logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for innlemmet:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norinnlemmet
engplaner [n]: incorporation, integration
spaplaner [n]: incorporación [f], integración [f]
sweplaner [n]: inlemmande
Eksempel:
 1. Sannsynligvis blir den innlemmet i Småbrukarlaget med tiden, for flere og flere kvinner melder seg direkte inn i hovedlaget, mens vi i Kvinnegruppa holder oss rundt 1200 medlemmer.
 2. Alt ble innlemmet i SovjetUnionen.
 3. At Staten må yde tilskudd til driften, henger også sammen med at mens kommunene dannet egne pensjonsfond, har Staten innlemmet våre innskudd i statskassen.
 4. At orkestret Veslefrikk i sitt 35. år har innlemmet en håndfull voksne i medlemsstokken, beror slett ikke på sviktende rekruttering, slik man kunne være fristet til å tro i en tid med et stadig mer mangfoldig aktivitetstilbud blant barn og ungdom.
 5. Bildet ble ved en tilfeldighet funnet sammenrullet i hans atelier efter hans død, og Lord Clark innlemmet det senere i sin store kunstsamling.
 6. Ca. 550 Osloungdommer vil iår bli innlemmet i de voksnes rekker på denne måte, og det er en økning på over 50 prosent fra ifjor.
 7. Da de måtte avvikle, var det Gerd Kjølaas som klarte å bevare gruppen gjennom noen vanskelige år - til den omsider kunne bli innlemmet i Operaen og ble vår første norske ballett.
 8. De ber om å bli innlemmet i Høyre !
 9. De deler av NFMV og Moss Rosenberg som ikke blir innlemmet i det nye selskapet, kommer til å fortsette virksomheten som før.
 10. De siste par ukene før Regjeringens forslag til statsbudsjett for 1985 ble lagt frem, virket det som om Norges Idrettsforbund hadde innlemmet en ny idrettsgren i sin virksomhet, nemlig skyggeboksing.
 11. De var innlemmet i SovjetUnionen i 1940 og skulle inn igjen efter at de var gjenerobret av Den røde hær.
 12. Debatten viste at de nordiske politikerne spesielt er bekymret over at stadig yngre ungdommer blir innlemmet i narkotikamiljøet.
 13. Den sovjetiske regjering har strammet kraftig inn overfor kirken i Litauen siden landet ble innlemmet i SovjetUnionen i 1940.
 14. Der er de kalt reservetrøndere, og påpeker at de slett ikke har noe imot å bli innlemmet i SørTrøndelag.
 15. Det er SovjetUnionen, ikke USA som efter annen verdenskrig har innlemmet det ene land efter det andre i sin interessesfære.
 16. Det var Haile Selassie som klart i strid med et FNvedtak innlemmet den tidligere italienske koloni som provins i sitt rike i 1962.
 17. Det viktigste er imidlertid at de blir innlemmet i den gruppen som fordeler arbeidsoppgavene, for på den måten kan det også spares massevis av helsekroner.
 18. Det virkelige gjennombrudd kom imidlertid i 1979, da den bulgarske regjering ved et spesielt dekret innlemmet museet i sitt kulturprogram.
 19. Dette betyr at selv om Hongkong vil bli innlemmet i folkerepublikken, skal territoriet fortsatt kunne praktisere sin kapitalisme - idet minste i et halvt hundre år.
 20. Efter at Epcot - Center ble innlemmet i Disney - World, er tilbudet nå så veldig at man i hvert fall bør avsette tre dager til utflukten.
 21. Efter at Vesta innlemmet Nevi i konsernet, til en pris som av mange oppfattes som meget lav, har Vestagruppen også fått et stabiliserende element inn i systemet.
 22. Efterat Færøyene, Åland og Grønland også er blitt innlemmet i den nordiske familie, er Norden som et næringsøkonomisk fellesskap blitt ytterligere utvannet.
 23. Einar Wathne fra Sandnes går på husdyrbruklinjen og karakteriserer seg som både bygdeog bygutt, oppvokst i landlige omgivelser som efterhvert ble innlemmet i bysamfunnet.
 24. Finn Søhr rørinstallasjonsvirksomhet er innlemmet som et heleid datterselskap under Fjeldstad med navnet Søhr Piping A / S. Finn Søhrs VVSvirksomhet skal overtas av et nytt selskap under navnet Søhr VVS A / S.
 25. Fire år senere ble småflyselskapet Fjordfly A / S i Bergen innlemmet i selskapet, i takt med ekspansjonen av trafikken på kortbaneflyplassene.
 26. Formelt innlemmet i SovjetUnionen 3 / 8 1940.
 27. Formelt innlemmet i SovjetUnionen 5 / 8 1940.
 28. Formelt innlemmet i SovjetUnionen 6 / 8 1940.
 29. Fra 1939 til 1945 har SovjetUnionen annektert og innlemmet 44 158 kvkm. av Finland hvor det bodde 498 000 innbyggere.
 30. Han er da hele tiden innenfor samfunnet, på sett og vis innlemmet i et fellesskap, om enn på bunnen.
Liknende ord:
norinnlemme
enginclement
norinnhegnet
norinnklemt
norinnkomme
norinnlede
norinnlegge
Dine siste søk:
 1. innlemmetSiste søk

# Land Term
1 Flag tretten
2 Flag marinad
3 Flag kvart
4 Flag fjærskyer
5 Flag mylder
6 Flag komet
7 Flag sjalupp
8 Flag en la naturaleza
9 Flag vakthund
10 Flag på måfå
11 Flag tacky
12 Flag modest
13 Flag acordado
14 Flag aftenandakt
15 Flag tallskive
16 Flag afligidos
17 Flag redecilla
18 Flag name

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 1384 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1490 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2066 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3334 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9486 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3144 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3822 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6582 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7328 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7963 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1242 - sekunder.

mobiltelefon