logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for hold:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
enghold
norhand [n]: tagning [n]
allmenn [v]: holde
volume [v]: inneholde
seat [v]: holde, reservere
teori [v]: passe, gjelde, være relevant
telephone [v]: vente, drøye
position [v]: holde
hendelse [v]: eie rom
konstruksjon [v]: oppholdende, holde oppe
people [v]: rømme, ha plass for
retain [v]: holde fram, holde
spahand [n]: asimiento [m]
allmenn [v]: tener
volume [v]: contener
seat [v]: reservar, guardar
teori [v]: ser aplicable, ser válido
telephone [v]: esperar, permanecer en la línea
position [v]: mantener
hendelse [v]: celebrarse
konstruksjon [v]: sostener, soportar
people [v]: tener capacidad para
retain [v]: retener, contener
swehand [n]: tag [n]
allmenn [v]: hålla
volume [v]: innehålla
seat [v]: hålla, reservera
teori [v]: passa, gälla, vara tillämplig
telephone [v]: vänta, dröja
position [v]: hålla
hendelse [v]: äga rum
konstruksjon [v]: uppehålla, hålla uppe
people [v]: rymma, ha plats för
retain [v]: hålla kvar, hålla
Synonymer:
 1. [n]: clasp, clench, clutch, clutches, grasp, grip, grasping [gt], taking hold [gt], seizing [gt], prehension [gt]
 2. [n]: appreciation, grasp, understanding [gt], apprehension [gt], discernment [gt], savvy [gt]
 3. [n]: control [gt]
 4. [n]: delay, time lag, postponement, wait, pause [gt], intermission [gt], break [gt], interruption [gt], suspension [gt]
 5. [n]: detention, detainment, custody, confinement [gt]
 6. [n]: stronghold [gt], fastness [gt]
 7. [n]: keep, cell [gt], jail cell [gt], prison cell [gt]
 8. [n]: handle, grip, handgrip, appendage [gt]
 9. [n]: cargo area, cargo deck, cargo hold, storage area, enclosure [gt]
 10. [v]: throw, have, make, give, direct [gt]
 11. [v]: keep, maintain, hold back [rt], hold out [rt], hold over [rt], hold out [rt], hold up [rt], keep in [rt], keep out [rt], keep off [rt], keep up [rt], keep off [rt], keep down [rt], keep apart [rt], keep up [rt]
 12. [v]: take hold
 13. [v]: restrain, confine, disable [gt], disenable [gt], incapacitate [gt]
 14. [v]: bear, have [gt], have got [gt], hold [gt]
 15. [v]: have, have got
 16. [v]: deem, view as, take for, see [gt], consider [gt], reckon [gt], view [gt], regard [gt]
 17. [v]: bear, carry, contain, include [gt]
 18. [v]: control, hold in, contain, check, curb, moderate, restrain [gt], suppress [gt], keep [gt], keep back [gt], hold back [gt]
 19. [v]: continue [gt], go on [gt], proceed [gt], go along [gt], keep [gt]
 20. [v]: harbor, harbour, entertain, nurse, feel [gt], experience [gt]
 21. [v]: affirm [gt], verify [gt], assert [gt], avow [gt], aver [gt], swan [gt], swear [gt]
 22. [v]: think [gt], believe [gt], consider [gt], conceive [gt]
 23. [v]: retain, keep back, hold back, keep [gt], hold on [gt]
 24. [v]: support, sustain, hold up
 25. [v]: capture [gt], enamour [gt], trance [gt], catch [gt], becharm [gt], enamor [gt], captivate [gt], beguile [gt], charm [gt], fascinate [gt], bewitch [gt], entrance [gt], enchant [gt]
 26. [v]: restrain [gt], suppress [gt], keep [gt], keep back [gt], hold back [gt]
 27. [v]: carry, bear
 28. [v]: accommodate, admit
 29. [v]: contain, take, be [gt]
 30. [v]: prevail, obtain, exist [gt], be [gt]
 31. [v]: control [gt], command [gt]
 32. [v]: defend, guard, protect [gt]
 33. [v]: declare, adjudge, evaluate [gt], pass judgment [gt], judge [gt]
 34. [v]: be [gt]
 35. [v]: halt, arrest, stop [gt]
 36. [v]: oblige, bind, obligate, relate [gt]
 37. [v]: cover [gt]
 38. [v]: carry, drink [gt], booze [gt], fuddle [gt]
 39. [v]: apply, go for, refer [gt], pertain [gt], relate [gt], concern [gt], come to [gt], bear on [gt], touch [gt], touch on [gt]
 40. [v]: reserve, book, request [gt], bespeak [gt], call for [gt], quest [gt]
 41. [v]: defy, withstand, hold up, resist [gt], hold out [gt], withstand [gt], stand firm [gt]
 42. [v]: prevent [gt], keep [gt]
 43. [v]: postpone [gt], prorogue [gt], hold over [gt], put over [gt], table [gt], shelve [gt], set back [gt], defer [gt], remit [gt], put off [gt]
 44. [v]: aim [gt], take [gt], train [gt], take aim [gt], direct [gt]
 45. [v]: agree, concur, concord
Antonymer:
 1. [v]: let go of
 2. [v]: disagree
Avledede ord:bondholder, foothold, freehold, freeholder, gasholder, handhold, hold as sacred, hold back, hold down, hold firm, hold forth, hold in, hold it against somebody, hold off, hold on, hold on to, hold out, hold out false hopes to someone, hold over, hold the line, hold tight, hold up, hold up the prospect of, holdall, holder, holding company, holdings, holdup, household, household appliances, household garbage, household refuse, household rubbish, household trash, household waste, householder, leasehold, leaseholder, pain threshold, pot holder, royal household, shareholder, smallholder, smallholding, stockholder, stranglehold, stronghold, tax threshold, threshold, threshold of pain, [Vis mindre / mer]
Eksempel:
