logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for jordisk:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norjordisk
engallmenn [a]: earthly, terrestrial
verdslig [a]: mundane, worldly
spaallmenn [a]: terrestre, terrenal
verdslig [a]: mundano, terrenal
sweallmenn [a]: jordisk
Synonymer:faktisk, fast, fysisk, håndfast, håndgripelig, inkarnert, jordbunden, konkret, legemlig, materialistisk, materiell, reell, sansbar, sanselig, stofflig, substansiell, timelig, virkelig
Avledede ord:jordisk menneske, overjordisk, underjordisk, utenomjordisk, utenomjordisk vesen
Eksempel:
 1. Virkeligheten er ikke lenger delt i to - en dennesidig og en hinsidig del, en jordisk og en himmelsk, en profan og en hellig del.
 2. At vår bevissthet tar bolig i et nytt jordisk hylster efter den legemlige død.
 3. Dette kan meget vel få en til å tro at Magritte kjenner den pulserende rytme som gjennomsyrer og gjennomstrømmer alt jordisk fysisk og psykisk liv.
 4. En middag i hyggelig selskap representerte toppmålet av jordisk lykke for Doktoren.
 5. Eremittmunken med sine fromhetsøvelser er nok i en annen verden, enser ingen jordisk kiming, vører ingen slags trafikk der han ligger vendt mot det allerhelligste.
 6. Han inndelte historien i tre tidsaldre - Faderens, Sønnens og Den hellige ånds tidsalder hvorav den tredje, fremtidige, skulle bli et jordisk lykkerike for de fromme.
 7. Men da disse betraktninger nødvendigvis måtte springe ut fra samtidens livsanskuelse og uttrykkes i aktuelt forståelig sprog, må de være så jordisk preget at de ikke kan være en evig uforanderlig guddommelighet.
 8. Muslimene betrakter således Koranen som Guds ord - en jordisk reproduksjon av en evig, himmelsk original.
 9. Selv har han det mer jordisk behagelig i sin bod på et av de åtte symbolske hjørnene.
 10. Skyldbetynget bommer han seg gjennom et jordisk purgatorium.
 11. Suzannah Hamilton er en jordisk Julia, en kontrast til de hjernevaskede.
 12. Virkeligheten er ikke lenger delt i to - i en dennesidig og en hinsidig del, en jordisk og en himmelsk, en profan og en hellig del.
 13. Den handler mer jordisk om diskoskasteren Ricky Bruchs forgjeves forsøk på å kvalifisere seg til fjorårets olympiske leker i Los Angeles, 43 år gammel.
 14. Denne tanke hører naturligvis helst hjemme i en hierarkisk samfunnsbygning der keiseren var enehersker og både jordisk og himmelsk overhode.
 15. Det er dette Paven kaller en illusorisk jordisk frigjøring.
 16. Det vil føre til en illusorisk jordisk frigjøring uten rot i en katolsk forståelse av mennesket.
 17. Et amerikansk firma, drevet av en tidligere astronaut, vil allerede neste år kunne tilby billetter til himmelen som alternativ til jordisk begravelse.
 18. Formuestallene viser også at kommunes befolkning har rikelig med jordisk gods.
 19. Fremfor alt har dette rammet de mange teologer og prester i LatinAmerika som har fremmet en såkalt frigjøringsteologi som med utgangspunkt i en oppfatning om at kirken først og fremst må tale de fattiges og undertryktes sak, har sluttet seg til eller støttet kampen mot jordisk urett, iblant også med voldsbruk som anerkjent middel.
 20. Innbruddstyvene som forleden besøkte Ås, oppnådde kanskje ikke så stort jordisk utbytte.
 21. Jordisk lykke på Den himmelske freds plass !
 22. Reversmotivet for den neste medaljen er ikke nevnt, men her har også tysk kunst mange eksempler, både på himmelsk og mer jordisk musikk.
Resultater funnet i svensk ordbok
swejordisk
engallmenn [a]: earthly, terrestrial
världslig [a]: mundane, worldly
norallmenn [a]: jordisk
spaallmenn [a]: terrestre, terrenal
världslig [a]: mundano, terrenal
Synonymer:faktisk, fast, fysisk, jordbunden, konkret, materialistisk, materiell, sinnlig, verklig
Avledede ord:överjordisk, underjordisk, utomjordisk, utomjordiskt väsen
Liknende ord:
swejonisk
engjoist
norjoik
norjord
norjord-
norjordbit
norjordbruk
Dine siste søk:
 1. jordiskSiste søk

# Land Term
1 Flag BNP
2 Flag försöka kräkas
3 Flag ekolod
4 Flag empalidecer
5 Flag satiety
6 Flag empirism
7 Flag endogen
8 Flag lycksalighet
9 Flag give birth to
10 Flag handbok
11 Flag disconnectedness
12 Flag extort
13 Flag mala fama
14 Flag in place of
15 Flag lytter
16 Flag estudiar botánica
17 Flag fjong
18 Flag irregular

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 664 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1744 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6756 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1622 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2227 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5154 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5961 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6412 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5414 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5934 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1721 - sekunder.

mobiltelefon