logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for menige:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
normenige
engmillitærisk [n]: rank and file
spamillitærisk [n]: soldados rasos [mp], tropa [f]
swemillitærisk [n]: meniga
Eksempel:
 1. I vår bataljon på omkring 850 mann, har vi bare en major og en kaptein til å behandle de omkring 550 søknadene fra korporaler og menige som er innløpt.
 2. Marinemuseet har behov for femseks menige på helårsbasis, men vi får beskjed om at det ikke kalles inn nok mann skaper.
 3. Og, fortsatte han, det skal jo være en viss avstand mellom befal og menige, på grunn av respekten og sånt - så det er ikke alltid så lett å få snakket ut om slike ting.
 4. Uten å gå fra det prinsipielle som går på at Forsvaret ikke kan begynne småhandel med bøker, sender jeg deg mitt personlige eksemplar av Håndbok for menige i Sjøforsvaret.
 5. Vi frykter ikke for arbeidsplassene våre i samme grad som den menige sjømann.
 6. 25. april starter befalskurset for 150 utplukkede, mens de menige til bataljonen og verkstedkompaniet begynner treningen på Gardermoen 7. og 8. mai. Den 7. juni har den nye styrken helt erstattet den nåværende.
 7. Av de 60 søknadene vi har fått fra menige, er kanskje bare 45 aktuelle, opplyser fenrik Erik Ryden.
 8. Av økonomiske og praktiske grunner er det ønskelig å begrense en slik distribusjon, og departementet mener det derfor er riktig å avslå Ivar Johansens anmodning om å få tilsendt Håndbok for menige i Sjøforsvaret, heter det tilslutt i Forsvarsdepartementets begrunnelse til Sivilombudsmannen med gjenpart til Ivar Johansen.
 9. Avgjørende for Midhordland herredsrett var at befalet i FNstyrken tydeligvis ikke har gjort anstrengelser for å gjøre Norcoordren kjent blant de menige.
 10. Befalet går som regel i sko av ekte lær, de menige har stoffsko.
 11. Begge understreker at det er feil at man vil stå overfor en mannskapskrise i 1990årene hva angår menige.
 12. Blant annet har man i undersøkelser som bl.a. er foretatt av Forretningsutvalget for de værnepligtige Menige, anvendt en spørreteknikk som putter de spurte i altfor store båser.
 13. Både ledere og menige medlemmer av partiet er blitt bortført og utsatt for hard tortur, mens andre er forsvunnet.
 14. Ca. 80 menige bor fast i huset, og hver helg kommer ca. 120 soldater fra andre forlegninger på permisjon til hovedstaden.
 15. Da de to handelsdiplomatene ble utvist i 1982, gikk det en tid før sovjetiske myndigheter reagerte, og heller ikke da fikk den menige russer vite hva som var skjedd.
 16. De fastboende menige ved Forsvarets herberge, Perminalen i Oslo sentrum, klager over dårlige hygieniske forhold.
 17. De fleste menige soldatene er selv sjiitter, rekruttert fra den samme sosialt underprivilegerte gruppen som militsen de skulle slåss mot.
 18. De menige i autoritære og totalitære bevegelser er gjerne saktmodige og vennlige.
 19. De menige slipper vanlige repetisjonsøvelser i denne tiden, og de får 200 kroner måneden i godtgjørelse.
 20. Den entusiastiske lojalitet som disse møtene bygget opp i Høyres velgerfolk og menige medlemsstokk, var gjennom hele hans politiske liv Hambros viktigste ressurs.
 21. Den menige måkekikker kan imidlertid finne en mer overskuelig oversikt over de vanligste måkearter i Feltbok for bestemmelse av fugl og pattedyr under jaktsesongen, forfattet og illustrert av Viggo Ree, og utgitt av Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk.
 22. Derimot ligger de menige franske ministre nedover mot Willochs lønnsnivå, med en årslønn på 388 000 kroner og en representasjonskonto på ca. 103 000 kroner - og en skatt på ca. 60 000 kroner.
 23. Det betyr at refselsen kan bli inntil 20 ganger innkommanderingstillegget for menige, eller 780 kroner.
 24. Det er da også en særdeles entusiastisk gjeng som har sitt tilhold der, fra menige og sivile til offiserer.
 25. Det er klart at sandinistene håper at langt flere menige medlemmer av de to opprørsstyrkene skal legge ned våpnene.
 26. Det er nok å minne om at ledelsen i den enkelte organisasjonene som regel er langt mer villig til å ty til streik og andre maktmidler, enn de menige medlemmer.
 27. Det er viktig at både politikere og den menige kvinne og mann gjør seg kjent med problematikken og blir med på å forme beslutninger her.
 28. Det forekommer at nok menige og befal til å fylle et helt kompani melder avbud på denne måten.
 29. Det var gjennomgangstonen i mange av innleggene fra de menige deltagerne på Høyres landsmøte igår.
 30. Dette tallet omfatter annet enn menige fiskere, og fiskernes organisasjoner vil hevde at det ligger et høyere timetall bak denne inntekten enn i andre tall.
Liknende ord:
normenig
swemenig
swemeniga
engmenace
engmenial
engmerge
normeie
Dine siste søk:
 1. menigeSiste søk

# Land Term
1 Flag forsiktig med penger
2 Flag vara besvärlig
3 Flag toxisk
4 Flag pris
5 Flag tunna
6 Flag hardhjertet
7 Flag immortalize
8 Flag foster
9 Flag funerales
10 Flag neurit
11 Flag pincho
12 Flag vev
13 Flag kul
14 Flag bølge
15 Flag encorvado
16 Flag secretaría
17 Flag småflire
18 Flag legitimidad

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 278 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2293 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7645 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2031 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6367 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.2009 - sekunder.

mobiltelefon