 1. Youve got to learn to hold your tongue.
 2. I think your theory does not hold water.
 3. Your explanation sounds plausible, but it just doesnt hold water.
 4. What position do you hold?
 5. Our professor promised to hold off on the final exam for another week.
 6. Im shouting out loud as insanity takes hold over me.
 7. Try to hold on until a rescue team arrives.
 8. Could you hold these valuables?
 9. If you go underwater, hold your nose and blow to clear your ears.
 10. I hope I can hold on to my job.
 11. We should hold old people in reverence.
 12. We hold the same principles.
 13. My backyard can hold more than ten people.
 14. She screamed with horror as someone took hold of her arm.
 15. Dont hold back.
 16. Dont hold back anything.
 17. The committee was not disposed to hold another meeting.
 18. We hold that he is not guilty.
 19. Take hold of the rope.
 20. Take hold of the rope, and Ill pull you up.
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

norhold
engallmenn [?]: hold
spaallmenn [?]: mantenga
sweallmenn [?]: håll
Synonymer:bane, kurs, lei, retning, side, vei
Avledede ord:alkoholholdig, alkoholholdig drikke, anholde, anholdelse, holde tilbake, tilbakeholden, tilbakeholdenhet, auksjonsholder, holde seg fra, avholde seg, avholde seg fra, avholdenhet, beholde, beholde noen i syne, beholder, beholdning i dødsbo, bibeholdende, bokholder, bokholderi, bussholdeplass, brystholder, gjerningsinnhold, en som holder strengt på disiplinen og tror på denne, i henhold til forskriftene, erholde, erholde fra, erholde skadestand, fastholdende, fettholdig, forbehold, forbehold de innvidde, forbeholdsom, forbeholdsomhet, forhold, fosforholdig, framholde, framholde med utmerkelse, framholdende, familieforhold, vertshusholder, kvinnelig vertshusholder, gjøre opphold, ha et forhold, ha i behold, anholdt kvinne, holde, holde fra land, holde borte, holde et øye med, holde fast, [Vis mindre / mer]
Eksempel:
 1. Alt er galt med Fornebu, hører vi videre fra dette hold.
 2. Bakgrunnen for denne ytring var bl.a. den senere tids uheldige utvikling på betalingsbalansen, noe som har utløst kritikk fra flere hold - også blant noen av dem som ellers nærer stor sympati for det regjeringen står for.
 3. Er det hold i det ordet ?
 4. Familiene får stadig vekk høre hvor etisk høyverdig og bra det er å utføre fosterdiagnostikk, uten etiske motforestillinger fra såkalt kompetent hold, dvs. fra genetikerne.
 5. Fra flere hold er det uttrykt ønske om at HansenKrone bør skiftes ut.
 6. Ha kjøretøyene kjær, hold disiplin.
 7. Hold Skjærgården Ren har nå flyttet inn i nye lokaler.
 8. Hold anstuen har sitt navn fra Knut Hamsuns rop efter kelneren fra sitt stambord, og hold an har det vært ropt efter torsken av norske fiskere siden 1100tallet.
 9. Hold deg her.
 10. Hold kjeft, hva vet vel du om dette.
 11. Hold kjeft, jeg gidder ikke høre på.
 12. Hold kjeft og sitt ned ! er åpningsreplikken.
 13. Hold muligheten åpen for separasjon eller skilsmisse, skriver utvalget.
 14. Hold on to your dream sang Waters, mens bombene som ble sluppet ut fra flyene ble til blomster.
 15. I første rekke er det befolkningens boligbetingelser og næringslivets etableringsbetingelser vi på kommunalt hold kan gjøre noe med.
