logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for instruere:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norinstruere
engoppdrag [v]: charge, instruct
millitærisk [v]: brief, give instructions to
spaoppdrag [v]: encargar, ordenar, mandar
millitærisk [v]: informar, dar instrucciones a
sweoppdrag [v]: instruera
Synonymer:
 1. lede, styre
 2. hjelpe, undervise, veilede
 3. regjere, dirigere, eskortere, anføre, foregående, lose
 4. bli til, teori, utdanne, doktrine
 5. spre, lære
Eksempel:
 1. Det er mye fekting i denne komedien, som byr på blant annet krig og kjærlighet, og derfor har vi engasjert Morten Krohg til å instruere fektekampene.
 2. Dyr kan være vanskelige å instruere.
 3. Jeg vil helst trene og instruere 24 timer i døgnet syv dager i uken, men jeg trenger folk, og steder å trene.
 4. Jeg vil underholde, men også instruere, oppdra.
 5. Brettseilerskolen ved Bogstadvannet har endelig fått noen solrike dager som har gitt fulldags oppgaver for de to initiativtagerne KarlErik Hegge og Jan Loland, på bildet travelt opptatt med å instruere begynnere i de grunnleggende ferdigheter for behandling av brett og seil.
 6. Denne har kunnet komponere, instruere og kutte efter eget hode og resultatet er blitt den beste Mel Brooksfilm hittil.
 7. Dessuten skal Olje og energidepartementet og Regjeringen i visse tilfeller kunne instruere Statoil om hvorledes den samlede statlige stemmetyngde skal brukes når avgjørelser skal tas i den gruppe oljeselskaper som har eierandeler på en blokk.
 8. Det er godt gjort å instruere et hørespill så lydhørt på et fremmed sprog.
 9. Det var en fornøyelse å instruere gremlinene, de laget aldri annet bråk enn det som vi bestilte.
 10. Egil MonnIversen skriver musikken, Egil Teige librettoen, Barthold Halle skal instruere og Wayne MacKnight får koreografien.
 11. FORVALTNINGSKOMITEENS flertall har foreslått at rådmennenes enerett til å instruere administrasjonen - det vil bl.a. si å gi pålegg om oppfølgning av vedtak og prioritering av oppgaver - skal overtas av et folkevalgt byråd, en såkalt byregjering.
 12. Folk mangler oppfinnsomhet når de har slik glimrende anledning til å... underholde - og instruere - og bestemme - forberede...
 13. Fra Danmark kommer også trompeteren Palle Mikkelborg, som skal lede og instruere storbandmusikere.
 14. Han innrømmer at det blir litt av en overgang fra å instruere til hovedsakelig å administrere.
 15. Han skal instruere en ny TVserie bygget på Ibsens Peer Gynt.
 16. Hovedparten av arbeidet med å tilrettelegge tekster, instruere barna og finne musikk har Gudbjørg Gudmundsdottir gjort selv.
 17. Justisdepartementet har ikke blandet seg inn i domstolens behandling av skilsmissesaken til tunisieren Chedi ben Jamaa ved å instruere byretten om at det ikke skulle gis tilsvarsfrist til stevningen som var innlevert byretten av tunisierens hustru.
 18. Konkurrere, holde oppvisninger og instruere andre.
 19. Men som regel er de travelt opptatt med å rigge brett og med å instruere.
 20. Nettopp disse skulle instruere de nyutdannede flyverne.
 21. Norges Husmorforbund har flere ganger bedt Forbruker og administrasjonsdepartementet instruere beregningsutvalget om å basere sine beregninger på de faktiske forhold.
 22. Og hver sommer, i god tid før olsok, kommer norskamerikaneren Rolf Norsen til Tylldalen for å instruere spelet.
 23. Operaen har fått Laszlo Seregi til å instruere Den Norske Balletts ensemble til denne forestillingen, og blant danserne finner vi bl.a. Sissel Westnes og Jeanette Hansson, rolledebutantene Fredrik Rütter og Arne Fagerholt samt gjestende HannuPekka Holmström.
 24. Penka, som særlig har arbeidet videre med Bertolt Brechts og Konstantin Stanislavskijs pedagogiske metoder, skal de neste åtte uker instruere skolens avgangsklasse i en oppsetting av Carlos Goldonis Bråk i Chiozza - en typisk italiensk forviklingskomedie.
 25. På denne bakgrunn setter de folkevalgte lit til at det allerede fra årsskiftet kan bli innført en form for byregjering som kan instruere og pålegge kommuneadministrasjon å iverksette byregjeringens og bystyreflertallets vedtak.
 26. Stabens funksjoner er å planlegge UPs operative innsats, kontrollere, instruere og inspirere, samt forvalte det personell, materiell og øvrige ressurser som er stillet til UPs disposisjon.
 27. Så da teatersjef Bleness spurte om jeg kunne tenke meg å instruere for TVteatret, mente jeg det burde bli en liten produksjon jeg kunne lære av.
 28. Så hvis du har lyst til å lære deg tae kwondo, og kanskje satse på OL om åtte år, står det tre koreanere av toppklasse klare til å instruere deg.
 29. Så var det neste prosjekt for en instruktør med opplagt talent for å instruere skuespillere ?
 30. Det enkelte intervjuobjekt har ingen mulighet til å instruere avisene om hvordan de skal bruke titler eller bilder.
Liknende ord:
norinformere
norinitiere
sweinsinuera
engin store
norinaktivere
norindeksere
norindignere
Dine siste søk:
 1. instruere


