logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for materialistisk:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
normaterialistisk
engallmenn [a]: materialist, materialistic
spaallmenn [a]: materialista
sweallmenn [a]: materialistisk
Synonymer:faktisk, fast, fysisk, håndfast, håndgripelig, inkarnert, jordbunden, jordisk, konkret, legemlig, materiell, reell, sansbar, sanselig, stofflig, substansiell, timelig, virkelig
Eksempel:
 1. I neste omgang forsøker han jo nettopp på å tilpasse seg et materialistisk verdensbilde.
 2. Uten Gud sitter samfunnet fast i en materialistisk hengemyr.
 3. Den forbryterske type :... individene har et utpreget materialistisk, kynisk livssyn...
 4. Det er dette som skjer når sandinistene nå former det nye menneske på et erklært vitenskapelig materialistisk grunnlag.
 5. Det har vært mitt hovedanliggende å bringe inn i en ellers sterkt materialistisk debatt, nettopp de etiske sider ved de saker som politikerne efter min mening bør og må ta stilling til.
 6. Efter min vurdering tilsier vår kulturelle identitet at vi i en iskald materialistisk tid prioriterer verdier som ikke lar seg måle i kroner og øre.
 7. Finn Carling må gjerne hylde en materialistisk livsanskuelse, men han burde innse at dette har mer med tro enn egentlig viten å gjøre.
 8. Han så det slik at nu hadde paven kastet seg ut i konkurransen med kommunistene om å vinne sjeler ved hjelp av løfter om materialistisk velstand.
 9. Hvilken pris må et materialistisk samfunn engang betale for den indre nød som det forårsaker hos ungdom som skal overta ?
 10. I den forbindelse understreker han også at en mindre materialistisk livsstil er å foretrekke.
 11. Isåfall deler han skjebne med en rekke briljante, metafysisk orienterte begavelser hvis verk riktignok tolereres, ja æres og nytes, mens de forkommer av åndenød i en materialistisk, ånds og kunstfiendtlig atmosfære.
 12. Ja, partiet er rett ut sagt materialistisk, mens han ser mer tegn i Arbeiderpartiet til den etikk han efterstreber.
 13. Men som et vingeskutt, bortsatt finsk fattiglem gikk det henne ikke godt i et bastant materialistisk, folkelig miljø.
 14. Myten om at barn av velferdssamfunnet ikke er spesielt materielt orientert, avvises også, eftersom ungdom, og da særlig yngre menn, er noe mer materialistisk orientert enn eldre mennesker.
 15. På det tidspunkt da de vidtrekkende beslutninger i disse sakene skal treffes, har Norge en energiminister som ikke har sin bakgrunn i en materialistisk livsfilosofi, men en kristen.
 16. Senere utartet den til en institusjon for lønnsomhet og en materialistisk kulturvekst og glemte i stor utstrekning den menneskelige faktor.
 17. Med en verden som stadig legger større vekt på en materialistisk utvikling, fjerner man seg mer og mer fra det som er de grunnleggende behov for det enkelte menneskes personlighet, som vårt behov for sannhet, for kontakt med Gud.
 18. Den samme skjebne, men med langt sterkere forbehold, rammet et forslag til uttalelse imot uheldig religiøs virksomhet, en teologi som ifølge forslaget er materialistisk i sitt vesen.
 19. Det amerikanske undervisningssystemet som Japan innførte efter krigen, er pragmatisk og konsentrert om materialistisk vekst i den grad at vi ikke lenger vet hva Menneskenes Vei er.
 20. Er vår tid allikevel ikke så materialistisk som mange vil ha det ?
 21. Frigjøringsteologien er sprunget ut av evangeliets krav om å stille seg på de svakes side, men - og her kommer Pavens innvendinger - den har underveis tatt opp i seg begreper som er hentet fra materialistisk tenkning.
 22. Men la oss akseptere et rent materialistisk syn, at alt som skjer i universet, er et resultat av energikvantenes opptreden.
 23. Men samtidig har vi utviklet en materialistisk livsinnstilling som vi ikke ville ha likt å drømme om for 50 år siden.
 24. Men vi tenker så materialistisk, enda vi alle vet at vi ikke kan ta noe med oss.
 25. Onde tunger hevder at navnet er for materialistisk, men det kommer av en feiloppfattet betoning eeterveien.
 26. På den annen side er folk generelt meget materialistisk innstilt, men det er ingen misunnelse å spore.
Resultater funnet i svensk ordbok
swematerialistisk
engallmenn [a]: materialist, materialistic
norallmenn [a]: materialistisk
spaallmenn [a]: materialista
Synonymer:faktisk, fast, fysisk, jordbunden, jordisk, konkret, materiell, sinnlig, verklig
Liknende ord:
swematerialist
swematerialisera
swematerialism
normarxistisk
swemarxistisk
swematematisk
swematriarkalisk
Dine siste søk:
 1. materialistiskSiste søk

# Land Term
1 Flag snore
2 Flag empecinarse
3 Flag cure
4 Flag gruva
5 Flag privatisering
6 Flag masoquista
7 Flag ärkebiskoplig
8 Flag caracol de mar
9 Flag scherzo
10 Flag esclarecer
11 Flag diskussionslysten
12 Flag light-headedness
13 Flag school bag
14 Flag pack
15 Flag declamador
16 Flag grubbla
17 Flag inexpensiveness
18 Flag monitora

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 110 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 259 0 2022-10-17 23:14:50
röja 912 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2095 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7285 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1866 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2455 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5372 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6190 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6684 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1584 - sekunder.

mobiltelefon