logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for internasjonalisering:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

norinternasjonalisering
engallmenn [?]: Internationalization
spaallmenn [?]: Internacionalización
sweallmenn [?]: Internationalisering
Eksempel:
 1. Alle er enig i at internasjonalisering er noe vi skal satse på i norsk industri, men prosessen går langsomt, og for å få fortgang i den må vi sette søkelyset på finansieringen.
 2. Det har vært mye debatt om internasjonalisering.
 3. Det hevdes fra tid til annen at internasjonalisering er risikofylt.
 4. Det som kalles utflagging er ikke internasjonalisering.
 5. Det vi ønsker med Eksportåret 85, er å bidra til øket eksport og internasjonalisering av norsk næringsliv.
 6. Hittil har det skjedd en nasjonalisering av det lokale, vil vi nå bli vidne til en internasjonalisering ? spurte Hompland.
 7. Idag ser det ut til å være samstemmighet om at internasjonalisering er nødvendig ?
 8. Kommer konsernet til å satse på internasjonalisering ?
 9. Konkurransen fra utlandet og kravet om internasjonalisering legger et betydelig press på norsk næringsliv.
 10. Men internasjonalisering og tap av norske arbeidsplasser ?
 11. Norsk næringsliv ønsker en internasjonalisering med større adgang til å gå ut, ikke lettere adgang til å bli overtatt, sier adm. direktør Leif Terje Løddesøl.
 12. Norsk økonomi adresserer seg, som den svenske, til et vesentlig større internasjonalt marked både med hensyn til handel og internasjonalisering i videre forstand, sa statssekretær Kjell Storvik i Finansdepartementet da han begrunnet Den norske regjerings syn.
 13. Når det ser ut til at vi skal nå godt frem med vår internasjonalisering, kan vi i ikke liten utstrekning takke overtagelsen av Nera i Bergen for dette.
 14. Omstillingen fra en tradisjonell handelsbedrift til et selskap som satser på nye markeder og internasjonalisering krever kapital.
 15. Parallelt med tiltakene mot nullskatteydere har Regjeringen arbeidet for økt internasjonalisering av næringslivet og friere kapitalbevegelser.
 16. Produktutvikling, markedstilpasning, internasjonalisering m.v. henger nøye sammen.
 17. På oss virker det som et forsøk på internasjonalisering av dykkerarbeidet i Nordsjøen, sier NOPEFformann Lars A. Myhre.
 18. Strategiprogrammets anbefaling i retning øket internasjonalisering, er også en sak vår industri arbeider med.
 19. Ved internasjonalisering skapes det dessuten aktivitet og flere arbeidsplasser - også i Norge.
 20. Vi bør dessuten satse mer på en bevisst internasjonalisering når det gjelder studier og forskning.
 21. Vi må satse kraftig på utvikling og kompetanse med sikte på å drive fremtidens skip under norsk flagg, men det er også nødvendig med internasjonalisering for å nå nye markeder.
 22. Vi ser det derfor slik at virksomheten ved ÅSVs anlegg, og norsk aluminiumindustri generelt, kan styrkes gjennom et bredere samarbeide som øker evnen til internasjonalisering og reduserer konjunkturømfintligheten.
 23. Adm. direktør David Vikøren sa at Rederiforbundet regner med at Stortinget vil gjennomdrøfte og gi nye rammevilkår for internasjonalisering.
 24. Adm. direktør Leif Terje Løddesøl i Den norske Creditbank innleder 14. mars om Bankstrukturen, herunder internasjonalisering og utenlandske bankers etablering i Norge, mens adm. direktør Arne Langeland i Norges Eksportråd 11. april tar for seg Eksportfremmende virksomhet idag.
 25. Adm. direktør Ragnar Halvorsen legger vekt på fortsatt internasjonalisering.
 26. Administrerende direktør Ragnar Halvorsen sier at dette er et viktig ledd i Dynos internasjonalisering.
 27. Alt dette vil være i tråd med Regjeringens generelle politikk for øket internasjonalisering, og det vil være en naturlig oppfølging av den liberalisering av valutareguleringen som Regjeringen dels har gjennomført og dels fortsetter arbeidet med.
 28. Avtalen mellom USA og Japan kan være det første skritt i retning av en internasjonalisering av japansk økonomi og en normalisering av forholdet mellom Japan og dets vestlige konkurrenter på det internasjonale kapital og eksportmarked.
 29. Bare da kan vi få bredde i norsk næringslivs internasjonalisering, og det trenger vi !
 30. Betegnelsen internasjonalisering brukes først og fremst om industriens og skipsfartens etableringer i utlandet.
Dine siste søk:
 1. internasjonaliseringSiste søk

# Land Term
1 Flag bevisende
2 Flag glamorous
3 Flag screw
4 Flag kam
5 Flag flash of lightning
6 Flag naturtrogenhet
7 Flag tesina
8 Flag spiritistiskt medium
9 Flag stampa fast
10 Flag Algol
11 Flag trip
12 Flag leva
13 Flag reprimenda
14 Flag förfråga
15 Flag ignorant of
16 Flag in a split second
17 Flag etnograf
18 Flag fargelegge

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Det engelske ordet for Å bøye verb 330 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 2206 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 588 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1241 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4103 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4980 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5242 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4349 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4972 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8814 3 2019-01-21 15:13:34

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Siden ble generert på 0.1639 - sekunder.

mobiltelefon