logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for lidelse:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

norlidelse
engallmenn [?]: disorder
spaallmenn [?]: trastorno
sweallmenn [?]: oordning
Synonymer:
 1. alderdom, angst, besvær, byrde, defekt, helvete, misdannelse, pine, pinsel, plage, skrøpelighet, smerte, sorg, svakhet, svøpe, sykdom, tortur, ubehag
 2. armod, eksistensminimum, elendighet, fattigdom, hunger, hungersnød, jammer, knipe, krise, mangel, nød, savn, sult, trengsel, ulykke, usselhet, utsatt posisjon, vanskelighet
 3. bedrøvelse, beklagelse, bekymring, elendighet, fortvilelse, gremmelse, gråt (og tenners gnissel), håpløshet, kummer, kval, kvide, malurt, melankoli, nedslåtthet, nedstemthet, pine, plage, smerte, sorg, sut, sørgmodighet, tristhet, tyngsel, vemod
Avledede ord:hjertelidelse, lidelsesfull
Wiki:Lidelse er en bredt definert negativ tilstand. Opplevelsen er oftest assosiert med en form for smerte og plage, nød og elendighet, men enhver form for tilstand kan være en lidelse hvis den subjektive opplevelsen fremkaller motvilje og ubehag. Antonymer innbefatter glede og velbehag.
Eksempel:
 1. Og i ditt ansikt vil vi lære å kjenne denne menneskelige lidelse.
 2. Religion knytter seg til spørsmål om liv og død, lidelse og angst, synd og soning, fortvilelse og ondskap, godhet og kjærlighet.
 3. Egentlig var tiden på skolebenken en lidelse.
 4. I en verden full av lidelse, urettferdighet og nød maktet hun å leve i en fruktbar spenning mellom kravet om å vise barmhjertighet og å kjempe for rettferdighet - to viktige begreper som hun klarte bygge bro mellom.
 5. I vår kultur er det vanlig å gå ut fra at dyr kan oppleve smerte og lidelse i likhet med menneskene.
 6. Alt i alt ble det en minneverdig teateraften med en øyeblikksvis inspirert formidling av Anton Tsjekhovs syn for menneskelivets gåtefulle lidelse.
 7. Andre omgang var en lidelse.
 8. Anna Akhmatova, hennes liv og Rekviem gir stikkord til hele den bunnløse lidelse, men også til det mangfoldige liv, som er historien om de russiske forfatterne fra tidlig i vårt århundre og til frem på sekstitallet.
 9. Annen omgang ble en sann lidelse å overvære, med gamp og spark og et utall feilpasninger.
 10. Av årsberetningen fremgår det at utvalget mener svulstbehandlingsforsøk må avsluttes når forsøksdyret ikke lenger kan bruke begge bakben eller på annen måte er påført unødig lidelse.
 11. Bak de tørre tall skjuler det seg en uendelighet av lidelse og nød - og av oppofrende innsats fra de nærmestes side.
 12. Bakgrunnen for dyrevernbevegelsens arbeide er at dyr er levende vesener som kan oppleve smerte og lidelse.
 13. Bechterews sykdom er en revmatisk lidelse som oftest rammer unge menn, og som ikke sjelden fører til tilstivning av ryggsøylen.
 14. De aller fleste blir helbredet, men hos enkelte kan sykdommen utvikle seg til en kronisk lidelse.
 15. Den amerikanske fotografen William Eugene Smiths liv var fylt av dramatikk og menneskelig lidelse.
 16. Den er elsket frem gjennom lidelse.
 17. Den umåtelige fortid, erindringen om all den lidelse som er utholdt gjennom en uendelig rekke av tilværelser, strekker seg langt inn i fremtiden og fortiden.
 18. Den var min fars lidelse og ulykke...
 19. Den åpenbare lidelse kan bryte ut tiår senere, som hos Nikitin 30 år gammel.
 20. Denne tilsynelatende uhelbredelige lidelse har ført til en serie kontroversielle utspill i årenes løp.
 21. Derfor er det greit å vite hva man bør og ikke bør gjøre, slik at problemet kan reduseres til et minimum, understreker dr. Fyrand, som har lang erfaring i behandllingen av denne type lidelse.
 22. Det dreier seg nok dessverre her om en misforståelse hos den politiske lidelse i Kulturdepartementet.
 23. Det eneste man griper seg i å savne når han sitter ved flygelet, er den helt spesielle dimensjon som forteller om et kunstnersinns lidelse og smerte - for i likhet med Ella Fitzgerald har den kanadiske bamsen qua naturtalent gått fra den ene triumf til den andre.
 24. Det er budskapet om Guds uendelige kjærlighet ved at han godtok sin sønns lidelse og død som et sonoffer for menneskenes synder.
 25. Det er derfor etisk uforsvarlig med en narkotikapolitikk som i sin ytterste konsekvens påfører dem som befinner seg nederst på samfunnsstigen og deres pårørende enda mer lidelse og sorg.
 26. Det er en reell lidelse som særlig kvinner kan angripes av.
 27. Det er mere kjøtt og blod og lidenskap og lidelse i meg enn de andre tilsammen, tenker kongen og drikker FernetBranca, siterer Shakespeare og Sigmund Freud, går i rette med Michelangelos skulptur av ham, nevner stolt at i 1898 ble en stjerne oppkalt efter ham i London - Davidsstjernen - henviser stadig til gresk mytologi, og beklager at det som skulle være perlen Jerusalem ligner mest på Coney Island.
 28. Det er neppe tvil om at disse lidelser forekommer hyppigere hos røkere enn hos andre, og alt tyder på at røking kan være medvirkende til utvikling av både den ene og den annen lidelse.
 29. Det er nettopp kampen mot sykdom, lidelse og det å utsette døden, hvis dette er mulig og meningsfylt, som gjør at vi må ha et effektivt helsevesen bygget på solidaritetstanken.
 30. Det er også denne type lidelse som øker mest blant befolkningen, sier voksenopplæringskonsulent Helga Skåden ved Norsk Forening for Mental Helse.
Resultater funnet i svensk ordbok
swelidelse
engallmenn [?]: passion
norallmenn [?]: lidenskap
spaallmenn [?]: lidenskap
Synonymer:hetta, hänförelse, glöd
Liknende ord:
norlidende
englicense
norlignelse
sweliknelse
norliknelse
norlivbelte
englively
Dine siste søk:
 1. lidelseSiste søk

# Land Term
1 Flag absence due to illness
2 Flag sobrecargado
3 Flag skava
4 Flag enteramente
5 Flag havs-
6 Flag konspirering
7 Flag tillblanda
8 Flag ventilasjon
9 Flag illbatting
10 Flag missmodig
11 Flag favorecer
12 Flag growth hormone
13 Flag every two months
14 Flag continental climate
15 Flag recreative
16 Flag rápidos
17 Flag in such a way
18 Flag pry

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 515 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1429 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6411 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1452 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2105 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4983 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5830 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6263 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5275 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5799 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.7120 - sekunder.

mobiltelefon