logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for industriell:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norindustriell
engallmenn [a]: industrial
spaallmenn [a]: industrial
sweallmenn [a]: industriell
Synonymer:automatisk, maskinell, maskinmessig, mekanisert, mekanisk, robotaktig, selvregulerende, teknisk, uselvstendig
Eksempel:
 1. Det vil være et viktig bidrag til å skape et oppsving i verdensøkonomien og en forutsetning for å styrke utviklingen i de fattige landene, fremholdt Perez de Cuellar ved åpningen av den fjerde generalkonferansen i FNs organisasjon for industriell utvikling.
 2. Foreningen skal arbeide for å legge forholdene til rette for industriell nyskapning og nyetableringer i Norge, sier formann Oscar Gilje til Aftenposten.
 3. Først når ovnen er kjørt opp til de bestemte mengder, hittil har vi ikke brent mer enn 40 tonn, vil det bli foretatt nye analyser, og prøvene blir tatt av Sentralinstituttet for industriell forskning.
 4. Helt siden industriell produksjon av øl startet i Norge i 1820 har vi vært underlagt de samme renhetskrav som tyskerne, sier direktør Fredrik Ramm i Bryggeriforeningen til NTB.
 5. Kina har nærmere 20 milliarder dollar i valutareserver og forbereder en gigantisk industriell utbygging.
 6. La meg forresten nevne at vi har en egen datamaskin som er programmert av forsker Dag Jansson på Sentralinstitutt for industriell forskning.
 7. Men hvordan skape arbeidsplasser innen husflid på industriell basis i Norge ?
 8. Sentrale kontrollsystemer og statlig industriell planlegging har ikke virket i de fleste land i Europa, og det har selvfølgelig ikke fungert i de kommunistiske land.
 9. Søkelyset har i for liten grad vært rettet mot en tilpasning av det offentlige regelverk og offentlig virksomhet i tilknytning til også annen industriell virksomhet enn olje og offshoresektoren.
 10. Tendensen går mot industriell produksjon i utviklingen av oppdrettnæringen langs Norskekysten, sier studiekonsulent Trygve Hagen i Norges Ingeniørorganisasjon til Aftenposten.
 11. Velger vi et slikt perspektiv vil møte også kunne spille en industripolitisk rolle og bli et viktig element i en industriell fornyelse.
 12. Vi har dessuten en ny industriell utvikling på gang i Norge, knyttet til petroleumsaktiviteten i Nordsjøen.
 13. Videre vil jeg nevne at vi arbeider for et eget konsolideringsfond for å stimulere til industriell nyetablering.
 14. Adm. direktør Per Bakken sier at man vil se på muligheter for annen industriell virksomhet.
 15. Aksjeselskapet Norwave er et lite firma sprunget ut av miljøet ved Sentralinstituttet for industriell forskning i Oslo.
 16. Alfheim har vært tilknyttet Sentralinstituttet for industriell forskning som leder ved avdelingen for miljøkjemi.
 17. Alle tegn tyder på at en synkende andel av den yrkesaktive befolkningen vil være sysselsatt i industriell virksomhet.
 18. At en endelig destruksjon av de vel 40 kilo med ampuller vil skje i nær fremtid, betyr også at Sentralinstituttet for industriell forskning og Statens forurensningstilsyn blir kvitt et mangeårig problem.
 19. Bare et fåtall norske verkstedbedrifter og rådgivende ingeniørfirmaer har selv tatt i bruk datateknikk i sitt konstruksjonsarbeide, selv om de samme bransjer hevder at fremstillingen av nye produkter krever mest ressurser, fremgår det av en landsomfattende undersøkelse som Sentralinstituttet for industriell forskning har foretatt.
 20. Betydningen av økt innsats på området datateknologi blir understreket av blant andre sivilingeniør Øyvind Lorentsen i Institutt for industriell forskning, som ivaretar sekretariatet for Rådet for tekniske tiltak for funksjonshemmede, som Huseby utdanningssenter har et nært samarbeide med.
 21. Bjerk, osp, or og de andre må finne nisjer i industriell produksjon.
 22. Blant annet har fakultetet fått en samarbeidsavtale med Sentralinstituttet for industriell forskning og med Institutt for energiteknikk.
 23. Blant de meglinger som gjenstår, er en for medlemmene av Norsk Tjenestemannslag ved Sentralinstituttet for industriell forskning og ved Institutt for luftforskning.
 24. Blant eksemplene på slike kilder er industriell spillvarme, søppelforbrenning, varme fra kloakk og sjøvann, bevegelsesenergien i hav og vind samt geotermi / jordvarme.
 25. Både Sentralinstituttet for industriell forskning og Selskapet for industriell og teknisk forskning, Norges tekniske høyskole i Trondheim deltar i den store undersøkelsen i Halden.
 26. DERFOR var det gledelig å konstatere at TVdebatten avdekket så stor grad av enighet om å gjødsle grunnen for ny industriell vekst.
 27. Da var han forlengst en sentral person - fra Instiutt for industriell miljøforskning ved Norges tekniske høyskole i Trondheim og Samarbeidsprosjektet LO / N.A.F m.m.
 28. De har høyere opptakspoeng, står ikke lenger alene i miljøet og gjør det vel så godt som sine mannlige kolleger, viser en undersøkelse som Elin Kvande ved Institutt for Industriell Miljøforskning har gjort på NTH.
 29. De har også langt større industriell kapasitet og mer avansert teknologi.
 30. Den israelske stat oppmuntrer til industriell forskning ved å yde lån som dekker opp til halvparten av omkostningene ved utviklingen av nye produkter, men vel å merke bare produkter som det vil svare seg å produsere i Israel.
Resultater funnet i svensk ordbok
sweindustriell
engallmenn [a]: industrial
norallmenn [a]: industriell
spaallmenn [a]: industrial
Synonymer:automatisk, mekanisk, självreglerande, teknisk
Avledede ord:industriell revolution
Liknende ord:
spaindustrial
norindustri
norindustri-
spaindustria
spaindustrioso
sweindustri
sweindustriman
Dine siste søk:
 1. industriellSiste søk

# Land Term
1 Flag poseer
2 Flag erfaren
3 Flag dublere
4 Flag utøve
5 Flag secuestrador
6 Flag identidad
7 Flag asterisk
8 Flag historiografi
9 Flag liste seg
10 Flag getaway
11 Flag i likevekt
12 Flag simulacro
13 Flag resume
14 Flag ubemerket
15 Flag vara självklart
16 Flag ceceo
17 Flag amento
18 Flag skjebnens lek

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 278 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2293 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7646 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2031 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6367 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1064 - sekunder.

mobiltelefon