logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for innkalle:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norinnkalle
engmøte [v]: convoke, call together
millitærisk [v]: draft, conscript, recruit, induct
rettsvitenskap [v]: haul [informal], hale
spamøte [v]: convocar, reunir
millitærisk [v]: reclutar, llamar a filas, alistar
rettsvitenskap [v]: llevar preso, acarrear
swemøte [v]: inkalla
Anagram:kalle inn
Eksempel:
 1. Det er også tilfredsstillende å registrere at Regjeringen nå vil innkalle 1000 flere vernepliktige mannskaper til førstegangstjeneste enn det som var forutsatt.
 2. Dette skjer samtidig som man på Ullevål må innkalle personer med prostatalidelser helt opp mot jul. Jeg har eksempler på folk som har gått med dren i mange måneder og får innkallelse til operasjon 19. desember.
 3. Selv om bileieren er høflig nok til å ringe dagen før og si ifra, klarer vi ikke å innkalle en annen bil til kontroll på så kort varsel.
 4. Vi overveiet den mulighet å sende en note til Iraks myndigheter i Bagdad, men valgte en skarpere form ved å innkalle Iraks charge daffaires i Oslo, sier BullNjaa.
 5. Administrerende direktør i Fiskeindustriens Landsforening, KarlWilhelm Sirkka, vil be fiskeriminister Thor Listau om å innkalle til møte i reguleringsutvalget for torskefiskeriene.
 6. Arbeiderpartiet har her en egen bemerkning hvor det fastslås at hvis valget blir å unnlate å innkalle, eller redusere vernepliktstiden, vil partiet foretrekke det siste.
 7. Arthur Scargill synes ikke å ville innkalle til ekstraordinært landsstyremøte, langt mindre foreslå at det nå holdes uravstemning selv om meningsmålinger tyder på at det denne gang ville bli det nødvendige 55 prosents flertall.
 8. Assisterende riksmeglingsmann Reidar Webster opplyser til Aftenposten at han overveier å innkalle partene i den grafiske industri til megling tirsdag, efter at det i forrige uke oppsto brudd i forhandlingene.
 9. Budstikka har også vedtatt å innkalle til ekstraordinær generalforsamling inneværende år.
 10. Da hadde man imidlertid allerede besluttet å innkalle til ekstraordinært møte neste onsdag for å se på saksbehandlingen.
 11. Den franske regjering svarte med å innkalle Spanias ambassadør i Paris.
 12. Den tyrkiske regjering reagerte straks ved å innkalle den amerikanske ambassadør i Ankara til utenriksdepartementet der han fikk overlevert en offisiell protest.
 13. Departementet erklærte seg enig, og overlot så til fremmedpolitiet i Drammen å innkalle Granov.
 14. Dersom diskusjonene skulle føre frem til et resultat som styret finner å kunne anbefale overfor selskapets bedriftsforsamling, har styret til hensikt å innkalle til ekstraordinær generalforsamling, heter det i meldingen.
 15. Det er dertil sannsynlig at USA og verdens andre ledende demokratier i 1986 vil innkalle til en ny internasjonal valutakonferanse tilsvarende den som i sin tid førte til Bretton Woodavtalen.
 16. Det har vært administrasjonens oppgave å innkalle til møte med sykekomiteen, men det har den ikke gjort på to år nå - selv om vi har bedt om det.
 17. Det hevdes at det kanskje er et generasjonsspørsmål om man ønsker at det skal bli åpnet adgang til i første rekke en prøveordning med åpne høringer, hvor media og interesseorganisasjoner får være tilstede og lytte til politikernes krysseksaminasjon av dem de ønsker å innkalle statsråder eller eksperter.
 18. Det kan bli aktuelt å innkalle til ekstraordinært statsråd, men dette er neppe sannsynlig.
 19. Det skal også tas stilling til om Norge skal innkalle en iraksk representant til den norske ambassade, eller om ambassadøren selv skal møte hos irakerne.
 20. Det var kriminalsjef Arne Huuse som tok opp problemet med førstestatsadvokat Anstein Gjengedal, og det er allerede gitt beskjed til domskontoret om å slutte med å innkalle folk som venter å sone sin straff.
 21. Dette har radionyhetsstaben på Marienlyst løst på en original måte, ved å innkalle tre tidligere nyhetsjegere som skal lage programmet.
 22. Efter det Aftenposten forstår, vil byggesjefen i Bærum innkalle til et møte om saken i løpet av de nærmeste dagene.
 23. Efter det Aftenposten har grunn til å tro, ble det besluttet å innkalle bedriftsforsamlingen i selskapet til et møte 14. august.
 24. Efter mye frem og tilbake i Stortingets sosialkomite ble komiteen igår enig om å innkalle sosialminister Leif Arne Heløe til et møte.
 25. Fordi man må være godt kjent i distriktet, er det vanskelig å innkalle ekstrahjelp til sortering av posten.
 26. Foreløbig har han ikke funnet noen grunn til å innkalle partene til nytt meglingsmøte, men han vil fortløpende vurdere situasjonen.
 27. Forhørsretten har plikt til å innkalle førerkortinnehaveren.
 28. Formann Finn Johannessen i Nedre Haugen borettslag sier at han vil innkalle borettshaverne til ekstraordinær generalforsamling dersom Husbanken gjør alvor av truselen om tvangsauksjon.
 29. Fra og med mandag vil politiet i Oslo gå til det drastiske skritt å stoppe med å innkalle domfelte personer til soning i kretsfengselet.
 30. Førstkommende generalforsamling i NAL er 22. juni, men det er opp til skifteretten å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling hvor beretningen fremlegges.
Liknende ord:
norinnfalle
norinnfall
norinnfallen
norinnhylle
norinnkapsle
sweinkalla
engin all
Dine siste søk:
 1. innkalle


