logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for kleppe:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norkleppe
engallmenn [v]: make lumpy, gaff
spaallmenn [v]: hacer grumos
sweallmenn [v]: göra gropig
Wiki:Koordinater: 58°46'25""N 5°37'58""Ø Kleppe er det største tettstedet og administrasjonssenteret i Klepp kommune på Jæren i Rogaland fylke. På Kleppe bor det omtrent 3000 mennesker. Medregnet tettstedet Verdalen, som Kleppe grenser til i vest, er tallet om lag 6000 innbyggere.
Eksempel:
 1. Både selve bygget og Norges Bank som institusjon er en meget god referanse som vil kunne bety mye for videre markedsføring både nasjonalt og internasjonalt, sier ingeniør Bjørn Kleppe, som er Autronicas markedskoordinator for prosjektet.
 2. De to første forslagene er blitt kritisert for at de understreker den etablerte kjønnsbestemte arbeidsdelingen, sier Kleppe.
 3. Det har vært fremmet flere forslag for å sikre kvinner rett til egne penger, fortsetter Kleppe.
 4. EFTA kan bare ta opp rent økonomiske saker, understreker EFTAs generalsekretær Per Kleppe i en samtale med Aftenposten.
 5. Familien er og blir en beslutnings og fordelingsarena, slutter Kleppe.
 6. Med de forandringer som 1970årenes familie gjennomgikk, er det på tide å forandre synet på hvordan familien fungerer, sier forsker Ingeborg Astrid Kleppe ved Norges Handeshøyskole.
 7. Men mens denne diskusjonen har pågått, er det skjedd en markert økning i kvinners deltagelse i lønnet yrkesliv, sier Ingeborg Astrid Kleppe videre.
 8. Norge har rekord i gode ideer om hvordan landets forskning kan bli bedre, men politikerne gjør ikke noe konkret med det, fremholdt formannen i Norsk Forskerforbund, førsteamanuensis Ruth K. Kleppe.
 9. Vi har allerede kunnskaper om husholdningers inntektskilder på den ene siden, og husholdningers forbruk på den annen side, sier Ingeborg Astrid Kleppe.
 10. Virkeligheten er at den private forsørgelse ikke alltid fungerer i praksis, fortsetter Kleppe.
 11. 35) Ronald Wolf, Akademisk, Anne de Linde, Bærum og Einar Kleppe, Sicilianerne, alle 6 1 / 2.
 12. Alle fasene, fra inntektskilder, beslutningsprosesser i familien til forbruk, må sees i sammenheng, mener Kleppe.
 13. At den første gang gikk til USA er tilfeldig, mener Kleppe.
 14. Bente Grønli og Thor E. Kleppe som ifjor tok sitt 5. mesterskap, seiret i klasse 1, der PuhaneDill kom på annen og Jean Claude AdelaideAslaug E. Bahr, Norge, på tredjeplass.
 15. Blant disse nevnte Jo Benkow bl.a. representanter for arbeidslivets organisasjoner og EFTAs generalsekretær Per Kleppe.
 16. Både Per Kleppe og hans partifelle Harry Hansen lanserte skatteskisser som skulle redusere virkningene av rentefradragssystemet, men Arbeiderpartiets stortingsgruppe avviste disse forslagene.
 17. Da bestyrte Per Kleppe Finansdepartementet, og hans forslag til statsbudsjett for 1975 lød totalt på 41 799 millioner kroner.
 18. Da hadde blant annet fjorårsvinner Mona Kleppe måttet slippe.
 19. De atten vesteuropeiske land er så avhengige av hverandre, og representerer et så stort marked, at et planlagt opplegg for den økonomiske politikk ville være fornuftig, sa Kleppe.
 20. De første to årene Magda L. Kleppe bodde på øya, var det hverken innlagt vann eller strøm.
 21. Den daværende finansminister Per Kleppe forsøkte like etter regjeringsskiftet i 1973 å innføre ordninger med såkalte tak på overskuddene i bedriftene.
 22. Den eneste som ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring som kan true Skånland når Willoch nå er ute av bildet, er tidligere finansminister Per Kleppe.
 23. Den tidligere forsvarsminister i Korvaldregjeringen, Johan Kleppe, fremholder at regjeringsdeltagelse for Venstre må være en forutsetning for at partiet skal støtte Ap. efter valget i 1985.
 24. Det ene bærer initialene JTS 1828, siden Jo Gjendes egentlige navn var Jo Tjøstolvsson Kleppe.
 25. Det er forskningleder i Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon, tidligere statssekretær hos Per Kleppe, Gudmund Hernes som sier dette i et intervju med Ny Tid.
 26. Det er litt flaut at EFTA med nordmannen Per Kleppe som generalsekretær ikke har klart å løse en så viktig funksjon som EFTAs informasjonsoppgave overfor de skandinaviske land.
 27. Det sier Elisabeth Kleppe, kollega av Anne Grete Orten, når Aftenposten ber om en karakteristikk.
 28. Det vil derimot ett av utvalgets medlemmer, Johan Kleppe.
 29. Dette kan bare gjøres gjennom å styrke det internasjonale økonomiske samarbeide, sa generalsekretær i EFTA, Per Kleppe, i et foredrag om europeisk økonomi og produktivitet på den internasjonale produktivitetskongressen i Oslo tirsdag.
 30. Dette tallet bare steg og steg til finansminister Per Kleppe syntes at noe måtte gjøres !
Liknende ord:
norklappe
norkleppe
norklippe
norklekke
sweklippa
sweklappa
norklapp
Dine siste søk:
 1. kleppe


