
  vil/skal henlegge
 • han
  vil/skal henlegge
 • vi
  vil/skal henlegge
 • dere
  vil/skal henlegge
 • de
  vil/skal henlegge
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha henlagt
 • du
  vil/skal ha henlagt
 • han
  vil/skal ha henlagt
 • vi
  vil/skal ha henlagt
 • dere
  vil/skal ha henlagt
 • de
  vil/skal ha henlagt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle henlegge
 • du
  ville/skulle henlegge
 • han
  ville/skulle henlegge
 • vi
  ville/skulle henlegge
 • dere
  ville/skulle henlegge
 • de
  ville/skulle henlegge
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha henlagt
 • du
  ville/skulle ha henlagt
 • han
  ville/skulle ha henlagt
 • vi
  ville/skulle ha henlagt
 • dere
  ville/skulle ha henlagt
 • de
  ville/skulle ha henlagt
Imperativ
bekreftende
 • du
  henlegg!
 • vi
  La oss henlegge!
 • dere
  henlegg!
Nektende
 • du
  ikke henlegg! (henlegg ikke)!
 • dere
  ikke henlegg! (henlegg ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag deficiencia
2 Flag frimurare
3 Flag hacer saltar sobre las rodillas
4 Flag cámara de comercio
5 Flag newcomer
6 Flag ufersk lukt
7 Flag raucousness
8 Flag contrariwise
9 Flag make knowable to
10 Flag boisterous
11 Flag batter
12 Flag propaganda
13 Flag brass
14 Flag be worthwhile
15 Flag på forhånd takk
16 Flag cause to make a mistake
17 Flag har du det bra
18 Flag femhörning

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 570 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 708 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1345 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2616 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8213 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2327 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2918 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5836 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6655 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7182 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1675 - sekunder.

mobiltelefon