Innkalle ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) innkalle
Gerundio: innkallende
Partisipp: innkalt
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  innkaller
 • du
  innkaller
 • han
  innkaller
 • vi
  innkaller
 • dere
  innkaller
 • de
  innkaller
8. Presens perfektum
 • jeg
  har innkalt
 • du
  har innkalt
 • han
  har innkalt
 • vi
  har innkalt
 • dere
  har innkalt
 • de
  har innkalt
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  innkalte
 • du
  innkalte
 • han
  innkalte
 • vi
  innkalte
 • dere
  innkalte
 • de
  innkalte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde innkalt
 • du
  hadde innkalt
 • han
  hadde innkalt
 • vi
  hadde innkalt
 • dere
  hadde innkalt
 • de
  hadde innkalt
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal innkalle
 • du
  vil/skal innkalle
 • han
  vil/skal innkalle
 • vi
  vil/skal innkalle
 • dere
  vil/skal innkalle
 • de
  vil/skal innkalle
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha innkalt
 • du
  vil/skal ha innkalt
 • han
  vil/skal ha innkalt
 • vi
  vil/skal ha innkalt
 • dere
  vil/skal ha innkalt
 • de
  vil/skal ha innkalt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle innkalle
 • du
  ville/skulle innkalle
 • han
  ville/skulle innkalle
 • vi
  ville/skulle innkalle
 • dere
  ville/skulle innkalle
 • de
  ville/skulle innkalle
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha innkalt
 • du
  ville/skulle ha innkalt
 • han
  ville/skulle ha innkalt
 • vi
  ville/skulle ha innkalt
 • dere
  ville/skulle ha innkalt
 • de
  ville/skulle ha innkalt
Imperativ
bekreftende
 • du
  innkall!
 • vi
  La oss innkalle!
 • dere
  innkall!
Nektende
 • du
  ikke innkall! (innkall ikke)!
 • dere
  ikke innkall! (innkall ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag accompaniment
2 Flag biologiskt
3 Flag duodeno
4 Flag undoubtful
5 Flag konfrontere
6 Flag parsnip
7 Flag enero
8 Flag regna bort
9 Flag rampegutt
10 Flag halvsant
11 Flag kulen
12 Flag diskning
13 Flag schablonera
14 Flag gudfryktig
15 Flag whisper
16 Flag embets-
17 Flag befinnende
18 Flag EEG

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 664 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1746 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6758 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1622 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2228 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5155 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5962 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6412 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5414 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5934 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1173 - sekunder.

mobiltelefon