logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for hvalfangst:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norhvalfangst
engallmenn [n]: whaling
spaallmenn [n]: caza de ballenas [f]
sweallmenn [n]: valfångst
Wiki:Begrepet hvalfangst viser til fangst av hvaler. I løpet av 1800-tallet og utover 1900-tallet, førte en mangelfull forvaltning til en sterk reduksjon av en rekke bestander av store hvaler. I tillegg har fem hvalarter blitt utrydningstruet.
Eksempel:
 1. All den stund USA har støttet vedtaket om stans i all kommersiell hvalfangst fra og med 1986, er det i strid med amerkansk lov og våre internasjonale forpliktelser å inngå en tosidig avtale med Japan, sier senator Robert Packwood.
 2. Det kan ikke være noe som helst grunnlag for amerikanske sanksjoner mot norsk hvalfangst som følge av en eventuell avtale mellom USA og Japan om stans i all japansk hvalfangst i 1988.
 3. Dette var kjempeflott, sier 16 år gamle Solveig Barland efter at hun og tvillingsøsteren hadde vært på hvalfangst.
 4. Efter vårt syn må det være et viktig argument at norsk hvalfangst drives efter biologiske kriterier.
 5. Jeg tror dette er et skritt i riktig retning for å få slutt på hvalfangst over hele verden, uttalte USAs handelsminister Malcolm Baldridge da han kunngjorde avtalen igår.
 6. Jeg vil anbefale at Fiskeridepartementet og Regjeringen fortsetter sitt arbeide for å få slutt på aksjonene mot norsk hvalfangst.
 7. Men slike utbrudd som vi her ser svekker næringen visavis grupper som legger andre enn vitenskapelige kriterier til grunn for hvalfangst.
 8. Vi vil fortsette vårt arbeide for å vinne internasjonal forståelse for norsk hvalfangst ved å informere om hva den innebærer.
 9. 13. november kunngjorde den amerikanske handelsminister Malcolm Baldrige at USA og Japan hadde kommet frem til en avtale både når det gjaldt spermasetthval og kommersiell hvalfangst.
 10. Aksjonen er en protest mot at SovjetUnionen nekter å undertegne en avtale som forbyr kommersiell hvalfangst fra 1986.
 11. Aksjonen mot cruisefartøyene i Miami begrunnes med at Norge er en av de tre nasjoner som nekter å bøye seg for den internasjonale hvalfangstkommisjonens vedtak om å forby fortsatt kommersiell hvalfangst fra og med 1986.
 12. Aksjonen var en protest mot at Norge har motsatt seg den internasjonale hvalfangstkommisjonens plan om fem års stans i all hvalfangst fra 1986.
 13. Alt før første verdenskrig fikk Arbeiderpartiet et gjennombrudd i Troms og Finnmark som følge av striden om hvalfangst og pomorhandel, som mobiliserte folk langs kysten i stort antall til politisk deltagelse.
 14. Amerikansk opinion er entydig imot fortsatt hvalfangst, og medlemslandene i kommisjonen viker tilbake for å imøtekomme norske ønsker, under henvisning til at det kan skape presedens.
 15. At 16 år gamle tvillingjenter drar på hvalfangst sammen, er meget sjelden.
 16. Bakgrunnen for samtalene mellom representanter for amerikanske og norske myndigheter er vedtaket om forbud mot kommersiell hvalfangst efter 1986.
 17. De fremholder at hvalfangst under kontrollerte forhold kan fortsette uten å være en trusel mot hvalbestanden.
 18. De legger ikke skjul på at en vesentlig del av årsbudsjettet på 10 millioner dollar vil bli brukt i kampen mot norsk hvalfangst.
 19. De tre landene med den største hvalfangstflåten, Japan, SovjetUnionen og Norge, har inngitt formelle protester mot fangststoppen og er dermed unntatt fra forbudet mot hvalfangst.
 20. Den amerikanske forhandlingsdelegasjonen hevdet at den innebar at Japan kommer til å slutte med all hvalfangst i 1988.
 21. Den består av to deler. den ene handler om Japans hvalfangst.
 22. Den ble utprøvet ved hvalfangst sist sommer.
 23. Den forsvinner nesten ved siden av storebror, dampbåten Forlandet av Sandefjord, som har en spennende fortid med hvalfangst i Sørishavet.
 24. Den internasjonale hvalfangstkommisjon har gått inn for å forby kommersiell hvalfangst fra 1986.
 25. Den internasjonale hvalfangstkommisjonen vedtok et forbud mot hvalfangst under et møte i Brighton i juli 1982.
 26. Den internasjonale hvalfangstkommisjonen har som Metveit nevner i sitt innlegg, gått inn for å forby kommersiell hvalfangst fra 1986.
 27. Derefter skal den islandske hvalfangsten innstilles i henhold til Den internasjonale hvalfangstkommisjonens beslutning om å forby all hvalfangst fra 1986.
 28. Derfor burde danskene være de aller siste til å protestere mot norsk hvalfangst i disse strøk.
 29. Dermed vil all oppmerksomhet bli konsentrert om den norske hvalfangst.
 30. Dersom avisens referat er korrekt, og det er det vel liten grunn til å betvile, synes jeg det avdekker den norske regjerings og norske parlamentarikeres holdning til hvalfangst på en ypperlig måte.
Liknende ord:
norhvalfanger
norhvalross
norhvelvgang
norhvelving
norhverdags-
norhvilkens
Dine siste søk:
 1. hvalfangstSiste søk

# Land Term
1 Flag spatter on
2 Flag eklektisk
3 Flag persistente
4 Flag bemektige
5 Flag paradere
6 Flag derat
7 Flag become stiff
8 Flag co-ownership
9 Flag plen
10 Flag wild show
11 Flag atmosfär
12 Flag slå i seg
13 Flag mikroskopi
14 Flag leirplass
15 Flag grepp
16 Flag rib
17 Flag grist
18 Flag digitalis

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 278 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2293 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7645 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2031 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6367 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1990 - sekunder.

mobiltelefon