logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for kongressen:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norkongressen
engpolitikk - USA [n]: Congress
spapolitikk - USA [n]: Congreso [m]
swepolitikk - USA [n]: kongressen
Eksempel:
 1. Europa in den Medien von Morgen het emnet for kongressen.
 2. Hvor står vi - hvor går vi ? er nøkkelspørsmål under kongressen.
 3. ONeill, ga tidligere på kvelden uttrykk for at han regnet med at Reagan vil få de midler han ber om, vesentlig på grunn av den nyvalgte president Jose Napoleon Duartes overbevisende appell til kritikerne i Kongressen.
 4. Alternativet er en opptrapping av USAs militære engasjement, og det har ikke Reagan råd til i kampen for gjenvalg, blir det sagt i Kongressen.
 5. De har gjennom mange år som medlem av Kongressen vært en forkjemper for kvinnens rettigheter, barne og eldreomsorg, krigsveteranene, miljø og forbrukerinteresser.
 6. Den nye folkehær opererer nå i to tredjedeler av Filippinenes provinser, het det i en rapport fra det amerikanske utenriksdepartement til Kongressen i februar.
 7. Dessuten blir Syrias forsøk på å ta kontroll over Libanon oppmuntret av debatten i Kongressen om vår fredsstyrke i Beirut, hevder Shultz.
 8. Det er et meget bredt perspektiv som ligger til grunn for denne kongressen.
 9. Det har lykkes regimet å innlede en prosess preget av store økonomiske og politiske reformer, heter det i rapporten til Kongressen.
 10. En motstandsdyktig utenrikspolitikk forutsetter at Kongressen støtter de praktiske detaljer, ikke bare de generelle målsetninger, fremholdt Reagan.
 11. En varig og meningsfull fred er vår fremste ambisjon, fremholdt president Ronald Reagan i den årvisse tale til Kongressen om rikets tilstand inatt.
 12. Endelig en tøff demokrat, var slagordet da hun hadde sitt inntog i Kongressen, efter å ha gjort en solid innsats som assisterende statsadvokat i det samme distrikt.
 13. Hvis Kongressen nekter å akseptere forslaget om krisehjelp til det nyvalgte regime, vil det, ifølge Reagan, skape en meget vanskelig situasjon for såvel USA som MellomAmerika, sa han.
 14. Jeg kan ikke tenke meg at forslag om å skjære ned de amerikanske styrker i Europa vil samle flertall i Kongressen i overskuelig fremtid, sier senator Richard G. Lugar til Aftenposten.
 15. Kongressen må ta sitt ansvar, fremholdt han.
 16. Kongressen undergraver troverdigheten av militær makt som et instrument i håndhevelsen av amerikansk politikk, sa Shultz.
 17. Marianne Almstrøm Rykke - har jobbet med kongressen i snart to år.
 18. Min oppfatning er at forhandlingene vil sette til side det budsjettforslag som er sendt Kongressen, sier Feldstein.
 19. Mitt råd til Reagan er å la Kongressen votere, for så å glemme hele programmet.
 20. Så sent som under Paavo Nurmikongressen ; den idrettsmedisinske kongressen i Helsingfors i mai måned ifjor, møtte dr. Donike sterk kritikk fra finske eksperter og klare reservasjoner fra endel av de engelske deltagerne.
 21. Tror du kongressen i Vancouver i mai vil skjerpe forbudet ?
 22. Vi er selvsagt svært skuffet over at den politiske diskusjonen helt uteble, sier styreformann Rolv Brandtzæg i Arbeidsmiljøsenteret, som er arrangør av kongressen.
 23. Vi kunne selvsagt appellert dommen på den internasjonale kongressen i Praha i 1985, men Bjørn selv var innstilt på å bli ferdig med dette fortest mulig, ikke leve i fortsatt uvisshet inn i fremtiden, sier hockeypresidenten Ole JacobLibæk.
 24. 90 foredrag ble gjennomført før kongressen ble avsluttet tirsdag.
 25. Abrams sa lite om brudd på menneskerettighetene i El Salvador, Guatemala og en rekke andre latinamerikanske stater som USA har nær forbindelse med, til tross for en økende uro i Kongressen over deres engasjement for menneskerettigheter.
 26. Alle meningsmålinger viser at han har flertallet av det amerikanske folk i ryggen, men intet annet spørsmål splitter Kongressen i like høy grad som dette.
 27. Allerede før talen ble holdt, var det grunn til å tro at presidenten langt på vei kan regne med støtte i Kongressen.
 28. Allerede i neste uke vil president Ronald Reagan på nytt be Kongressen om å bevilge 21 millioner dollar i øket støtte til opprørsstyrkene.
 29. Allerede når Duarte kommer til Washington til helgen, blir Reagans troverdighet overfor Kongressen satt på prøve.
 30. Allerede på forhånd sto det klart at Reagan vil få betydelige problemer med å få flertall i Kongressen for fortsatte bevilgninger til disse operasjoner.
Resultater funnet i svensk ordbok
swekongressen
engpolitik - USA [n]: Congress
norpolitik - USA [n]: kongressen
spapolitik - USA [n]: Congreso [m]
Avledede ord:amerikanska kongressen
Liknende ord:
norkongress
norkongress-
swekongress
swekongress-
norKongress
norkongesjon
norkonkresjon
Dine siste søk:
 1. kongressenSiste søk

# Land Term
1 Flag fluorescencia
2 Flag arrebujar
3 Flag dygnetrunt-
4 Flag chlorine
5 Flag scones
6 Flag belønne
7 Flag malakitt
8 Flag slaughterhouse
9 Flag monolito
10 Flag protozo
11 Flag umålbar
12 Flag göra åter
13 Flag iakttakende
14 Flag avstraffe
15 Flag supernova
16 Flag incluso
17 Flag sjenerthet
18 Flag valglokale

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 394 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 546 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1189 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2441 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7912 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2167 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2755 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5685 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6502 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7008 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1897 - sekunder.

mobiltelefon