logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for kapitalforsikring:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norkapitalforsikring
engforsikring [n]: endowment insurance, endowment policy
spaforsikring [n]: póliza de seguro dotal [f]
sweforsikring [n]: kapitalförsäkring
Eksempel:
 1. Det var sterk vekst i individuell kapitalforsikring og personlig pensjonsforsikring.
 2. Forsikringstagerne har hittil iår i gjennomsnitt fått utbetalt mer enn det dobbelte av de forsikringssummer i kapitalforsikring som i sin tid ble tegnet.
 3. I årsberetningen opplyses det at LivNor var det selskap som øket sterkest innen kapitalforsikring, hvor selskapet nå har en markedsandel på 3,9 prosent.
 4. Totale utbetalinger i kapitalforsikring var 44 millioner kroner, hvorav 22,5 millioner kroner var tilbakeføring av overskudd.
 5. Hva er årsaken til at Gjensidige, i motsetning til de andre selskapene, har hatt en ubetydelig vekst i nytegningen av kapitalforsikring med engangspremie ?
 6. Kapitalforsikring med lånefinansiert engangspremie har ikke noe med forsikring å gjøre.
 7. Norske livselskaper har tidligere inngått avtaler om ikke å markedsføre kapitalforsikring med lånefinansiert premie aktivt.
 8. 22 prosent på livsiden hittil iår, hvorav hele 50 prosent i individuell kapitalforsikring.
 9. 245 000 kroner er det beløp livselskapene idag sier de kan utbetale om ti år på en ti års kapitalforsikring med engangspremie på 100 000 kroner.)
 10. Av de krav Arbeiderpartiet fremsatte synes det å være enighet i Stortingets finanskomite om at man må stramme ytterligere inn på distriktsskatteloven og ordningen med kapitalforsikring.
 11. David Livsforsikring A / S, Oslo, får tillatelse til å drive individuell kapitalforsikring.
 12. Den andre hovedmodell Finansdepartementet har med i sin vurdering, er skattlegging av den avkastning forsikringstagerne får ved slik kapitalforsikring.
 13. Det er tre elementer som gjør kapitalforsikring med engangspremie finansiert med lån så gunstig.
 14. Det var imidlertid allerede igår kveld oppnådd flertall i finanskomiteen, takket være støtte fra Arbeiderpartiet og SV, om å stramme inn distriktsskatteloven og skattlegge kapitalforsikring.
 15. Dette fordi renter på bankinnskudd er skattepliktige, mens avkastning på kapitalforsikring er skattefri.
 16. En mann på 40 år tegner en tiårs livsforsikring, også kalt kapitalforsikring, og betaler en engangspremie på 100 000 kroner til et av våre livsforsikringsselskaper.
 17. Enkelte selskaper har hatt en vekst på opptil 400 prosent, og norske livsforsikringsselskaper har totalt i de ti første månedene i 1985 hatt premieinntekter i individuell kapitalforsikring med engangspremie på 1,16 milliarder kroner.
 18. For så å øke inntektene har Arbeiderpartiet foreslått at folketrygdavgiften økes, at formuesskatten økes og at distriktsskatteloven og reglene for kapitalforsikring strammes inn.
 19. Gjensidige er det eneste forsikringsselskap som i 1985 ikke har hatt vekst i nytegningen av kapitalforsikring med engangspremie.
 20. I tillegg til de ovennevnte punkter i Arbeiderpartiets forslag, ønsket partiet dessuten å stramme til distriktsskatteloven og ordningen med kapitalforsikring.
 21. Ifølge en pressemelding hadde Forenede Liv markedsandel på 29 prosent i personlig pensjonsforsikring, 22 prosent i gruppelivsforsikring, 14 prosent i kapitalforsikring og seks prosent i kollektiv pensjonsforsikring.
 22. Individuell kapitalforsikring øket to prosentpoeng til 28,7 prosentpoeng, i individuell pensjonsforsikring var økningen fra 28,6 til 32 prosent.
 23. Innbetalte engangspremier i individuell kapitalforsikring til norske livsforsikringsselskaper.
 24. Innen den tid skal det vurderes om loven også skal gjelde allerede inngåtte kontrakter om kapitalforsikring.
 25. Men på bakgrunn av nye regler som nå med temmelig stor sikkerhet vil komme, er man glad for at man ikke har satset på kapitalforsikring med lånefinansiert engangspremie.
 26. Når Regjeringen ønsker å vurdere skattreglene på dette punkt, er det fordi kapitalforsikring medfører konkurransemessige fordeler for livselskapene visavis bankene.
 27. Presthus ser nå på firmabilbeskatningen og fradragsordningene for kapitalforsikring og sparing med skattefradrag.
 28. Regjeringen får i Stortingets finanskomite full støtte for å vurdere skattereglene for avkastning ved kapitalforsikring.
 29. Regjeringen vil nå vurdere nærmere hvorledes skattereglene for avkastning ved kapitalforsikring skal endres.
 30. SMSlåneordningen i Sandsvær Sparebank er satt i gang som en reaksjon på forsikringsselskapenes kapitalforsikring, som gir lån, skattefordel og livsforsikring.
Liknende ord:
swekapitalförsäkring
norkapitalisering
Dine siste søk:
 1. kapitalforsikringSiste søk

# Land Term
1 Flag gaunt
2 Flag stoff
3 Flag mantimme
4 Flag take a shower
5 Flag modellere
6 Flag nebbet
7 Flag galaxy
8 Flag ungjente
9 Flag deicer
10 Flag deuces
11 Flag avdrae
12 Flag traduce
13 Flag enviable
14 Flag melodioso
15 Flag as long as
16 Flag mänsklighetsinblick
17 Flag nätthet
18 Flag tirar

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
How to create a topic at easytrans.org ?? 10 0 2023-02-08 08:51:19
Gjørme e mud 287 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 444 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1069 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2302 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7664 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2043 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2631 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5555 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6376 2 2021-01-11 11:20:56

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1587 - sekunder.

mobiltelefon