logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for mekanisme:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
normekanisme
engteknisk [n]: mechanism
spateknisk [n]: mecanismo [m]
sweteknisk [n]: mekanism
Avledede ord:servomekanisme, hjulmekanisme
Eksempel:
 1. Den innovative industriskapning er en mekanisme som har styrke og potensial nok i seg til å gi dette landet en ny god industriperiode.
 2. Efter at jeg skrev boken, er jeg blitt svært opptatt av immunstoffskiftet og psykisk mekanisme, hvordan immunstoffskiftet henger sammen med miljøbelastning og bestemte personlighetstrekk.
 3. Alkoholen er snarere en dramatisk mekanisme som får handlingen til å rulle og som eksponerer dype og oftest utilgjengelige lag i oss alle.
 4. De uønskede mønstrene utslettes ved en mekanisme som er den direkte motsetningen til innlæring.
 5. Den andre mekanisme antar at uttørringen skaper en lavere kapasitet i jordsmonnet til å holde på fuktigheten og at dette vil føre til mindre nedbør.
 6. Den tredje mulige mekanisme er at en betydelig større støvmengde i luften vil endre luftens strålingsog mikrofysiske egenskaper, slik at nedbøren vil minke.
 7. Derfor er det av største viktighet å sette inn forskning for å finne ut den nøyaktige mekanisme for misdannelser og påvise de skadelige årsaksfaktorene i miljøet, slik at kvinner kan innrette sine liv efter dette.
 8. Det hele er en mekanisme som skjer raskere og raskere - nå har jeg laget mer enn 300 hoder !
 9. Det pekes videre på at ved produksjon av informasjon om varer og tjenester av statsfinansierte organer, finnes det ingen mekanisme som hindrer at omkostningene for samfunnet blir større enn nytten ved slik produksjon.
 10. Dette er en mekanisme som er favorisert gjennom utviklinsprosessen fordi den har overlevelsesverdi for arten.
 11. Et av dem gjelder en mekanisme for bedre budsjettkontroll i EF, noe som også vil gjøre det lettere å bli enige med britene.
 12. Gruppen er satt til å lage en analyse over de politiske forhold som sikkerhetsproblemer, økonomiske og sosiale mål og finne frem til en mekanisme for å sette ut i praksis de teoretiske løsninger den måtte komme frem til.
 13. Hos ulven har denne mekanisme nådd et svært avansert nivå, gjennom en komplisert sosial struktur innen flokken.
 14. I diktaturer av Chiles type pleier denne mekanisme å virke efter oppskriften jo flere lettelser, desto flere krav.
 15. I naturens systemer eksisterer det nemlig en fint justert mekanisme som hindrer rovdyr i å utrydde sine byttedyr.
 16. Istendenfor at man gjennom en ny institusjonell mekanisme skulle omplassere en del av valutareservene, ville man på denne måte overlate til den private sektor å finne frem til den mest lønnsomme plassering av midler, uten at de trenger å gå veien om Norges Banks valutareserver.
 17. Likevel er det denne mekanisme vil skal fortsette å bruke, ja utvide.
 18. Man drømmer for å glemme, og det er en mekanisme som bør få arbeide uforstyrret.
 19. Nøyaktig avlesning av kassettens igjenværende spilletid og en fiks elektronisk mekanisme som hindrer ivrige barnefingre å ødelegge mors og fars programmering av maskinen.
 20. Og den etablerer en pålitelig mekanisme for prisfastsettelse og et marked for omsetning av selskapets aksjer.
 21. Samfunnet skulle fremstilles som en viselig innrettet mekanisme drevet av partiets positive helter.
 22. Skam er den mekanisme som holder barbariet i sjakk, sier han.
 23. Ved siden av å utvikle den nye mekanisme, har man også kommet med forslag til en stokk med moderne design og hvor lengden til bakkappen kan reguleres.
 24. Vi har allerede en utmerket mekanisme i barnetrygden.
 25. Vi oppdaget også en slags mekanisme mellom stolene foran som vi trykket på uten resultat.
 26. Å bruke blodfortynnende midler er vel og bra, men vi må ikke glemme å ta i bruk kroppens egen mekanisme.
 27. En giraff ligner en mekanisme som man har konstruert ved å sette sammen deler som kommer fra ulikeartede maskiner, men som på tross av dette fungerer utmerket.
 28. Perfeksjonering av den økonomiske mekanisme kalles det.
 29. Den mekanisme som gjør seg gjeldende med oppkjøp og fusjoner over børs, har sin årsak i at andre aktører ser at de kan gjøre det bedre.
 30. Alene forventningen om å bli smertefri i det gamle buret syntes således å være tilstrekkelig til å aktivere den innebygde, smertehemmende mekanisme som endorfinene representerer.
Liknende ord:
swemekanism
normekanisere
normekanisk
spamecanismo
swemekanisk
swemekaniskt
engmeantime
Dine siste søk:
 1. mekanismeSiste søk

# Land Term
1 Flag dryer
2 Flag flekk
3 Flag groe
4 Flag övermodig
5 Flag relamido
6 Flag utbuling
7 Flag guaripolera
8 Flag except
9 Flag pelota
10 Flag tribut
11 Flag framby
12 Flag bjelke
13 Flag wet suit
14 Flag amojamar
15 Flag prescindible
16 Flag avföring
17 Flag calor
18 Flag terror

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 1491 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1612 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2208 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3409 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9619 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3207 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3962 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6688 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7409 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8085 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.2704 - sekunder.

mobiltelefon