logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for korrespondanse:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norkorrespondanse
engbrevveksling [n]: correspondence, letter writing, written communication, letters
spabrevveksling [n]: correspondencia [f], intercamkino [m], correo [m]
swebrevveksling [n]: korrespondens
Synonymer:
 1. balanse, enighet, formlikhet, gjenklang, harmoni, identitet, konformitet, kongruens, korrelasjon, likevekt, likhet, motsvarighet, overensstemmelse, proporsjonalitet, samsvar, symmetri
 2. beretning, beskjed, brev, bud, erklæring, etterretning, formidling, fortelling, hemmelighet, historie, meddelelse, melding, notat, opplysning, pressemelding, rapport, reklame, rykte, sladder
 3. brevsamling, brevveksling, forbindelse, forståelse, kommunikasjon, post, utveksling (av informasjon)
Eksempel:
 1. Som utgangspunkt kan restriksjoner i besøksadgangen ikke være noen adekvat og naturlig sanksjon mot misbruk i forbindelse med korrespondanse.
 2. Foreløbig kan vi dessverre ikke utnytte fartøyets kapasitet, som forøvrig kan holde en toppfart på 40,6 knop, på grunn av korrespondanse med øvrige transportmidler, sier Torstad til Aftenposten.
 3. Madame Gosselin, på seminaret skal De forelese om Bernanos korrespondanse.
 4. Odd Paulsens ansvar og stilling innebar ansvar for korrespondanse og avtaleverk i forbundet.
 5. Arkivet inneholder også korrespondanse med høyreorienterte finner under Quislings tid som militærattache i Helsingfors vinteren 192021.
 6. Av Vigelands korrespondanse fremgår det at han solgte en del av sine arbeider, blant annet til sin mecen Sophus Larpent og til Fridtjof Nansen.
 7. Blant de mange papirer som er funnet i arkivet, er korrespondanse med amerikanske presidenter som Roosevelt og Truman og med FBI.
 8. Blir slik korrespondanse brukt, skal den registrerte gjøres kjent med innholdet og få muligheten til å uttale seg.
 9. Brev fra Heinrich Himmler, privat korrespondanse i kilovis til Vidkun Quisling, regnskapsbøker og manuskripter.
 10. Brevet er det tredje i en korrespondanse om saken, påpeker han.
 11. Der har vi journalfellesskap og unngår mye unødvendig korrespondanse.
 12. Dessuten finnes en stor korrespondanse med personligheter som Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman samt en rekke kjente norske politikere og forretningsmenn, opplyser riksarkivar John Herstad.
 13. Det finnes korrespondanse fra det samme departement som faktisk benekter at slik innblanding er blitt forsøkt.
 14. Det hadde utviklet seg litt av et vennskap dem imellom, og det ble efterfulgt av en korrespondanse som først opphørte ved Wilsons utnevnelse til britisk statsminister i 1964.
 15. Det kunne bli en chanse til å få slutt på en noe ensidig korrespondanse som snart gjorde henne tullet og vel var en av årsakene til at hennes ekteskap holdt på å gå i stykker.
 16. Det skal opprettes nye bussruter som på større stasjoner skal ha korrespondanse med fjerntogene.
 17. Dette var ikke blitt gjort til tross for pålegg for flere år siden, og senere korrespondanse om saken.
 18. Disse avsløringer er kommet for dagen gjennom en fullstendig gjennomgåelse av all korrespondanse mellom de to - fra september 1939 til 12. april 1945, da Roosevelt døde.
 19. Diverse korrespondanse, der også krigsadvokaten for Østlandet ble informert, resulterte i et svar til Berg der det blant annet het at søknaden om utsettelse kunne innvilges såsant han kunne avgi erklæring om at han ville utføre militærtjenesten.
 20. Efter omfattende korrespondanse mellom Bergen og Paris, og efter at Garberg forgjeves hadde forsøkt å skaffe tilveie penger, skrev han ut en sjekk på 4 132 000 norske kroner.
 21. En dokumentbunke på 300 sider bestående av korrespondanse mellom skipsreder Anders Jahre og Handelsdepartementet vil sannsynligvis bli frigitt idag.
 22. Flatt frem til Skytterkollen, hvor buss går til Bekkestua med korrespondanse til Oslo kl. 15.05 og 16.05.
 23. For denne mulighet taler at jeg efter grundig gjennomgåelse av beslaget, og efter en omfattende korrespondanse med Overvåkingspolitiet / Forsv sstaben ikke fikk noen indikasjoner på at materialet var samlet efter byrettssaken.
 24. For det meste kledt i hvite bukser, hvit skjorte og hvite sko mottar han gjester, mange av dem utenlandske journalister, og han fører en voluminøs korrespondanse.
 25. For å få tak i de materialer hun trengte, førte hun en omfattende korrespondanse, på utmerket tysk og fransk, med firmaer i utlandet.
 26. For å kontrollere at de som søker turistvisum for å besøke slekt og venner virkelig reiser med dette som formål, ber vi om å få besøket dokumentert ved å få se korrespondanse mellom gjest og vert for ca. ett år tilbake.
 27. For å oppnå nettopp denne effekt er det at han bruker fantasien, slik at han oppnår korrespondanse og forståelighet, kanskje endog forståelse.
 28. Han hadde en omfattende korrespondanse med kolleger over hele verden, et intimt kjennskap til norske økonomers virksomhet, og hans faglige råd var høyt verdsatt av erfarne såvel som av ferske forskere.
 29. Han trakk frem en hel del svakheter vedrørende saksbehandling og tempo i denne saken, og grunnet sitt innlegg på den korrespondanse som har vært ført mellom Norske Arkitekters Landsforbund og kommunen.
 30. Hans korrespondanse med alle var enorm, og helt til siste slutt da han i lange perioder var syk - besvarte han alle henvendelser.
Dine siste søk:
 1. korrespondanseSiste søk

# Land Term
1 Flag pop
2 Flag foreword
3 Flag put in
4 Flag drink
5 Flag lyd
6 Flag närvara
7 Flag wax
8 Flag mage
9 Flag best
10 Flag quart
11 Flag prepare
12 Flag salado
13 Flag redemption
14 Flag gemir
15 Flag combat
16 Flag balje
17 Flag pipe
18 Flag concurrent

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 563 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 699 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1335 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2610 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8200 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2320 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2912 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5827 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6647 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7171 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1429 - sekunder.

mobiltelefon