Kleppe ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) kleppe
Gerundio: kleppende
Partisipp: kleppet
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  klepper
 • du
  klepper
 • han
  klepper
 • vi
  klepper
 • dere
  klepper
 • de
  klepper
8. Presens perfektum
 • jeg
  har kleppet
 • du
  har kleppet
 • han
  har kleppet
 • vi
  har kleppet
 • dere
  har kleppet
 • de
  har kleppet
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  kleppet
 • du
  kleppet
 • han
  kleppet
 • vi
  kleppet
 • dere
  kleppet
 • de
  kleppet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde kleppet
 • du
  hadde kleppet
 • han
  hadde kleppet
 • vi
  hadde kleppet
 • dere
  hadde kleppet
 • de
  hadde kleppet
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal kleppe
 • du
  vil/skal kleppe
 • han
  vil/skal kleppe
 • vi
  vil/skal kleppe
 • dere
  vil/skal kleppe
 • de
  vil/skal kleppe
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha kleppet
 • du
  vil/skal ha kleppet
 • han
  vil/skal ha kleppet
 • vi
  vil/skal ha kleppet
 • dere
  vil/skal ha kleppet
 • de
  vil/skal ha kleppet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle kleppe
 • du
  ville/skulle kleppe
 • han
  ville/skulle kleppe
 • vi
  ville/skulle kleppe
 • dere
  ville/skulle kleppe
 • de
  ville/skulle kleppe
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha kleppet
 • du
  ville/skulle ha kleppet
 • han
  ville/skulle ha kleppet
 • vi
  ville/skulle ha kleppet
 • dere
  ville/skulle ha kleppet
 • de
  ville/skulle ha kleppet
Imperativ
bekreftende
 • du
  klepp!
 • vi
  La oss kleppe!
 • dere
  klepp!
Nektende
 • du
  ikke klepp! (klepp ikke)!
 • dere
  ikke klepp! (klepp ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag beautician
2 Flag morbid
3 Flag abracadabrante
4 Flag rolig
5 Flag suffer from
6 Flag frige
7 Flag skrota
8 Flag bryste
9 Flag under vatten
10 Flag optometry
11 Flag inédito
12 Flag antidot
13 Flag verdura
14 Flag cubo de la basura
15 Flag Permian
16 Flag quid
17 Flag hes
18 Flag flømme

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Det engelske ordet for Å bøye verb 651 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3406 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 820 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1492 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4351 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5236 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5530 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4632 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5218 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9248 3 2019-01-21 15:13:34

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Siden ble generert på 0.1516 - sekunder.

mobiltelefon