logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for hjort:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norhjort
engzoologi - hane [n]: hart, stag
zoologi [n]: deer
spazoologi - hane [n]: venado [m], ciervo [m]
zoologi [n]: ciervo [m], venado [m]
swezoologi - hane [n]: hjort
Avledede ord:hjort, hjorteskinn, kronhjort, hjortekalv, hjortetakksalt
Wiki:Hjort (Cervus elaphus, dansk og svensk: kronhjort) tilhører familien hjortedyr (Cervidae) og finnes vilt i store deler av Eurasia og Nord-Amerika. Hjort har dessuten blitt innført til Australia og New Zealand. Hanndyret kalles bukk og hunndyret hind eller kolle, mens ungen kalles kalv.
Eksempel:
 1. De som har behandlet saken i politiet, har åpenbart ikke vært faglig dyktig nok, og skattemyndighetenes medarbeidere i saken har vært fulle av ond vilje, sier Hjort.
 2. Den nye tiltalen gjelder helt bagatellmessige forhold, sier Brudevolds forsvarer, høyesterettsadvokat Johan Hjort, til Dagbladet.
 3. Det er riktig at noen saker om fri abort har vært avvist av menneskerettighetskommisjonen, men dette har vært på formelt grunnlag, sier Hjort.
 4. Det mest gledelige som er skjedd i eldreomsorgen i den senere tid, er etableringen av hjemmesykepleieordningen, sa Hjort.
 5. Det må bedre samarbeide til mellom de forskjellige instanser som har med dagens eldreomsorg å gjøre, sier professor Peter F. Hjort ved Statens institutt for folkehelse.
 6. Hvilken effekt kan et slikt materiale ha på ungdom i denne aldersgruppen, spurte Hjort.
 7. Høgetveit ble forferdet da han så innholdet i Stern, og han hadde full rett til gi uttrykk for sin uenighet i at bladet ble brukt i tyskundervisningen for barn mellom 14 og 16 år, sa Hjort og signaliserte at han ville legge ned påstand om full frifinnelse for sin klient.
 8. I retten har han drevet en nesten fanatisk aktivitet som jeg aldri tidligere har sett maken til i noen rettssal, sa Hjort.
 9. Jeg har bare hatt en kort samtale med min klient, men jeg har fått forståelsen av at han begjærte seg selv siktet for på den måten å gjøre sitt til at saken skal få en så grei oppklaring som mulig, sier advokat Hjort, som også tidligere har ført flere saker for politifolk som er blitt siktet eller tiltalt for straffbare handlinger.
 10. Jeg tror ikke at en eventuell anke i Børre Knudsensaken for den europeiske menneskerettighetskommisjon i Strasbourg vil bli avvist, sier høyesterettsadvokat Johan Hjort til Aftenposten.
 11. Når sjefspsykolog Marit Langset ved Emma Hjorts Hjem sier til Aftenposten at elever der bare får 78 timers undervisning pr. uke i gjennomsnitt, mens vanlige skoleelever får 35 timer, er dette en sak mellom Emma Hjort og skoledirektøren i Akershus.
 12. Tanken var først at vi skulle stanse vaskeriet på Emma Hjort noen måneder inntil vi selv hadde fått nye og lønnsomme kontrakter, forklarte 32åringen.
 13. Var Hauglands artikkelutvalg vridd på noen måte, fortsatte Hjort.
 14. Vi har vært i kontakt med høyesterettsadvokat Johan Hjort som vil bringe Børre Knudsendommen inn for Den europeiske menneskerettighetskommisjonen for å få den prøvet overfor Den europeiske menneskerettighetskonvens jonen.
 15. Vi kan ikke bygge oss ut av problemene, men vi kan organisere oss ut av dem, fremholdt Hjort.
 16. Vi kommer ikke utenom at de pårørende vil måtte påta seg en god del av pleieansvaret for de eldre, mente Peter F. Hjort.
 17. 126 gevirer - hvorav 73 elg, 7 hjort, 36 villrein og 10 rådyr ble viet stor oppmerksomhet av de besøkende under årets jaktog fiskedager.
