logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for kneble:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norkneble
engallmenn [v]: gag
spaallmenn [v]: amordazar
sweallmenn [v]: sätta munkavle på
Anagram:blekne, knebel
Eksempel:
 1. Tror De at Arbeiderpartiets iver efter å inngå forlik på en rekke felter kan bunne i et ønske om å kneble denne venstrefløyen ?
 2. Bortsett fra at man ikke er i stand til å forklare hva som er endret annet enn partiets egen holdning, burde denne mangel på logikk i seg selv være et signal om forsøkene på å diskreditere og uskadeliggjøre utenrikspolitiske synspunkter, og kneble en allerede fattig utenrikspolitisk debatt.
 3. De må nå forstå at de kan ikke kneble elevene og hindre at deres meninger kommer til uttrykk.
 4. Dermed slapp vi å kneble vår minste høyst pludrende / skrålende.
 5. Dette betyr ikke at jeg ønsker å kneble pressen, å skjule hva vi driver på med.
 6. For vel fire år siden, i februar 1980, besluttet de sovjetiske makthavere å kneble Sakharov ved å forvise ham fra Moskva.
 7. Gladstone hevdet at staten gjennom denne skatt hadde fått et fryktelig våpen i hende til å kneble landets innbyggere.
 8. Han sørget for å kneble sine ofre før han mishandlet dem.
 9. I SovjetUnionen og Jugoslavia påviser Amnesty bruk av kamuflert vitenskap for å kneble politisk opposisjon.
 10. Med sine betydelige engasjementer i DNO mener de å ha kommet i posisjoner der de aktivt kan være med å bestemme hva DNO skal foreta seg - dog uten å kneble småaksjonærene.
 11. Men i et demokratisk samfunn må vi ikke kneble friheten til å mene det motsatte, sier Bodil Bø Oftestad som er daglig leder for bevegelsen.
 12. Rundt 30 medarbeidere i La Prensa lot seg kneble og tok oppstilling utenfor regjeringens censurkontor i utkanten av hovedstaden Managua.
 13. Russlands menneskerøyst kan ingen tyrann kneble og kvele, Tsaren kunne det ikkje, Partisjefen like lite.
 14. Selv har han under rettsforhandlingene fortalt at grunnen til hans stadige opphold i isolatavdelinger nettopp var fordi at fengselsvesenet forsøkte å kneble hans kriminalpolitiske engasjement, og hans forsøk på å etablere tillitsmannsordninger på de forskjellige anstalter.
 15. Toriseira fikk alt servert i sølvdivisjonsfinalen og hadde få problemer med å kneble en tapper Gaute.
 16. Tross et løp utenfor ledende Famous Town, var han sterk nok til å kneble denne og i tillegg holde unna for sterkt spurtende Madame Cherie.
 17. Vi skal slett ikke kneble den mannlige stemmen i NRK, bare dempe ham litt ned, smiler Mette Janson og Anne Torjusson Diesen.
 18. Den islamske lære forvrenges og brukes til å kneble den frie tanke.
 19. Den norske forsvarsledelsen forsøker å kneble organisasjonen Folkereisning Mot Krig, og avisen Ikkevold.
 20. Byretten kunne ikke høre de tiltalte med at deres handlemåte måtte ansees som rettmessig, og at vårt demokrati ikke er tjent med forsøk på å kneble en liten, men aktiv forsvarspolitisk opposisjon.
 21. De har selv skapt opposisjon ved å kneble ytringsfriheten.
 22. Delvis tilskyndet av Solidaritets aktivitet, som det også lyktes å kneble efterhvert, vedtok Sovjetledelsen i 1983 loven om arbeidskollektiver.
 23. Dessuten er det bra for oss at de forsøker å kneble bevegelsen mot atomvåpen siden den trolig har støtte fra et overveldende flertall i befolkningen.
 24. Det kan også være mulig at Forsvaret har vært noe mer forbeholdne overfor Ikkevolds medarbeidere enn andre, men retten var ikke enig i at dette, og den foreliggende sak, har vært et forsøk på å kneble den forsvarspolitiske opposisjon.
 25. Disse sakene viser hvordan Thatchers regjering bruker paragraf 2, som ble skapt for å beskytte rikets sikkerhet, til å kneble embedsmenn og beskytte ministre mot Parlamentets innsyn.
 26. En kollega følger hakk i hæl for å kneble ilden.
 27. Jeg er ikke tilhenger av å kneble forskernes frihet.
 28. Kneble dem og kverke dem og få dem til å forsvinne.
 29. LOledelsen ble nærmest beskyldt for å benytte østeuropeiske metoder mot aksjonen i forsøk på å kneble debatten.
 30. Med brutal vold eller med mer sofistikerte midler forsøker makthaverne i stadig flere land å kneble og styre massemediene.
Liknende ord:
norkneble
norkneblet
engknee
engkneel
engknell
norknalle
norknebel
Dine siste søk:
 1. kneble


Kneble ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) kneble
Gerundio: kneblende
Partisipp: kneblet
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  knebler
 • du
  knebler
 • han
  knebler
 • vi
  knebler
 • dere
  knebler
 • de
  knebler
8. Presens perfektum
 • jeg
  har kneblet
 • du
  har kneblet
 • han
  har kneblet
 • vi
  har kneblet
 • dere
  har kneblet
 • de
  har kneblet
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  kneblet
 • du
  kneblet
 • han
  kneblet
 • vi
  kneblet
 • dere
  kneblet
 • de
  kneblet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde kneblet
 • du
  hadde kneblet
 • han
  hadde kneblet
 • vi
  hadde kneblet
 • dere
  hadde kneblet
 • de
  hadde kneblet
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal kneble
 • du
  vil/skal kneble
 • han
  vil/skal kneble
 • vi
  vil/skal kneble
 • dere
  vil/skal kneble
 • de
  vil/skal kneble
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha kneblet
 • du
  vil/skal ha kneblet
 • han
  vil/skal ha kneblet
 • vi
  vil/skal ha kneblet
 • dere
  vil/skal ha kneblet
 • de
  vil/skal ha kneblet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle kneble
 • du
  ville/skulle kneble
 • han
  ville/skulle kneble
 • vi
  ville/skulle kneble
 • dere
  ville/skulle kneble
 • de
  ville/skulle kneble
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha kneblet
 • du
  ville/skulle ha kneblet
 • han
  ville/skulle ha kneblet
 • vi
  ville/skulle ha kneblet
 • dere
  ville/skulle ha kneblet
 • de
  ville/skulle ha kneblet
Imperativ
bekreftende
 • du
  knebl!
 • vi
  La oss kneble!
 • dere
  knebl!
Nektende
 • du
  ikke knebl! (knebl ikke)!
 • dere
  ikke knebl! (knebl ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag tryckning
2 Flag maktesløs
3 Flag ammoniak-
4 Flag police record
5 Flag intransitable
6 Flag berggrund
7 Flag halyard
8 Flag enlistment
9 Flag ride
10 Flag aerated
11 Flag reluciente
12 Flag beviselig
13 Flag formato
14 Flag maritim
15 Flag maple
16 Flag varsom
17 Flag etiquetado
18 Flag bien merecido

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 663 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1739 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6754 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1622 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2226 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5154 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5960 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6411 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5414 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5934 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.2157 - sekunder.

mobiltelefon