logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for manipulere:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
normanipulere
engallmenn [v]: manipulate
uærlighet [v]: rig
spaallmenn [v]: manipular
uærlighet [v]: amañar, manipular
sweallmenn [v]: manipulera
Synonymer:bearbeide, behandle, bruke, dyrke, gjennomgå, gripe an, håndtere, manøvrere, omgås, pleie, prosessere, skjøtte, stelle (med), tenke, tilberede
Eksempel:
 1. Den politiske prosess i Arbeiderpartiet er alt for bred til at noe enkeltmenneske kan manipulere seg fram eller manipulere oss fram til et bestemt standpunkt i saker som engasjerer så bredt som nettopp spørsmålene om atomfrie soner i nordisk område og hele den såkalte rakettsaken, og selv i de sakene der Treholt hadde et særskilt ansvar, var jo virkeligheten at det var mange andre dyktige og selvstendige mennesker som spilte en minst like sentral rolle.
 2. Den som påstår at landsmøtet i Kjemisk er lett å manipulere, kjenner forbundet dårlig, sa han.
 3. Han er spesielt opptatt av at ulandene lettere lar seg manipulere i forbrukerspørsmål.
 4. Har Treholt hatt evnen til å manipulere norsk sikkerhets og atompolitikk ?
 5. Vi mener det bør være henvisningsplikt, at man ikke skal kunne manipulere nakker og barn, og at kiropraktorer ikke må behandle astma og sukkersykepasienter.
 6. Vi vil ikke la oss manipulere inn i en sak vi bare kan tape, erklærte Solidaritetslederen.
 7. Amnesty International er nå i gang med å undersøke hvorvidt de tyrkiske myndighetene har gjort forsøk på å manipulere parlamentarikerne.
 8. Barn og unge læres opp til at de er ofre, og redde mennesker kan lett bli aggressive, samtidig som de er lette å manipulere, sier han.
 9. DER finnes nær sagt utallige eksempler som viser hvordan politiske myndigheter har latt seg manipulere med av pressgrupper innenfor en rekke forskjellige sektorer av samfunnslivet.
 10. De har til de grader fått lære at ikke alle politiske motstandere lar seg manipulere vekk med elementære organisasjonsmetoder og grov uhøflighet.
 11. De nåværende nominasjonsreglene har i økende grad gjort det mulig for små aktivistsekter på den ytterste venstresiden å manipulere nominasjonsprosessen.
 12. Dermed ble det lettere å manipulere deler av norsk utenrikspolitikk.
 13. Det antydes taktisk spill for å manipulere kystkommunene ut over sidelinjen.
 14. Det er dessuten lettere blasfemisk, fordi det er å gjøre Gud til noe man kan manipulere, med andre ord til en avgud.
 15. Det er vanskelig å tro at folk lar seg manipulere så grovt.
 16. Disse reaksjonene bør predikanten ikke la seg manipulere av.
 17. For det første måtte man være på vakt mot å la seg manipulere av dette partiske mediaverk, ærlig nok erkjent som sådant av dets skaper Emilio De Antonio, som er ekspert i genren.
 18. Han hevdet at uten deltagelse fra en betydelig opposisjon, fortsatte sandinistene å manipulere hele valgprosessen, inklusive politiet, hæren, mediene og masseorganisasjonene i et forsøk på å skape en illusjon om støtte fra folket.
 19. Hele innlegget oser av mistenkeliggjøring - karaktermotstanderne blant lærerne blir beskrevet som en uansvarlig gruppe - klar til å manipulere og indoktrinere eleven.
 20. Her er det viktig med åpent sinn å vurdere de muligheter politijuristen har til å manipulere en sak på efterforskningsstadiet i disfavør av individets rettssikkerhet.
 21. Hvis motsetningene i en bedrift er store, er det lett for ledere å bruke autoritet og manipulere.
 22. Jo mer vi vet, jo mer kyniske synes vi å bli like overfor muligheten til å manipulere med andres meninger, og jo mer selvforakt synes vi å få.
 23. La oss slutte opp om det tradisjonelle speiderarbeidet - det innebærer samtidig at de som ivrer for å manipulere barn i politisk virksomhet vedblir å være ensomme.
 24. Labours talsmann i økonomiske saker, Roy Hattersley, beskyldte finansminister Lawson for å manipulere tallene for lånebehov, og anklaget finansministeren og regjeringen for atter en gang med vilje å ha oversett køen på 3,5 millioner arbeidsløse for å få bokføringen til å stemme.
 25. Man tror kanskje at vi er lettere å manipulere enn andre grupper med overveiende maskuline innslag.
 26. Men når politiet ikke i nevneverdig grad har fokusert på dette i avhørene, gjenspeiler det også at man hittil ikke har hatt noen holdepunkter for at Treholt på oppdrag fra KGB, bevisst skal ha forsøkt å manipulere norsk politikk.
 27. Når LOsekretær Yngve Hågensen sier at LO ønsker en Ap.regjering, er det ikke å manipulere med medlemmenes ønsker, men ganske enkelt å gi uttrykk for dem, mener Hamar Arbeiderblad.
 28. Omstendighetene rundt gråsoneavtalen viste hvor gode informasjoner Moskva satt med, og at de dermed var istand til å manipulere Norge.
 29. Partiorganisasjonene er ikke så lette å manipulere.
 30. Resultatet blir at stadig flere begynner å manipulere med sin formue for å omgå bestemmelsene.
Liknende ord:
swemanipulera
engmanipulate
spamanipular
engmanicure
spamanipulado
normakulere
normanifestere
Dine siste søk:
 1. manipulere


