logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for indirekte:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norindirekte
engallmenn [a]: indirect
forslag [a]: implicit, implied, assumed
ord [a]: circuitous, roundabout, indirect
språk [a]: indirect, roundabout, evasive, obscure, unclear, vague
spaallmenn [a]: indirecto
forslag [a]: implícito, tácito
ord [a]: tortuoso, indirecto
språk [a]: indirecto, evasivo, confuso, poco claro, con rodeos, con circunloquios
sweallmenn [a]: indirekt
Synonymer:ad omveier, antydningsvis, i skjul, implisitt, underforstått
Avledede ord:indirekte objekt, indirekte skatt, indirekte tale, indirekte tilgangsmåte, indirekte bevis, statens inntekt av direkte og indirekte skatter
Eksempel:
 1. Hverken direkte eller indirekte finnes det lovhjemmel for fylkeskommunen til på noen måte å regulere privatpraktiserende legers adgang til fritt å henvise pasient til det sykehus legen finner best.
 2. Selv om Flyktningekonvensjonen av 1951 inneholder en slik mulighet, har praksis utviklet seg dithen at ingen stat skal medvirke, heller ikke indirekte, til at en flyktning blir gjenstand for forfølgelse.
 3. Vesttysk politikk fastlegges i Bonn og ikke i Jerusalem, har Kohl gjentatt og gjentatt - og indirekte understreket at for VestTyskland gjelder det å gjenvinne ytterligere noe av den suverenitet som gikk tapt i 1945.
 4. Et sovjetisk militært tidsskrift offentliggjorde lørdag en artikkel med indirekte kritikk av jagerflyveren som skjøt ned det sydkoreanske passasjerflyet for fire måneder siden.
 5. Beregninger har vist at en alternativ investering på en milliard kroner i energiøkonomisering i bygninger gir direkte og indirekte sysselsettingsvirkninger som er minst like store som i kraftutbygging, anslagsvis 4500 årsverk.
 6. Det er skapt en atmosfære av frykt, som rammer de fleste indirekte, men som er høyst reell.
 7. Digital Research i USA har funnet både direkte og indirekte henvisninger til sin copyright i Kontikis system.
 8. Du kan godt skrive at vi driver indirekte fisking, sier tidligere formann Jan Kjærem.
 9. Er dette den indirekte årsak til forandringene ved psykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus ?
 10. Flomkatastrofen har satt landet langt tilbake i utvikling og er også den indirekte årsak til at vi fra neste år utvider vår hjelp til Bangladesh med 25 prosent, sier hun.
 11. Gråmarkedet er allerede langt på vei avviklet, og dette er et viktig bidrag til en reduksjon i rentenivået, sa Thomassen, som ellers mente at omleggingen av kredittpolitikken i en mer markedsorientert retning, justering av kredittrammene og den mer indirekte styring peker i retning av fortsatt fall i rentenivået.
 12. Indirekte kan disse menneskene også bli betraktet som ofre for Reaganregjeringens politikk, som har gått ut på å slå hardt til mot realtivt mindre menneskrettskrenkelser av ventreregimer, mens den har glattet over eller bare lett irettesatt USAs allierte i MellomAmerika som har begått forbrytelser, sa forskningsorganisasjonen som hevder å være upolitisk.
 13. Kontrakten med Eb sikrer arbeidsplasser i Drammendistriktet og medfører indirekte at Eltek også blir en eksportbedrift i og med at EBs omformer og annet utstyr inngår i leveranser til Japan, mener Angelil.
 14. Mens Anna Christensn taler om frihetens innhold, har jeg kun indirekte berørt frihetenes betingelser.
 15. Militære ressurser, folk såvel som materiell, må ikke anvendes direkte eller indirekte for å løse sivile konflikter.
 16. Norsk Kvinnelig Teologforening sier i sitt brev til Bispemøtet i 1982, at synet på kvinnen som underordnet, indirekte kan legitimere kvinnemishandling og voldtekt.
 17. Samferdselsdepartementet følger nå opp den tidligere telematikkmeldingen, hvor det indirekte heter at Televerket bør overta kontrollen med den videre kabelTVutbyggingen.
 18. Ser vi bort fra valg til våre folkevalgte organer er indirekte valgordninger utover grunnplanet det vanlige i vårt samfunn.
 19. 18 800 arbeidsplasser er indirekte avhengig av Oslos havnedrift.
 20. 412,50) hvor mannen til et indirekte bekjentskap lover å stikke innom på Nordstrand med pengene engang han allikevel er på de kanter.
 21. 76 prosent av den støtten finansministeren snakker om går til rederne, ikke bedriftene, heter det i pressemeldingen fra Jern og Metall, hvor det også blir fremholdt at en tredjedel av det som blir igjen av subsidiene når rentestøtten er trukket fra, er en indirekte støtte til underleverandørene.
 22. A / S Billabong har en eierinteresse på 40 prosent i Star, men har direkte og indirekte et engasjement på over 50 prosent i denne samseilingsgruppen.
 23. Adm. dir. Mæland innrømmer her indirekte at OBOS i alle år har sittet med bena på bordet.
 24. Adskillige av de innleggene som de siste årene er kommet om norskundervisningen, har direkte eller indirekte sammenheng med den boken Egil Børre Johnsen skrev i 1981, Det store bondefangeriet.
 25. Agenter var ikke noe for meg, tenkte jeg, og så for meg ungkarsleiligheten min med stereoanlegget, den indirekte belysningen og cocktailmixeren klar på bordet.
 26. Aktor må indirekte føre bevis for at det ikke bare er sannsynlig at tiltalte har gjort dette, men klart slå fast at de to dødsfallene ikke kan skyldes uhell eller ulykke, og at ingen andre enn tiltalte kan ha ført fremmedlegemene ned i guttenes svelg og pusterør.
 27. Alle som har vært direkte eller indirekte i kontakt med ufrivillig barnløshet vet imidlertid hvilket forstyrrende problem dette er, både når det gjelder vanlig livsutfoldelse, den enkeltes forhold til omgivelsene, og ikke minst parets forhold til hverandre.
 28. Allikevel kommer den av og til frem på indirekte vis.
 29. Andre som indirekte følte problemene var leger, forskere og sosialstatistikere.
 30. Andropovbrevet er det tredje indirekte livstegnet fra partisjefen på en måned.
Liknende ord:
sweindirekt
engindirect
spaindigente
spaindirecta
spaindirecto
engindicate
engindigence
Dine siste søk:
 1. indirekteSiste søk

# Land Term
1 Flag triceps
2 Flag daghjem
3 Flag være i ledelsen
4 Flag tekanna
5 Flag stige i spenning
6 Flag forlokkende
7 Flag slå vakt om
8 Flag estilarse
9 Flag gal
10 Flag sin costuras
11 Flag sustitución
12 Flag nage
13 Flag sakse
14 Flag destructible
15 Flag sjanger
16 Flag gå fram och tillbaka
17 Flag gramática
18 Flag svara

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 1384 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1490 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2066 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3334 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9486 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3144 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3822 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6582 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7328 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7963 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1217 - sekunder.

mobiltelefon