logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for liberalisme:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norliberalisme
engpolitikk [n]: liberalism
spapolitikk [n]: liberalismo [m]
swepolitikk [n]: liberalism
Wiki:Liberalisme (latin: liber; fri) er en politisk ideologi med opprinnelse i opplysningstiden. Den opprinnelige liberalismen la vekt på å begrense den politiske makten og fremheve individets rettigheter i samfunnet i en tid da konge- og statsmakten var praktisk talt allmektig. I dag er det flere politiske retninger som blir kalt for liberalisme, deriblant libertarianisme og sosialliberalisme.
Eksempel:
 1. Det er ikke egentlig selve pilsen som betyr så mye for meg, men saken har efterhvert blitt et spørsmål om liberalisme og samfunnutvikling i de norske bygdene, mener han.
 2. I praktisk politikk består Carl I. Hagen av en blanding av protest og liberalisme pluss et ønske om å ta stemmer fra Høyre så vi ikke vinner stortingsvalget i 1985.
 3. Andre kilder i Det hvite hus betegner resultatet som et tilintetgjørende slag for den foreldede økonomiske liberalisme demokratene står for.
 4. David Hart, historiker fra Australia, professor Leonard Liggio, en fremtredende eksponent for den moderne liberalisme i USA, stortingsrepresentant og professor i økonomi Fridtjof Frank Gundersen, redaktør i Farmand OleJacob Hoff og forfatter Øyvind Myhre.
 5. De avviser de tradisjonelle ideologier som sosialisme, liberalisme og konservatisme.
 6. Det er et valg mellom en liberal konservatisme og en til forveksling lik konservativ liberalisme.
 7. Det vi trenger er liberalisme på norsk.
 8. Ekte konservatisme er likesom ekte liberalisme og ekte sosialdemokrati i bunn og grunn fiendtlig innstillet til all reaksjon.
 9. Eller skal vi bekjempe proteksjonisme med liberalisme : det vil si gjennom EFTA ?
 10. Høyre hadde tidligere et noe uavklaret forhold til den ideologiske liberalisme, men besinnet seg, og det er Alv Kjøs og C. J. Hambros store fortjeneste at de registrerte en konsolidering av Høyre på en moderat konservativ plattform.
 11. I dagens Høyre ser vi spennet i det forrige formannskollegiet mellom den nynorsktalende og moralsk konservative Håkon Randal og Bærumsjenta Kaci Kullmann Five som står for radikal feminisme og urban liberalisme.
 12. Kassetten tar utgangspunkt i organisasjonens landsmøte og den debatten om liberalisme og markedsøkonomi som fant sted der.
 13. Langslet setter med andre ord et likhetstegn mellom liberalisme og demokrati på mediafeltet - det siste i betydningen bred, pluralistisk og folkelig deltagelse i kringkastingsproduksjon.
 14. Liberalisme og demokrati er imidlertid ikke identiske størrelser, forholdet mellom de to er sammensatt og problematisk, og det skal langt sterkere korrektiver til enn de som er påtenkt i Norge for at en lokalradio og TVpolitikk også skal bli demokratisk.
 15. Liberalisme på godt og vondt har lang tradisjon i Danmark.
 16. Markedsøkonomi og liberalisme er stikkord for Bremers ideologi, også innen bolig og sosialpolitikken.
 17. Men det var også en periode da Høyre overvant sin gamle statsskrekk og klassisk liberalisme måtte vike for offentlige inngrep, for eksempel i boligpolitikken.
 18. Men hans filosofi havner, sammen med så mye annet, i kategorien borgerlig liberalisme, som bare er av det onde.
 19. Nei til øl ble det i Henningsvær,da formannskapet i Vågen forleden dag behandlet saken.Det er kommunestyret som har den endelige avgjørelse,og der har det tidligere vist seg å være en større liberalisme enn i formannskapet, så saken regnes ikke som endelig avgjort.
 20. OK - det er liberalisme, men litt ansvarsfølelse ville vel ikke vært av veien ?
 21. Pierre Trudeaus efterfølger lovet i helgen å etablere en ny kanadisk koalisjon på basis av en ny liberalisme.
 22. Vi baserer oss på liberalisme.
 23. Økonomisk liberalisme forklarte han med enklere etableringsmuligheter for nye bedrifter, mindre regulering og lokale lønnsoppgjør.
 24. Aftenposten smykker seg med liberalisme.
 25. Allikevel har tradisjonell liberalisme såvisst ikke tatt makten selv i USA.
 26. Bondegutten fra Stavropol var politisk aktiv allerede under Stalin, og er i over 30 år formet av det parti som står for alt annet enn liberalisme.
 27. De nyliberale bygger sin filosofi på tradisjonell liberalisme i langt sterkere grad enn de nykonservative.
 28. Den nyliberale og nykonservative idestrømning er drivkraften bak høyrebølgen og bygger på tradisjonell liberalisme.
 29. Det gjelder USA, hvor vi fikk en liberalisme som gikk langt lenger enn i England, og Tyskland, hvor den fikk en egen form, med mindre utslag av det individuelle, og heller med ovenfrastyring.
 30. Det har derfor alltid i moderne tid vært norsk skipsfartspolitikk å gå inn for liberalisme og internasjonal frihandel.
Liknende ord:
engliberalism
spaliberalismo
sweliberalism
engliberalize
norliberalisere
spaliberarse
spaliberalizar
Dine siste søk:
 1. liberalismeSiste søk

# Land Term
1 Flag gi rabatt
2 Flag utmynte
3 Flag believe in
4 Flag springflo
5 Flag i samband med
6 Flag seile
7 Flag holdbarhet
8 Flag uaktsom
9 Flag vakthund
10 Flag sekslinger
11 Flag blande
12 Flag ma'am
13 Flag deppig
14 Flag fink
15 Flag amor propio
16 Flag direktorat
17 Flag gyse
18 Flag late som

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Klubb 521 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 1267 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 720 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 864 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 2735 1 2018-08-14 09:02:18
"Een open deur intrappen" 3388 0 2017-05-29 14:15:12
Norsk uttrykk for 'mental reservation' 4886 2 2017-11-08 02:59:00
Hva er det engelske ordet for innkaster? 5164 1 2017-08-26 08:18:09
Spanish verb-adverb order 3702 1 2017-05-06 18:31:40
Spaanse woordvolgorde werkwoord-bijwoord 3834 0 2017-04-17 08:04:48

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2019 - Siden ble generert på 0.1835 - sekunder.

mobiltelefon