logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for mobilisere:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
normobilisere
engallmenn [v]: mobilize
spaallmenn [v]: movilizar
sweallmenn [v]: mobilisera
Eksempel:
 1. Dersom det lykkes å mobilisere og gi hele den internasjonale arbeiderbevegelse en slik rolle, ville dette kunne skape en situasjon som åpner muligheter for at den folkelige kampen for fred går over fra å være en fredsbevegelse til å bli hovedinstrumentet i den antiimperialistiske kampen for demokrati og sosialisme.
 2. Hvis De og Deres mange medarbeidere klarer å mobilisere opinionen i de nordiske land til støtte for en traktatfestet atomfri sone i Norden, har De gjort et storverk for freden.
 3. Jor skriver at vanskeligheten med å mobilisere opinionen for kravet om en kulturell opprustning skyldes at man som oftest setter likhetstegn mellom kultur og fritidssysler, og ikke ser at kulturen er hele det verdigrunnlag vi bygger vårt samfunn og vår tilværelse på.
 4. Arbeiderpartiet vil sannsynligvis mobilisere mer diplomatisk støtte for Israels neste erobringskrig, skrev regjeringsorganet alBaath som fastslo at begge partier bruker krig som middel for å utvide landets territorium.
 5. Det er like stort behov for å mobilisere de gamle tankene.
 6. En slik unormal vag uttalelse skjønner jeg godt, fordi det er vanskelig å mobilisere argumenter for å opprettholde et system som var tilpasset et helt annet boligmarked enn dagens.
 7. Gledelig er det at vi iår ikke har problemer med å mobilisere nok bøssebærere i Oslo.
 8. Hele Frankrikes fremtid avhenger av om man klarer å mobilisere ungdommens - og forskningsmiljøenes - hjerner og fantasi, understreker han i de forskjelligste sammenhenger.
 9. I motsetning til mye av den tradisjonelle velferdsstatsideologi må hovedmålet være å mobilisere, ikke svekke, den ikkeoffentlige velferdsproduksjon.
 10. Jeg kommer i det minste til å løpe det jeg er god for, sier Ingrid som håper å kunne mobilisere den samme konkurranselysten som i vår og tidlig i sommer.
 11. Jeg kunne ikke mobilisere de store ambisjonene, eller engasjere meg helhjertet i yrket som salgskonsulent.
 12. Jeg trodde jeg ikke hadde mer å gi, men klarte likevel å mobilisere kreftene da noen ropte til meg omtrent halvveis, sa en glad Maj Berger efter konkurransen.
 13. Min eneste mulighet var å mobilisere naboer.
 14. Og NAF utnytter situajonen så lenge politikerne ikke informerer opinionen til å mobilisere avgiftsmotstandere ?
 15. Også på det organisatoriske plan må vi mobilisere for å få et så effektivt og velsmurt apparat som mulig - også her burde vi ligge godt an.
 16. På produksjonssiden må vi mobilisere alle de krefter vi har for å sikre mangfold og kvalitet i programmene, mens vi på eiersiden må sikre bred demokratisk forankring og et trygt økonomisk grunnlag.
 17. Resultatet av et slikt møte vil bli fremlagt i hovedstyrets arbeidsutvalg den 16. november, der Oslos trafikkproblemer vil bli tatt opp som egen sak med forslag fra administrasjonene om å mobilisere byens næringsog interesseorganisasjoner til felles tiltak, opplyser Døstvedt til NTB.
 18. Spørsmål som angår bankenes åpningstider opptar alle våre medlemmer og det er lett å mobilisere for at bankene fortsatt skal holdes lukket på lørdager, sier Knut Skoe i NBF til Aftenposten.
 19. Vi har ikke vært flinke nok til å mobilisere ungdom til aktiv innsats i spørsmål som fortsatt norsk medlemskap i NATO og opprettholdelse av verneplikten, mener Fure.
 20. Vi må mobilisere parti og fagbevegelse for å få folk til å forstå hva slaget gjelder om noen måneder.
 21. Vårt mål ved å mobilisere nabolaget til kamp for grendeskolen er å få saken opp til ny behandling i herredsstyret, sier rektor.
 22. Allerede i 1990 vil VestTyskland få problemer med å mobilisere de 496 000 soldatene som landets forsvar i dag er basert på.
