logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for karbondioksid:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norkarbondioksid
engkjemi [n]: carbon dioxide
spakjemi [n]: bióxido de carbono [m]
swekjemi [n]: koldioxid
Wiki:Karbondioksid (foreldet og feilaktig også kalt kullsyre) er en kjemisk forbindelse hvor molekylene er satt sammen av ett karbon- og to oksygenatomer. Man uttaler navnet ofte etter gassens kjemiske formel, CO2. Karbondioksid forekommer i atmosfæren og utgjorde før den industrielle revolusjon ca.
Eksempel:
  1. Akkumuleringen av karbondioksid i atmosfæren er langsom, og det vil også ta lang tid før innholdet er justert tilbake til det førindustrielle nivået hvis utslippene plutselig opphørte.
  2. Bruken av kull, olje og gass som brensel er så omfattende at avgassene merkbart påvirker tilførslen av nitrogenoksider, svoveldioksid, uforbrente hydrokarboner, karbonmonoksid og karbondioksid til atmosfæren.
  3. Det er vesentlig å overvåke utviklingen i konsentrasjonene av karbondioksid, metan, ozon, lystgass og klorerte fluorkarboner.
  4. Hvis økningen fremover fortsetter som idag, regner mange klimaforskere med at de kan gi et bidrag til oppvarmingen på Jorden som er sammenlignbart med virkningen av karbondioksid.
  5. Innholdet av karbondioksid i atmosfæren øker med ca. 0,3 prosent pr. år.
  6. Opphopningen av karbondioksid i atmosfæren er den best kjente og dokumenterte konsekvensen av utnyttelsen av fossilt brensel og endringene i jord og skogbruksmetoder.
  7. Virkningen av karbondioksid er imidlertid den vanskeligste å reversere.
Liknende ord:
norkarbonmonoksid
norkarbonholdig
Dine siste søk:
  1. karbondioksidSiste søk

# Land Term
1 Flag envetenhet
2 Flag majestät
3 Flag skilletegn
4 Flag stambokføre
5 Flag skilja sig i åsikter
6 Flag biased
7 Flag mosquetero
8 Flag skinnmanøver
9 Flag sketch
10 Flag vara helt absorberad av
11 Flag yuletide
12 Flag smycken
13 Flag kondensation
14 Flag anamnese
15 Flag förverkligas
16 Flag bike stand
17 Flag que dura toda la noche
18 Flag fullt utslagen

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 663 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1739 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6754 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1622 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2226 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5154 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5960 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6411 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5414 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5934 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1502 - sekunder.

mobiltelefon