Instruere ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) instruere
Gerundio: instruerende
Partisipp: instruert
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  instruerer
 • du
  instruerer
 • han
  instruerer
 • vi
  instruerer
 • dere
  instruerer
 • de
  instruerer
8. Presens perfektum
 • jeg
  har instruert
 • du
  har instruert
 • han
  har instruert
 • vi
  har instruert
 • dere
  har instruert
 • de
  har instruert
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  instruerte
 • du
  instruerte
 • han
  instruerte
 • vi
  instruerte
 • dere
  instruerte
 • de
  instruerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde instruert
 • du
  hadde instruert
 • han
  hadde instruert
 • vi
  hadde instruert
 • dere
  hadde instruert
 • de
  hadde instruert
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal instruere
 • du
  vil/skal instruere
 • han
  vil/skal instruere
 • vi
  vil/skal instruere
 • dere
  vil/skal instruere
 • de
  vil/skal instruere
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha instruert
 • du
  vil/skal ha instruert
 • han
  vil/skal ha instruert
 • vi
  vil/skal ha instruert
 • dere
  vil/skal ha instruert
 • de
  vil/skal ha instruert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle instruere
 • du
  ville/skulle instruere
 • han
  ville/skulle instruere
 • vi
  ville/skulle instruere
 • dere
  ville/skulle instruere
 • de
  ville/skulle instruere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha instruert
 • du
  ville/skulle ha instruert
 • han
  ville/skulle ha instruert
 • vi
  ville/skulle ha instruert
 • dere
  ville/skulle ha instruert
 • de
  ville/skulle ha instruert
Imperativ
bekreftende
 • du
  instruer!
 • vi
  La oss instruere!
 • dere
  instruer!
Nektende
 • du
  ikke instruer! (instruer ikke)!
 • dere
  ikke instruer! (instruer ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag stratifisere
2 Flag medarbetare
3 Flag skedaddle
4 Flag que adora
5 Flag clearly outlined
6 Flag stillasittande
7 Flag befar
8 Flag tachable
9 Flag budskap
10 Flag fantisera
11 Flag försjunken
12 Flag otyglad
13 Flag förfråga
14 Flag indulto general
15 Flag fläkt
16 Flag rigorös
17 Flag unnsetning
18 Flag ursäkta

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
How to change my password easytrans.org ?? Svetllfz 11 0 2022-11-30 10:32:41
Gjørme e mud 100 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 253 0 2022-10-17 23:14:50
röja 905 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2089 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7264 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1854 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2445 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5362 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6184 2 2021-01-11 11:20:56

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1119 - sekunder.

mobiltelefon