logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for innlemmelse:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

norinnlemmelse
engallmenn [?]: incorporation
spaallmenn [?]: incorporación
sweallmenn [?]: bolagsordning
Eksempel:
 1. Betraktning av mennesket som et pattedyr innebærer imidlertid ingen nedvurdering, snarere en opphøyelse og innlemmelse i et videre fellesskap, der etikk smelter sammen med livets lov.
 2. Da Forbundsrepublikken Tyskland mer og mer gled over i det vestlige samarbeidet, begynte Niemöller en hvileløs kamp mot tysk gjenopprustning og innlemmelse i NATO.
 3. Hawaii feirer sin innlemmelse i Amerikas Forenede Stater for 25 år siden.
 4. Målet er full innlemmelse i Indonesia, en løsning som et flertall av medlemslandene i FN hittil har nektet å anerkjenne.
 5. Redningen ble daværende Norgas - nå Actinor som kom med 15 friske millioner kroner og innlemmelse i konsernet.
 6. Russernes Tass skrev at tesen om at det tyske spørsmål er åpent ikke kan bety annet enn en innlemmelse av DDR.
 7. Videre arbeider vi med å få et helikopter av typen Sikorsky H19D til Gardermoen fra Vestfold for innlemmelse i samlingen.
 8. Å finne noe definitivt årstall for Ålands innlemmelse i Sverige lar seg allikevel ikke gjøre.
 9. Israelsk annektering av Vestbredden er en uakseptabel løsning for araberne, for verdensopinionen og for en vestlig del av israelerne selv, som frykter at innlemmelse av et stort antall palestinske arabere vil svekke statens jødiske egenart.
 10. Den sovjetiske okkupasjon av Estland og de andre to baltiske republikker ble fullbyrdet i august 1940, i form av frivillig innlemmelse i SovjetUnionen.
 11. Den viktigste av disse begrensninger, sa han, var at drøftelsene ikke skulle ledsages av begrensede militære aktiviteter, ikke inkludere noen drøftelser som tar sikte på å kombinere de militære styrkene og geriljastyrkene og at de overhodet ikke skulle ta opp en innlemmelse av opprørere i den salvadoranske regjering.
 12. Det er et bredt politisk flertall i Oslo for å utrede sammenslåing med Akershus til ett fylke eller innlemmelse av nabokommuner i Oslo.
 13. Det nevnes både utviskning av fylkesgrensen mellom Oslo og Akershus, innlemmelse av nabokommunene og etablering av forvaltningsselskaper hvor hele eller deler av Akershus skal være med på å dele økonomisk ansvar med Oslo innen sykehus, vei, kollektivtrafikk og kultursektorene skal utredes.
 14. Efter MediaInvests innlemmelse av PartnerGruppen A / S voksende virksomhet, vil mediaselskapet vurdere navneskifte.
 15. Et bredt politisk flertall i Oslo formannskap har vedtatt å be Staten utrede sammenslåing med Akershus til ett fylke eller innlemmelse av nabokommuner i Oslo.
 16. Innlemmelse i nabokommunen.
 17. Som det nå er, fastslår tekstens forord at pakten ble sluttet på grunn av opprettelsen av NATO seks år tidligere og VestTysklands innlemmelse i den vestlige militære organisasjon.
 18. Under overskriften Hvorfor ikke utrede full sammenslåing nevner Finn Egeland endel punkter som øyensynlig skulle berettige til en statlig utredning vedrørende sammenslåing Oslo og Akershus til ett fylke, eller innlemmelse av nabokommuner i Oslo.
Liknende ord:
norinnlemme
norinnlemmet
sweinlevelse
norinnbydelse
norinndrivelse
norinnflytelse
norinnhalelse
Dine siste søk:
 1. innlemmelseSiste søk

# Land Term
1 Flag botánico
2 Flag meter debajo
3 Flag träningspass
4 Flag tjenestegjøre som
5 Flag fromhet
6 Flag báculo
7 Flag unbalance
8 Flag conveniencia
9 Flag la noe være
10 Flag boñiga
11 Flag berömmande
12 Flag gång
13 Flag atestación
14 Flag omfång
15 Flag sjøkreps
16 Flag cirugía a corazón abierto
17 Flag ljuskälla
18 Flag som vädjar till känslorna

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 869 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 987 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1639 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2956 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8939 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2625 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3214 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6141 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6956 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7536 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1443 - sekunder.

mobiltelefon