 16. Kvinne, fød dine barn og hold deg til dine hjemlige sysler det er det du kan !
 17. Nedej se - hold ut, heter maleriet som henspiller på begivenhetene i Tsjekkoslovakia 1968.
 18. Noen tilsvarende medfølelse for opposisjonen ble aldri ytret fra det hold gjennom Arbeiderpartiets lange regjeringsperioder, da sperrefrister ble nøye overholdt.
 19. Tiltak og tilbud for funksjonshemmede i Akershus er tittelen på en rykende fersk brosjyre, som sikkert vil bli mottatt med glede på mange hold.
 20. Uten tittel bygger på fremstillingen av kjønnslivet i blader og magasiner, og ble fra noen hold fordømt som kvinnefiendtlig og pornografisk.
 21. Vi er så glad for Merete, lyder det fra alle hold i korridorene på Marienlyst.
 22. De amerikanskstøttede eksilstyrkene som bekjemper sandinistregjeringen i Nicaragua har satt inn 8000 mann i sin hittil største offensiv, ble det sagt på offisielt hold i Managua igår.
 23. Alle søppelsekker i Bærum er merket med kommuneemblem og slagordet Hold bygden ren.
 24. Argumentasjonen fra enkelte hold mot forhøyet foreldrebetaling er blant annet at kommunen på denne måten kaster folk ut i sosial nød.
 25. At NRK medvirker til å skape tvil om dette er uheldig, ikke minst fordi det i den aktuelle sikkerhetspolitiske debatt fra flere hold blir hevdet at nettopp USA og NATO har planer om en begrenset kjernefysisk krig.
 26. Av det som er blitt sagt fra politisk hold på møtet ikveld, ser jeg at få av de fremmøtte har lest min uttalelse der jeg fraråder stengning av noen av Oslos barnehaver, mens de tydeligvis har lest finansrådmannens uttalelse, sa hun.
 27. Baba, pappa, sa den lille piken, og strakte to avmagrede hender mot den garvede NRKreporteren Einar Lunde, som så mange ganger har sett nøden på nært hold.
 28. Da årets budsjett var til behandling, var både elever og skolens ledelse i kontakt med høyeste politiske hold i Oslo.
 29. De personlige tragedier og samfunnsmessige virkninger som følger i trafikkskadenes kjølvann, er ofret altfor liten oppmerksomhet fra offentlig hold og organisasjoner, som naturlig burde være opptatt av dem.
 30. Den økonomiske styringen fra sentralt hold har gitt resultater, og økonomien i forbundet er nå bedre enn noen gang.
Liknende ord:
enghole
engholy
enghood
norholde
norholdt
norholt
spahola
Dine siste søk:
 1. hold


Hold ble gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) hold
Gerundio: holding
Partisipp: held
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • i
  hold
 • you
  hold
 • he
  holds
 • we
  hold
 • you
  hold
 • they
  hold
8. Presens perfektum
 • i
  have held
 • you
  have held
 • he
  has held
 • we
  have held
 • you
  have held
 • they
  have held
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  held
 • you
  held
 • he
  held
 • we
  held
 • you
  held
 • they
  held
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had held
 • you
  had held
 • he
  had held
 • we
  had held
 • you
  had held
 • they
  had held
4a. Presens futurum
 • i
  will hold
 • you
  will hold
 • he
  will hold
 • we
  will hold
 • you
  will hold
 • they
  will hold
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have held
 • you
  will have held
 • he
  will have held
 • we
  will have held
 • you
  will have held
 • they
  will have held
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would hold
 • you
  would hold
 • he
  would hold
 • we
  would hold
 • you
  would hold
 • they
  would hold
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have held
 • you
  would have held
 • he
  would have held
 • we
  would have held
 • you
  would have held
 • they
  would have held
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  hold
 • you
  hold
 • he
  hold
 • we
  hold
 • you
  hold
 • they
  hold
13. Perfektum
 • i
  have held
 • you
  have held
 • he
  have held
 • we
  have held
 • you
  have held
 • they
  have held
past
 • i
  held
 • you
  held
 • he
  held
 • we
  held
 • you
  held
 • they
  held
plu
 • i
  had held
 • you
  had held
 • he
  had held
 • we
  had held
 • you
  had held
 • they
  had held
Imperativ
bekreftende
 • you
  hold!
 • we
  Let's hold!
 • you
  hold!
Nektende
 • you
  don't hold! (do not hold)!
 • you
  don't hold! (do not hold)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag vaskekurv
2 Flag pace
3 Flag beat up
4 Flag snar-
5 Flag shabbiness
6 Flag falla av
7 Flag envilecedor
8 Flag skjutskarl
9 Flag halsband
10 Flag round down
11 Flag robot
12 Flag tasación
13 Flag utfritte
14 Flag ødelegger
15 Flag act
16 Flag umbilical hernia
17 Flag pack
18 Flag cigarillo

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 1493 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1612 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2208 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3409 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9621 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3207 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3962 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6689 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7409 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8085 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.2187 - sekunder.

mobiltelefon