logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for inspektør:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norinspektør
engyrke - mann [n]: inspector
yrke - kvinne [n]: inspector
spayrke - mann [n]: inspector [m]
yrke - kvinne [n]: inspectora [f]
sweyrke - mann [n]: inspektör
Synonymer:
 1. kontrollant
 2. takstmann
 3. tilsynsmann
Wiki:En inspektør kan være flere ting. I Norge har vi hovedsakelig brukt begrepet ved to yrker og ved generell omtale: - Undervisningsinspektør ved en utdanningsinstitusjon - Politiinspektør ved en juridisk institusjon Når det gjelder den generelle omtalen, vil det si at man kan være ansatt som inspektør i mange ulike typer bedrifter, myndigheter og institusjoner. Man kan for eksempel være inspektør fra Mattilsynet etc.
Eksempel:
 1. Et spill av tilfeldigheter, uttalte inspektør Reidar Nordeng i Haldens arbeidstilsyn og mente det var nærliggende å regne med at dette var et sammentreff som ikke har noe med bedriften å gjøre.
 2. Den måten vi driver denne anstalten på, gjør det rett og slett umulig å ha annet enn de såkalte lette tilfellene her, sier inspektør Svein Arne Tvedt, som leder stedet.
 3. Det er spesielt tungtransporten vi vil henvende oss til, forteller inspektør Bjørn Bøe.
 4. Dette er ille, fordi vi i de senere år har tillagt patruljebilene større vekt, på bekostning av politistasjonene, sier inspektør Aavatsmark.
 5. Inspektørstriden bunnet i grunnleggende uoverensstemmelser mellom lærerne og den inspektør som ble ansatt, sier Krogsrud.
 6. Jeg er bekymret for musikkfaget i skolen, sier inspektør Birgit Hoem ved Majorstuen skole.
 7. Spill av tilfeldigheter, sier inspektør Reidar Nordeng i Halden arbeidstilsyn.
 8. Vi anså installasjon av et nytt ventilasjonsanlegg nødvendig på bakgrunn av de plager de ansatte er utsatt for, sier inspektør i Arbeidstilsynet, Kari Hajum.
 9. Årsaken til avsporingen er antagelig et akselbrudd på en av vognene, opplyser John Avlesen, inspektør på ruteog sikkerhetskontoret i NSB på Hamar.
 10. Allerede året efter satt hun eksamensvakt på Ris høyere skole, hvor ektemannen Gotfred Salbu var lektor og senere inspektør.
 11. Andre grunner til at kvinner unnlater å søke stillingen som rektor eller inspektør, kan være mangel på kvinnelige forbilder, liten selvfølelse kombinert med stort prestasjonsbehov.
 12. Av de tre var det Majortrans som viste størst aktiv interesse ved å sende en inspektør hjem til oss for å foreta besiktigelse som utgangspunkt for tilbudet.
 13. Bakgrunnen for at Erik Brødholt ønsker å inngå forlik i saken og frafaller søksmålet mot Staten er at han har fått ny stilling på Arendal yrkesskole og følgelig ikke ønsker å gå tilbake til stillingen som inspektør i Arendal kretsfengsel.
 14. Ca. 70 prosent av disse brannene blir ikke oppklart, sier teknisk inspektør Odd Rød i Gjensidige Norsk Skadeforsikring til Aftenposten.
 15. Da Den Norske Opera begynte sin virksomhet, ble Sørlie ansatt som inspektør og operasjefens nærmeste medarbeider.
 16. De fleste overholdt imidlertid reglene, så inspektør Hermstad er slett ikke misfornøyd.
 17. Det er de private planovergangene som er de farligste, sier inspektør Odd Nesbakken ved NSBs sikkerhetskontor til Aftenposten.
 18. Det var inspektør Birgit Hoem som tok opp saken med skolesjefen.
 19. Det ville være omtrent det samme som at vi skulle misbruke de fakta at Hanssen er redaktør for Justisdepartementets eget blad, eller at Hanssen er kollega av inspektør Fyhns bror i Aftenposten.
 20. Døren skal ha skikkelig lås, slik at den ikke kan åpnes under fart, påpeker inspektør Hansen.
 21. Efter det NTB får opplyst, var det ikke Statens tilsynshavende inspektør, men andre funksjonærer som fattet mistanke til det som politiet mener har foregått.
 22. Efter en måned kom en inspektør, han hadde fått brevet vårt dagen i forveien.
 23. En assisterende inspektør ved Mazefengslet i NordIrland ble tirsdag skutt ned og drept av IRAterrorister utenfor sitt hjem i Belfast foran øynene på sin kone og tre år gamle datter.
 24. En inspektør fra rederiet reiser idag fra Trondheim til Oslo for å lede arbeidet med å fastslå båtens skader.
 25. For Ole Chr. Moen har vært meget aktiv også på regiplanet - som viseformann, kasserer og inspektør i Oslo Schakselskap, som sentralstyremedlem og visepresident i Norges Sjakkforbund, og som turneringsleder ved en rekke arrangementer.
 26. Hvem har vurdert om maskene som var i bruk var gode nok til formålet, ble det sørget for tilstrekkelig ventialsjon etc. ?, er spørsmål vi stiller og som vi må finne svar på, sier inspektør Thralf Hoel i Arbeidstilsynet. han karakteriserer svømmehallen som nærmest hermetisk lukket, ikke et vindu var mulig å åpne og de to dørene fører ut til andre rom og småganger.
 27. Hvem som har ansvaret for at slikt kan skje, har vært vanskelig å komme frem til, men til syvende og sist er det politikernes ansvar at den enkelte kommune har en ordnet vernetjeneste for sine ansatte, mener inspektør Hoel.
 28. I 195455 fungerte han som inspektør for Skyteskolen for Feltartilleriet, fra 195556 var han stabsoffiser ved Hærens overkommando, derefter i ett år stabsoffiser i UNEFs hovedkvarter.
 29. I mange år har det vært urolige tilstander ved Emma Hjorth skole, helt siden ansettelsen av en inspektør i 1981.
 30. Ingen sier noe før kapteinen, Magnar Landro, og inspektør Terje Otnes fra Fiskeridirektoratet, er sikker i sin sak.
Liknende ord:
noringeniør
sweinsekt
norinfeksiøs
noringefær
norinnendørs
norinnestå
norinnkjøp
Dine siste søk:
 1. inspektørSiste søk

# Land Term
1 Flag stedfast
2 Flag yngling
3 Flag aggression
4 Flag rappa på
5 Flag glida ur
6 Flag uthaler
7 Flag las mismas
8 Flag felaktigt
9 Flag bodice
10 Flag lagrimoso
11 Flag felaktigt
12 Flag substantivisk
13 Flag frifinne
14 Flag whiskered
15 Flag tick
16 Flag punzón
17 Flag pagaré
18 Flag promptly

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 1411 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1542 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2089 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3351 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9512 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3155 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3849 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6603 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7339 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7978 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1232 - sekunder.

mobiltelefon