logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

3 oppslag funnet for metanol:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
normetanol
engkjemi [n]: methyl alcohol, methanol
spakjemi [n]: alcohol metílico [m], metanol [m]
swekjemi [n]: metanol
Wiki:Metanol/metylalkohol (i folketale også betegnet tresprit) er en organisk forbindelse, mer presist det enkleste medlem av stoffgruppen som kalles alkoholer. Metanol er svært giftig, og selv små doser kan føre til blindhet eller død. Ved romtemperatur og atmosfærisk trykk er stoffet en farveløs, flyktig væske.
Eksempel:
 1. Et av problemene med å benytte metanol som drivstoff, er at drivstofftanken må gjøres betydelig større for at bilen skal ha samme aksjonsradius som idag.
 2. Fremtidens biler vil gå på metanol, og i Europa vil metanolen komme fra Norge.
 3. Jeg ser det som meget interessant å ha en eierandel på 40 prosent i Metanor - Europas største anlegg for fremstilling av metanol, sier Halvorsen.
 4. Av viktige utviklingsprosjekter som ble utført ifjor, kan nevnes anvendelse av roboter, produktutvikling, bruk av mikroprosessorer i produkter, utdannelse i nyetablering, forsøk med metanol som drivstoff for biler og støybekjempelse offshore.
 5. Bilene forbrenner nesten dobbelt så mye metanol som bensin, men effekten blir større med metanol, blant annet fordi oktantallet er høyere slik at kompresjonen i sylinderne kan økes, forteller Dr. Bernhardt.
 6. Den eneste effektive motgift mot metanol er vanlig alkohol.
 7. I likhet med Volkswagens nye motor, er det her snakk om mer enn 90 prosent metanol i drivstoffet.
 8. Innholdet av metanol i Løiten Aquavit skal reduseres.
 9. LPG brukes i stor utstrekning i deler av Europa, særlig Nederland men når disse energikildene blir uøkonomiske i forhold til metanol, vil det være klart for metanolens gjennombrudd.
 10. Markedsforholdene er nå sterkt forbedret som følge av mer metanol i bensin og oppgang i den kjemiske industri i Europa.
 11. Men under stoffskiftet brytes metanol ned til formaldehyd, som skader synsnerven og er dødelig i forholdsvis små mengder.
 12. Metanol kan utvinnes i store mengder fra naturgass, derfor tror Dr. Bernhardt at Norge vil spille en betydelig rolle for fremtidens drift av Europas bilpark.
 13. Metanol vil neppe få sitt gjennombrudd idag eller imorgen, men i overmorgen.
 14. Noe lignende skjer med metanol, som i seg selv ikke er giftig.
 15. Noen sorter kan bli råstoff for gass til energibruk, plast, metanol m.v., og andre er meget næringsrike og egner seg til produskjon av for, f. eks. til fiskefor.
 16. Norsk Metanolgruppe ble opprettet i 1979 med det formål å undersøke mulighetene for bruk av metanol som motordrivstoff.
 17. Norsk Metanolgruppe har kjøpt sine motorer for ren metanol av Ford.
 18. Norsk Metanolgruppe mener metanol som motordrivstoff er av betydelig nasjonal interese av flere grunner - blant annet fordi fremstilling av metanol fra naturgass for eksport til drivstoffmarkedet kan være en interessant måte å oppgradere særlig nordnorsk gass på.
 19. Også i Norge drives det forsøk med metanol som drivstoff.
 20. SaudiArabias eksport av etylen, metanol, glykol, polyeten og PVC vil ikke virke drepende på bransjen.
 21. Dette anlegget vil i så fall produsere elektrisk kraft, ammoniakk, metanol og LNG.
 22. Er det metanol eller rødsprit de er redd for ?
 23. Fire arbeidere har konsumert metanol, men slapfra det uten men.
 24. Gassen konverteres først til metanol og så til bensin.
 25. Ifølge selskapet vil deler av gassen kunne brukes lokalt i landsdelen til å fremstille elektrisk kraft, ammoniakk og metanol.
 26. Mens forskningen i stor grad har gått ut på å finne frem til nye energikilder, det være seg sol, vind, biogass, metanol o.l., er energiforbruket blitt redusert med gjennomsnittlig halvannen prosent pr. år.
 27. Mikkelsen påpeker dessuten på at gass kan brukes til fremstilling av ammoniakk, urea, metanol og bensin.
 28. På land kan deler av gassen omgjøres til elektrisitet, ammoniakk og metanol.
 29. Seks personer døde efter å ha drukket metanol under feiringen av årsdagen for den russiske revolusjonen i høst, skrev regjeringsorganet Isvestija nylig.
 30. Tilstanden var idag fortsatt kritisk for en mann mellom 20 og 30 år fra Stavanger som tirsdag ble bragt til Rogaland Sentralsykehus efter å ha drukket metanol.
Resultater funnet i spansk ordbok
spametanol
engkjemi [n]: methyl alcohol, methanol
norkjemi [n]: metylalkohol [u], metanol [u]
swekjemi [n]: metylalkohol [u], metanol [u]
Synonymer:alcohol metílico, CH3OH (NoRAE)
Anagram:lamento
Resultater funnet i svensk ordbok
swemetanol
engkjemi [n]: methyl alcohol, methanol
norkjemi [n]: metanol
spakjemi [n]: alcohol metílico [m], metanol [m]
Wiki:Metanol, även benämnt metylalkohol, karbinol eller träsprit, är den enklaste av alla alkoholer och är mycket giftig. Den kemiska beteckningen är: CH3OH. Ämnet används ofta som lösningsmedel i industrier och laboratorier.
Liknende ord:
engmethanol
spametano
spametal
engmetal
swemetan
swemetall
swemetafor
Dine siste søk:
 1. metanolSiste søk

# Land Term
1 Flag filateli
2 Flag fecundo
3 Flag jakt
4 Flag sovesekk
5 Flag att
6 Flag melodiøs
7 Flag blomstra
8 Flag stillsom
9 Flag turn in
10 Flag befri fra syre
11 Flag cringe
12 Flag redoubt
13 Flag capricho del destino
14 Flag manifest
15 Flag syn
16 Flag mage
17 Flag bunker
18 Flag atraque

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Det engelske ordet for Å bøye verb 351 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 2258 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 603 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1259 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4111 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4992 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5252 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4355 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4977 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8823 3 2019-01-21 15:13:34

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Siden ble generert på 0.1863 - sekunder.

mobiltelefon