logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for innordne:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norinnordne
engallmenn [v]: arrange, classify
spaallmenn [v]: organizar
sweallmenn [v]: arrangera
Synonymer:adaptere, akklimatisere, avpasse, bearbeide, forme, føye, jenke, justere, modifisere, ordne, regulere, rette inn, stille, tillempe, tilpasse, tilvenne
Eksempel:
 1. Verdens økonomiske situasjon har en sjelden evne til å innordne seg Norges økonomiske politikk.
 2. Andre må innordne seg efter Hells Angels instrukser.
 3. Men selve integreringstanken kan vel komme i fare dersom elever ikke klarer å innordne seg i skolens hverdag sendes over i spesialinstitusjoner ?
 4. Alle må innordne seg.
 5. Bonden viste at han kunne innordne seg en kammermusikalsk helhet på en utmerket måte.
 6. Den samme Weisweiler lærte Preben mye om fotball, men Preben ville ikke og kunne ikke innordne seg Weisweilers beryktede kadaverdisiplin.
 7. Dessuten hadde han lett for å innordne seg under autoriteter, sa moren.
 8. Det er nå høyst uvisst om de uten videre vil innordne seg under den nye lederen for partiet.
 9. Det klarte ikke å innordne seg den generelle grense som oppgjøret ellers har holdt, nemlig 5,9 prosent.
 10. Det lyder som om forskning er noe vi skal drive på hobbybasis, hvis det kan la seg innordne i virksomheten, sier hun.
 11. Dette har sin bakgrunn i at noen få bilførere ikke greier å innordne seg de spesielle trafikkforholdene med stor trafikk, men foretar ville forbikjøringer, kjører uforsvarlig inn på forkjørsveier eller i høy hastighet legger seg tett opptil bilen foran.
 12. Eleven er meget vanskelig og nekter å innordne seg efter lærere, lager ubehageligheter for de andre elevene og påvirker klassemiljøet i negativ retning, skriver Fremtiden.
 13. En stor, grå flokk, som innenfor barnehavens vegger må innordne seg gruppen i ett og alt.
 14. Endelig følger det av folkeavstemningen i 1972 at Norge ikke kan antas å være tjent med å innordne seg i en slik samordnet og balansert økonomisk politikk i medlemslandene - og forsåvidt enn mindre i et enhetlig pengesystem i EF, som ifølge Kaare Petersen er målet for denne organisasjon.
 15. Fremskrittspartiets bystyregruppe har nå bedt utbryteren Jarl Eik komme tilbake og innordne seg under demokratisk fattede flertallsvedtak.
 16. Guttene søker til en større gruppe hvor det gjelder å innordne seg i et hierarki ut fra hva man kan, gjør og våger.
 17. I henvendelsen til Eik sier Fremskrittspartiet at man svært gjerne vil han ham med som fullverdig gruppemedlem også i fortsettelsen, men dette innebærer at han må delta i gruppens arbeide og innordne seg efter de demokratisk fattede vedtak.
 18. I likhet med statsadministrasjonen kan det under hvert departement opprettes selvstyrte direktorater eller etater som må innordne seg de rammebetingelser som fastlegges av det politiske flertall i bystyret.
 19. Landsorganisasjonens ansatte må innordne seg de nye regler for sykelønn, til tross for at LOledelsen utad motarbeider reglene.
 20. Lund fremholder at dagens politiske og administrative styringssystem i Oslo ikke har maktet å innordne aktivitetsnivået til endrede rammebetingelser.
 21. Mennesket må innordne seg i harmoni med natur og samfunn.
 22. Murerne må nå som alle andre innordne seg en felles fremdriftsplan.
 23. Nybø sier til Aftenposten at han har tiltro til at norske bilister klarer å innordne seg reversible kjørefelter og trafikksikkerheten for myke trafikanter kan bedres med fotgjengerbroer og sikringsgjerder.
 24. Og hun forklarer ujevnheten i sine mange filmprosjekter - og annet - med uvilligheten til å såre, hangen til å innordne seg.
 25. Presidenten tilbyr et generelt amnesti til opprørerne dersom de går med på å la seg innordne i samfunnet gjennom den demokratiske prosess, de må få rett til fri foreningsvirksomhet og politisk aktivitet og en garanti mot represalier fra hæren og sikkerhetsstyrkene.
 26. Ren, som både elsker å danse og lytte til rock, kan vanskelig innordne seg de rigorøse bestemmelser.
 27. Selv om han har problem med å innordne seg regler og autoriteter.
 28. Statsrådens svar besto dels i en understreking av at det er nødvendig at også kommunesektoren må innordne seg under den offisielle innsparingspolitikk, og dels i en påpeking av at de rammer Staten har gitt er tilstrekkelige for den nødvendige vekst.
 29. Så De hadde vanskelig for å innordne Dem ?
 30. Vet at jeg må innordne meg et fellesskap for at tingene skal fungere.
Liknende ord:
norinnordne
sweinordna
norinnbringe
enginborn
spaincordio
norinnlinne
norinnordning
Dine siste søk:
 1. innordne


Innordne ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) innordne
Gerundio: innordnende
Partisipp: innordnet
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  innordner
 • du
  innordner
 • han
  innordner
 • vi
  innordner
 • dere
  innordner
 • de
  innordner
8. Presens perfektum
 • jeg
  har innordnet
 • du
  har innordnet
 • han
  har innordnet
 • vi
  har innordnet
 • dere
  har innordnet
 • de
  har innordnet
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  innordnet
 • du
  innordnet
 • han
  innordnet
 • vi
  innordnet
 • dere
  innordnet
 • de
  innordnet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde innordnet
 • du
  hadde innordnet
 • han
  hadde innordnet
 • vi
  hadde innordnet
 • dere
  hadde innordnet
 • de
  hadde innordnet
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal innordne
 • du
  vil/skal innordne
 • han
  vil/skal innordne
 • vi
  vil/skal innordne
 • dere
  vil/skal innordne
 • de
  vil/skal innordne
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha innordnet
 • du
  vil/skal ha innordnet
 • han
  vil/skal ha innordnet
 • vi
  vil/skal ha innordnet
 • dere
  vil/skal ha innordnet
 • de
  vil/skal ha innordnet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle innordne
 • du
  ville/skulle innordne
 • han
  ville/skulle innordne
 • vi
  ville/skulle innordne
 • dere
  ville/skulle innordne
 • de
  ville/skulle innordne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha innordnet
 • du
  ville/skulle ha innordnet
 • han
  ville/skulle ha innordnet
 • vi
  ville/skulle ha innordnet
 • dere
  ville/skulle ha innordnet
 • de
  ville/skulle ha innordnet
Imperativ
bekreftende
 • du
  innordn!
 • vi
  La oss innordne!
 • dere
  innordn!
Nektende
 • du
  ikke innordn! (innordn ikke)!
 • dere
  ikke innordn! (innordn ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag unsatisfactory
2 Flag øvre
3 Flag rezongon
4 Flag aim
5 Flag maravilla del mundo
6 Flag fiffe opp
7 Flag ytterst lite
8 Flag destruído
9 Flag yrkesskicklig
10 Flag tapper
11 Flag syer
12 Flag oberoende
13 Flag man
14 Flag abderitt
15 Flag allsmäktig
16 Flag krevende tid
17 Flag luz de estacionamiento
18 Flag emaljering

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 514 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1428 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6410 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1451 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2104 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4982 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5829 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6262 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5274 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5798 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.0901 - sekunder.

mobiltelefon