Manipulere ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) manipulere
Gerundio: manipulerende
Partisipp: manipulert
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  manipulerer
 • du
  manipulerer
 • han
  manipulerer
 • vi
  manipulerer
 • dere
  manipulerer
 • de
  manipulerer
8. Presens perfektum
 • jeg
  har manipulert
 • du
  har manipulert
 • han
  har manipulert
 • vi
  har manipulert
 • dere
  har manipulert
 • de
  har manipulert
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  manipulerte
 • du
  manipulerte
 • han
  manipulerte
 • vi
  manipulerte
 • dere
  manipulerte
 • de
  manipulerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde manipulert
 • du
  hadde manipulert
 • han
  hadde manipulert
 • vi
  hadde manipulert
 • dere
  hadde manipulert
 • de
  hadde manipulert
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal manipulere
 • du
  vil/skal manipulere
 • han
  vil/skal manipulere
 • vi
  vil/skal manipulere
 • dere
  vil/skal manipulere
 • de
  vil/skal manipulere
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha manipulert
 • du
  vil/skal ha manipulert
 • han
  vil/skal ha manipulert
 • vi
  vil/skal ha manipulert
 • dere
  vil/skal ha manipulert
 • de
  vil/skal ha manipulert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle manipulere
 • du
  ville/skulle manipulere
 • han
  ville/skulle manipulere
 • vi
  ville/skulle manipulere
 • dere
  ville/skulle manipulere
 • de
  ville/skulle manipulere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha manipulert
 • du
  ville/skulle ha manipulert
 • han
  ville/skulle ha manipulert
 • vi
  ville/skulle ha manipulert
 • dere
  ville/skulle ha manipulert
 • de
  ville/skulle ha manipulert
Imperativ
bekreftende
 • du
  manipuler!
 • vi
  La oss manipulere!
 • dere
  manipuler!
Nektende
 • du
  ikke manipuler! (manipuler ikke)!
 • dere
  ikke manipuler! (manipuler ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag innlæring
2 Flag asistenta
3 Flag vinkelrät
4 Flag puzzle about
5 Flag unquestionably
6 Flag frän
7 Flag reklamagent
8 Flag convertir
9 Flag inclemency
10 Flag edelweiss
11 Flag mala suerte
12 Flag mal vestido
13 Flag tidpunkt
14 Flag syster
15 Flag til dags dato
16 Flag albumin
17 Flag apreciarse
18 Flag tener

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 515 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1429 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6411 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1452 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2105 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4983 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5830 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6263 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5275 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5799 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1216 - sekunder.

mobiltelefon