logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for henvisning:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norhenvisning
enginformasjon [n]: reference
bøker [n]: reference
spainformasjon [n]: consulta [f], referencia [f]
bøker [n]: referencia [f]
sweinformasjon [n]: hänvisning
Synonymer:
 1. angivelse, beskrivelse, definisjon, forklaring
 2. anvisning, beskjed, data, empiri, etterretning, fotnote, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kommentar, kunngjøring, meddelelse, melding, note, opplysning, tips, underretning, vink
 3. kildehenvisning, referanse, sluttnote
Avledede ord:krysshenvisning, kildehenvisning
Eksempel:
 1. Det er helt sikkert mange som er frustrert over at det ikke blir gjort nok på dette området, sier statsråden i et intervju med Høyres Avis - og føyer til en henvisning til de grønne i VestTyskland og i Finland.
 2. Fred er mulig mener Franz Alt, med henvisning til Bergprekenens politikk.
 3. Jeg er av den formening at fylkeskommunene i slike tilfeller neppe kan legge hindring i veien for henvisning ut av fylket.
 4. Som en hovedregel skal det være henvisning og tilbakevisningsplikt fra / til kommunehelsetjenesten.
 5. (Den praktiske løsning ble at jeg førte inn en henvisning til Bliksruds artikkel i margen.
 6. ONeill forlanger en uavhengig granskning, under henvisning til at enhver intern efterforskning vil bli en hvitvask av CIA.
 7. Alt som kan sies, er allerede sagt, fremholdt han, under henvisning til forsvarsministrenes rabaldermøte i Brussel tidligere i måneden.
 8. Banken vil kunne benyttes til utstilling av bymodeller, her vil også kunne gis førstehånds informasjon om kommunal saksgang, veiledning ved utfylling av riktige skjemaer, besvarelse av reguleringsspørsmål, tilgang på registre og fremfor alt direkte henvisning til den aktuelle saksbehandler.
 9. Denne erklæringen er kunngjort med deres godkjennelse, og deres nærvær tilkjennegir deres samtykke, sa utenriksminister Botha med henvisning til Fernandes og Veloso.
 10. Dersom en åpner for fritagelse på situasjonsbestemt grunnlag, medfører dette en adgang til å nekte militærtjeneste med henvisning til den forsvarsog sikkerhetspolitikk som føres.
 11. Det har ikke alltid vært slik, sa Kari Lie, under henvisning til krigsårene 194045.
 12. Det stemmer at vi har fått en henvendelse fra Digital Research og vi har svart på brevet med henvisning til at vi har benyttet et offentlig tilgjengelig system og at KP / Msystemet er utviklet for oss av et annet norsk firma, sier Jørgensen i Kontiki Data.
 13. Det var henvisning til mange saksdokumenter, og vi forsvarere har ikke fått kopisak, noe vi har krav på.
 14. Hart tåler ikke dagslys, sier en av Mondales fremste rådgivere under henvisning til at mange velgere ikke lot seg forlede av hans nye ideer.
 15. Her er det i realiteten ingen stor uenighet, sa Anders Frivold under henvisning bl.a. til Lærerlagets vedtak om fireårig lærerutdannelse og Lektorlagets vedtak om adjunktkompetanse for å undervise i ungdomsskolen.
 16. Jeg tror det er skjedd noe veldig farlig, som kan komme Kirken dyrt å stå siden, sa Knudsen med henvisning til avsettelsen av ham selv.
 17. Legeavtalen fastslår at det er henvisningsplikt til spesialist, men at spesialistene ikke har plikt til å avvise pasienter som mangler henvisning og som åpenbart søker hjelp som ligger innenfor vedkommende leges spesialitet.
 18. Men tiden arbeider for vårt syn, hevdet hun, med henvisning til sosialistpartienes kampanje for å avprivatisere all legetjeneste.
 19. Myndighetene har skåret kraftig ned på laksefisket i elvene og fjordene, under henvisning til at ressurssituasjonen ikke tåler mer fiske.
 20. Når det gjelder legebesøk hjemme, nattillegg, behandling på poliklinikk, innleggelse på sykehus og henvisning til spesialist gjelder de samme regler som før.
 21. Og, la han til under henvisning til den siste tids bevegelse i Moskva, - vi har fått deres oppmerksomhet.
 22. Og det ville han i så fall kunne slippe ustraffet fra, under henvisning til nødvergeretten, sa Jørgensen.
 23. Selv de best underbygde og dokumenterte argumenter til fordel for grads og / eller lønnsplassering kan f.eks. bli avvist under henvisning til at man skal oppnå harmonisering mellom forsyningskommandoene.
 24. Sentralkomiteen er fullt beredt til å akseptere Arafats avgang, skulle han bestemme seg for det, skriver alKhaleej under henvisning til en høytstående PLOtalsmann.
 25. Sleipnerproblemet er ikke et markedsproblem mellom kommersielle kjøpere og selgere av gass, men et resultat av regjeringsinnblanding i markedet, sa Ramm med klar henvisning til de britiske myndigheters behandling av Sleipneravtalen.
 26. Stortingets sosialkomite finner det kritikkverdig at pasienter med åpenbare hjelpebehov kan avvises med henvisning til asylsuvereniteten !
 27. Tidligere ihøst truet general Augusto Pinochet med å gjennomføre en ny 11. september, en henvisning til militærkuppet 11. september 1973.
 28. Til og med journalistens terminologi vitner ganske veltalende om hans bekjentskapskrets, skriver Trud under henvisning til anglisismene.
 29. Trygve Hegnar har gravd frem mange gode saker om norsk næringsliv, men Kapital utvikler seg til å bli et blad som er i ferd med å miste sin integritet, sa Hoemsnes med henvisning til Hegnars eierengasjementer i hoteller, skip og eiendom.
Liknende ord:
norhengning
norhentydning
norhenging
norhemning
norhelning
norhenvise
norhedning
Dine siste søk:
 1. henvisningSiste søk

# Land Term
1 Flag växande
2 Flag sjingle
3 Flag innseile
4 Flag ge på pälsen
5 Flag göra overksam
6 Flag bar
7 Flag italiana
8 Flag avistar brevemente
9 Flag sucursal
10 Flag folioark
11 Flag arbetsuppgift
12 Flag eim
13 Flag elaboration
14 Flag millo
15 Flag ambivalencia
16 Flag buzzing
17 Flag taclear
18 Flag aha

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 514 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1428 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6410 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1451 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2104 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4982 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5829 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6262 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5274 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5798 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1463 - sekunder.

mobiltelefon