logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for kunstig:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norkunstig
engfordel [a]: artificial, factitious [formal]
smak [a]: artificial
formål [a]: artificial, man-made
falsk [a]: false, counterfeit, artificial, not genuine
person [a]: funny, odd
oppførsel [a]: kinky
underlig [a]: odd, strange, queer, weird [informal], eccentric
lystig [a]: droll, bizarre, weird [formal], unusual, strange, out of the way
språk [a]: mincing, affected
oppførsel [a]: unnatural, forced, contrived, mannered [formal], affected
tilgjort [a]: pretended, feigned, affected
spafordel [a]: artificial, facticio
smak [a]: artificial
formål [a]: artificial
falsk [a]: falso, falsificado, artificial
person [a]: raro, extraño
oppførsel [a]: raro, chiflado [informal]
underlig [a]: raro, extraño
lystig [a]: raro, extraño, curioso, insólito, peculiar
språk [a]: melindroso, fingido
oppførsel [a]: forzado, artificial, amanerado, afectado
tilgjort [a]: afectado, fingido, presumido
swefordel [a]: konstgjord
person [a]: konstig
språk [a]: konstlad
Synonymer:affektert, anstrengt, falsk, forsert, forstilt, hemmet, krampaktig, påtatt, tilgjort, tvungen, uekte, unaturlig
Avledede ord:kunstig åndedrett, kunstig befruktning, kunstig intelligens, kunstig nyre, kunstig laget, fremstille kunstig
Eksempel:
 1. Leiemorvirksomhet må forbys, ja til nedfrysing av befruktede egg, forbud mot eksperimentering med slike egg hvis de er mer enn to uker gamle, et barn født som følge av kunstig befruktning skal få vite metoden, men ikke hvem den biologiske far er.
 2. Duran Duran, for eksempel, virker kunstig på meg.
 3. Advarselen mot en ytterligere kunstig rentenedsettelse går til alle partier.
 4. Barnehaven er en kunstig verden som ikke lærer barnet noe om det egentlige livet.
 5. De som har forholdstall på seks eller mer har tatt testosteron inn kunstig.
 6. Det eneste vi har erfart med lignende foretagender tidligere, er at de ene og alene ønsker å tjene penger på en kunstig måte, for så å forsvinne fra markedet.
 7. Det er modig gjort å be det offentlige om kunstig åndedrett efter at industrien har brukt de siste 25 år til å grave sin egen grav, sier den anonyme talsmann i Washington.
 8. Det er er tale om den mulighet teknologien gir til å forstørre tekst og bilder, og når det gjelder overføring av tekst til punktskrift eller kunstig tale.
 9. Det er viktig å fjerne kunstig forventning til legers muligheter for å behandle eksembarn, sier forfatteren av Har barnet ditt eksem, dr.med. Ole Fyrand på Rikshospitalet.
 10. Flere av kvinnene forteller at de prøver å avkjønne seg, å kle seg minst mulig feminint og å tillegge seg et kunstig svulstig sprog, for å lede oppmerksomhten bort fra det faktum at de er kvinner.
 11. Fordi det er umulig for egget å overleve mer enn syv til åtte døgn i en kunstig kultur, hevder han.
 12. Forholdstallet mellom testosteron og epitestosteron er bare en indikator på om hvorvidt en utøver har tatt inn testostronet kunstig, ikke en endelig slutning.
 13. Hvis slike teknologiske nyvinninger og en ny generasjon dataprogrammering står for døren, kan vi oppleve en slags kunstig intelligens.
 14. I Danmark brukes frossen sæd til vanlig kunstig befruktning.
 15. I det hele tatt synes jeg at Nikkersaken er blitt blåst kunstig opp i pressen.
 16. I mangel av sjokolade laget vi glasur med brun farve og kunstig sjokoladesmak.
 17. Ifølge Louis Bec blir all levende materie kunstig efter ytre innblanding, og alt kunstig har paradoksalt nok et vitalt behov for det levende.
 18. Jeg er redd kristendommen kan bli et tabuområde, og at vi som arbeider i førskolen kan få et kunstig forhold til virkeligheten dersom kristendommen bare skal knyttes til høytidene, sier Liv Hægeland Andersen, som også mener det bør være opp til den enkelte foreldregruppe eller lokalmiljøet hvordan den kristne formålsparagraf skal praktiseres.
 19. Kunstig intelligens er et belastet og overvurdert begrep, sier Jack Roald Høifødt.
 20. Man kan enten benytte den naturlige neglen eller bygge opp en ny av kunstig materiale.
 21. Men det nivået lå nok kunstig høyt, dette er mer som det bør være, mener bryteforbundets formann Svein Haanshus.
 22. Men subsidiepolitikken fører dessuten til en kunstig overproduksjon som igjen resulterer i en kostbar, dumpingpreget eksport.
 23. Resultatet ble kunstig dårlig.
 24. Selv om Televerket sier at kryssubsidiering ikke skal forekomme, frykter vi en situasjon i fremtiden der etaten kan operere med kunstig lave priser på de konkurranseutsatte produktene i forvissning om at en statsetat ikke kan gå konkurs, der fortjenesten kommer på monopolsiden, og dessuten har monopol på stadig viktigere teletjenester.
 25. SovjetUnionen skal ha en eksklusiv rett til å bygge, tillate og regulere anlegg, utnyttelse og bruk i sin økonomiske sone ved enhver kunstig øy, foruten anlegg av ethvert slag til bruk for forskning, utvinning og utvikling av naturressurser, het det blant annet i det nye dekretet.
 26. Vi synes det er kunstig å regne tiden fra det øyeblikk hjulene begynner å rulle.
 27. Alle er klar over at dollarkursen er kunstig høy.
 28. Ambassaden tilbakeviser kategorisk forsøk fra en rekke politikere på å knytte denne saken på kunstig måte til perspektiver for utviklingen av forbindelser mellom Norge og SovjetUnionen.
 29. Amerikanske forskere skjøt torsdag opp en kunstig komet høyt over Jorden, der den eksploderte som en meget lysklar stjerne og dannet en 49,888 kilometer lang hale.
Liknende ord:
norkunst
norkunst-
swekunglig
swekunnig
swekuslig
swekutig
norkunstlet
Dine siste søk:
 1. kunstigSiste søk

# Land Term
1 Flag lonely
2 Flag enplane
3 Flag gale
4 Flag skria
5 Flag parallell
6 Flag skarpsinnet
7 Flag quebrarse
8 Flag slipa
9 Flag bro
10 Flag behagsjuk
11 Flag misstänka
12 Flag kandidatur
13 Flag kansler
14 Flag tuner
15 Flag feilaktig uttale
16 Flag ikke halvparten
17 Flag aspirant
18 Flag kräva

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 278 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2292 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7645 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2031 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6367 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1706 - sekunder.

mobiltelefon