logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for milits:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
normilits
engmillitærisk [n]: militia
spamillitærisk [n]: milicia [f]
swemillitærisk [n]: milis
Wiki:En milits er en organisasjon av stridende som består av folk som ellers er sivile, i motsetning til stående hærer av heltidssoldater, enten de er vernepliktige eller yrkessoldater. Å avskaffe stående hærer har vært en ide på venstresiden helt siden slutten av 1700-tallet, fordi de stående hærene ofte har vært lydige redskaper for udemokratiske makthavere. Tanken var at en milits av vanlige folk med et sivilt liv ikke på samme måte kunne brukes mot egen befolkning eller til angrepskrig.
Eksempel:
 1. 105 mennesker ble drept og ca. 250 såret i kampene mellom kristen og muslimsk milits i hovedstaden mandag.
 2. Amal og drusernes milits sikret seg da kontroll over den vestlige delen av hovedstaden.
 3. Amaltalsmannen hevdet i samtalen med Aftenposten onsdag at organisasjonens milits hadde fulgt denne oppfordring.
 4. Andre steder har det kristne falangistpartiets milits, som rykket inn efter den israelske invasjonen sommeren 1982, klart å drive druserne ut.
 5. Arrestasjonene førte til kraftige protester fra shiamuslimenes representant i den libanesiske regjering, Nabih Berri, som er minister for SydLibanon og leder for shiittenes milits Amal.
 6. Begge betraktes som moderate ledere uten noen milits til å styrke sin stilling slik tilfellet er for Berri og Jumblatt.
 7. Berri, som leder shiamuslimenes milits Amal, krevet at det skulle opprettes ministerposter for SydLibanon og gjennoppbyggingsspørsmål.
 8. Både i fjellområdene og i VestBeirut er det uklart hvordan situasjonen er mellom druserne og shiamuslimenes milits Amal.
 9. Da den israelske hæren trakk seg ut høsten 1983 brøt det ut kamper mellom falangistene og drusernes milits.
 10. De har intet eget parti og heller ingen milits.
 11. Den amerikanske ambassade tok senere kontakt med både shiamuslimenes milits og det drusiske progressive parti for å få mulige informasjoner om hva som var hendt.
 12. Den israelske brigadegeneral Amos Yaron, som ble sterkt kritisert for sin rolle da høyreorientert libanesisk milits massakrerte flere hundre palestinere i to flyktningleirer ved Beirut i 1982, er forfremmet til general.
 13. Den libanesiske regjering, som ikke anerkjenner Lahads milits, har motsatt seg en slik løsning.
 14. Den skarpeste kritikken er kommet fra Nabih Berri som er leder for shiamuslimenes milits, Amal.
 15. Denne strekningen var tidligere blitt patruljert både av de norske styrkene og av den israelske hær som imidlertid hadde overlatt patruljevirksomheten til soldater fra Lahads milits, men under israelsk kommando.
 16. Denne styrken består av restene efter nå avdøde major Saad Haddads kristne milits, forsterket med nye rekrutter, for en stor del fra oppløste avdelinger innen den regulære libanesiske hær.
 17. Der står drusiske og muslimske militser på den ene siden og den libanesiske hær og falangistenes milits på den annen, noen steder bare noen få meter fra hverandre.
 18. Det ble kontrollert av den proiranske del av den islamske Amalbevegelsen som har kontroll over selve Baalbek, og ifølge lokale innbyggere samlet bevegelsens milits seg ofte ved senteret.
 19. Det er først og fremst duket for en hard konflikt om fremtiden til den såkalte sydlibanesiske hær, en lokal milits som blir avlønnet, trenet, utstyrt og dirigert av den israelske hær.
 20. Det er idag shiamuslimenes milits, Amal, som kontrollerer de palestinske flyktningeleirene i Beirutonrådet.
 21. Det er menn fra hans milits som står vakt ved oppkjørselen, og det libanesiske flagget vaier ved inngangen.
 22. Det israelske kontoret ligger nord for Beirut i et område som kontrolleres av det kristne falangistpartiets milits.
 23. Det kristne falangistpartiets milits anklaget Syria for å ha hindret en politisk løsning i Sveits.
 24. Det kristne falangistpartiets milits innrømmer at den holder 80 personer mens to muslimske militser - shiamuslimenes Amal og Det nasjonale syriske sosialistparti - har utarbeidet en liste med 70 navn.
 25. Det pågikk kamper mellom regjeringsstyrker, kristen milits og muslim milits en rekke steder i Beirut og i utkanten av byen igår kveld, og ØstBeirut ble utsatt for artilleribeskytning.
 26. Det var bare drusernes milits som prøveskjøt noen nye våpen de hadde anskaffet.
 27. Dette mandatet skal efter hva det blir opplyst på israelsk hold, gå ut på at UNIFIL overlater området langs grensen til general Lahads milits, for å overta kontrollen over resten av det territorium som Israel nå okkuperer og som er betydelig større enn FNstyrkenes nåværende operasjonsområde.
 28. Disse holdes av shiitmuslimenes milits Amal.
 29. Disse holdes av sjiittmuslimenes milits, Amal, mens fjellområdene sydøst for byen kontrolleres av drusiske militsavdelinger og den syriske hær.
 30. Druserlederen Walid Jumblatt kom tirsdag med krasse utfall mot president Amin Gemayel efter at hans milits dagen før gikk seirende ut av et militært oppgjør med den regulære libanesiske hær i fjellene sydøst for Beirut.
Liknende ord:
swemilis
engmilieu
engmilitia
engmilt
normildt
normilt
spamili
Dine siste søk:
 1. militsSiste søk

# Land Term
1 Flag thinner
2 Flag plire
3 Flag colmenero
4 Flag sympatisk
5 Flag tillverkar
6 Flag heretical
7 Flag rystende
8 Flag ligado
9 Flag omättlig
10 Flag snuvig
11 Flag vrist
12 Flag ordknapp
13 Flag asignable
14 Flag kupé
15 Flag betrykthet
16 Flag neumático
17 Flag finally
18 Flag ribbe

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 275 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 427 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1059 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2281 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7617 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2027 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2617 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5542 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6359 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6862 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1772 - sekunder.

mobiltelefon