 18. 23åringen er tiltalt for medvirkning, ved at han kjørte kameraten frem og tilbake til Emma Hjort den natten det brant.
 19. 35 prosent av dyrene var elg, 55 prosent rådyr og 10 prosent hjort.
 20. Administrerende direktør Erik B. Hjort i Hansa Bryggeri sier dette er en merkelig sammenblanding av ølsalg og kommunal drift.
 21. Advokat Hjort mente tiltalte var i en nødssituasjon, og derfor måtte frifinnes fordi han handlet i nødverge da han skjøt mot 19åringen.
 22. Advokat Hjort opplyser til NTB at det nå har vist seg at Fiskernes Banks regnskapskontor hele tiden har hatt saldoutskriften.
 23. Aktor mente at så var tilfelle, mens høyesterettsadvokat Hjort mente at Majala ikke hadde vært så uforsiktig at han kunne dømmes for grov uaktsomhet og derfor måtte frifinnes.
 24. At hjort skader frukthaver og bæråkre er ikke noe nytt, men at dyret går til angrep på en fotballbane, er nytt for oss, forteller Sunnmørsposten.
 25. Av en redegjørelse fra advokatene Johan Hjort og Ivar Moe, som representerer ukebladet, og journalist Hans Chr. Finstad, fremgår det at NÅ blant annet av hensyn til Kari Storækre ikke vil gå til rettslige skritt i denne saken, selv om NÅ oppfatter flere påstander om intervjuet som krenkende overfor journalist Finstad.
 26. Bak til venstre i bildet hans forsvarer, høyesterettsadvokat Johan Hjort.
 27. Bjartveit har gjort en helt spesiell innsats for å spre kunnskap om tobakkens skadevirkninger, mens Hjort gjennom foredragsvirksomhet og via massemedier har gitt publikum en sikker forståelse av helseopplysning og betydningen av forebyggende arbeide, heter det i en pressemelding fra Helsedirektoratet.
 28. Bjartveit og Hjort har fått prisen fordi begge, på hver sin måte, har gjort en stor innsats for å øke forståelsen for betydningen av forebyggende opplysningsarbeide.
 29. Blant de øvrige foredragsholdere på kveldens møte i Det Norske Medicinske Selskab finner vi foruten sosialminister Heløe, også formann i pasientforeningen Edmund Aasbøll, professor Hjort og sykepleier Liv Wergeland Sørbye.
 30. Bratholm sa seg blant annet enig i et forslag fra høyesterettsadvokat Johan Hjort, som i et innlegg i debatten fastslo at pressens selvjustis ikke er nok.
Resultater funnet i svensk ordbok
swehjort
engzoologi - hane [n]: hart, stag
zoologi [n]: deer
norzoologi - hane [n]: hjort
spazoologi - hane [n]: venado [m], ciervo [m]
zoologi [n]: ciervo [m], venado [m]
Avledede ord:dovhjort, dovhjortsskinn, hjortskinn, kronhjort, hjortdjur
Liknende ord:
norhjord
swehjord
norhjalt
norhjerte
norhjon
norhjelm
norhjelp
Dine siste søk:
 1. hjortSiste søk

# Land Term
1 Flag fjærskyer
2 Flag llegar
3 Flag metallbelagt
4 Flag lokalvårdare
5 Flag lokalbedöva
6 Flag korrodere
7 Flag vast
8 Flag disdain
9 Flag sukrose
10 Flag henved
11 Flag pupa
12 Flag bølgebryter
13 Flag resumen
14 Flag migrera
15 Flag hablar en favor de
16 Flag rage
17 Flag råka inträffa
18 Flag colgador

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 1618 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1722 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2317 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3543 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9729 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3273 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 4108 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6800 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7487 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8177 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.2736 - sekunder.

mobiltelefon