 23. Ammerud greide å mobilisere innsats nok til å avslutte med seier 7563 over det samme Sandvikalaget som to dager før hadde slått Ullern 8681.
 24. Arrangøren, De Utdanningssøkendes Kontaktutvalg, regner med å mobilisere 270 000 skoleelever og studenter landet over - og rette søkelyset mot den forverrede utdannelsessituasjonen, fremgår det av programmet.
 25. Av de øvrige klubber i Osloregionen regner man særlig med Oslo Schakselskap og Schakklubben av 1911, som begge trolig vil mobilisere mer enn ett lag.
 26. Bare når det gjelder synet på fordelingsspørsmålene, forsøker man å mobilisere støtte i Bibelen.
 27. Berit Karseth tror imidlertid det vil være vanskelig å mobilisere studentene til demonstrasjoner, bl.a. fordi årets statsbudsjett ikke betyr noen forverring av forholdene.
 28. Betydelige deler av divisjonene må derfor enten mobilisere lokalt eller tilføres fra andre deler av Leningrad militærdistrikt før de kan settes inn i Nord.
 29. Bl.a. skal sivil motstand inngå i planenen for å mobilisere alle ressurser mot et fiendtlig angrep.
 30. Båtfolk fra hele Oslofjorden skal mobilisere for å gå mot Norolplanene.
Liknende ord:
swemobilisera
normodifisere
normoralisere
engmobilize
normobilisering
normotorisere
swemobilisering
Dine siste søk:
 1. mobilisere


Mobilisere ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) mobilisere
Gerundio: mobiliserende
Partisipp: mobilisert
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  mobiliserer
 • du
  mobiliserer
 • han
  mobiliserer
 • vi
  mobiliserer
 • dere
  mobiliserer
 • de
  mobiliserer
8. Presens perfektum
 • jeg
  har mobilisert
 • du
  har mobilisert
 • han
  har mobilisert
 • vi
  har mobilisert
 • dere
  har mobilisert
 • de
  har mobilisert
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  mobiliserte
 • du
  mobiliserte
 • han
  mobiliserte
 • vi
  mobiliserte
 • dere
  mobiliserte
 • de
  mobiliserte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde mobilisert
 • du
  hadde mobilisert
 • han
  hadde mobilisert
 • vi
  hadde mobilisert
 • dere
  hadde mobilisert
 • de
  hadde mobilisert
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal mobilisere
 • du
  vil/skal mobilisere
 • han
  vil/skal mobilisere
 • vi
  vil/skal mobilisere
 • dere
  vil/skal mobilisere
 • de
  vil/skal mobilisere
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha mobilisert
 • du
  vil/skal ha mobilisert
 • han
  vil/skal ha mobilisert
 • vi
  vil/skal ha mobilisert
 • dere
  vil/skal ha mobilisert
 • de
  vil/skal ha mobilisert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle mobilisere
 • du
  ville/skulle mobilisere
 • han
  ville/skulle mobilisere
 • vi
  ville/skulle mobilisere
 • dere
  ville/skulle mobilisere
 • de
  ville/skulle mobilisere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha mobilisert
 • du
  ville/skulle ha mobilisert
 • han
  ville/skulle ha mobilisert
 • vi
  ville/skulle ha mobilisert
 • dere
  ville/skulle ha mobilisert
 • de
  ville/skulle ha mobilisert
Imperativ
bekreftende
 • du
  mobiliser!
 • vi
  La oss mobilisere!
 • dere
  mobiliser!
Nektende
 • du
  ikke mobiliser! (mobiliser ikke)!
 • dere
  ikke mobiliser! (mobiliser ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag cumplimentar
2 Flag inviceto
3 Flag bottensats
4 Flag fotostativ
5 Flag sollampa
6 Flag rafflande
7 Flag meisel
8 Flag buen viaje
9 Flag jourtjänst
10 Flag revetispe
11 Flag sjarlatan
12 Flag undertvinge
13 Flag softball
14 Flag evacuate
15 Flag fågeljakt
16 Flag hate
17 Flag confundir
18 Flag konspiratorisk

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
How to change my password easytrans.org ?? Svetllfz 9 0 2022-11-30 10:32:41
Gjørme e mud 98 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 253 0 2022-10-17 23:14:50
röja 902 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2086 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7259 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1852 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2444 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5362 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6183 2 2021-01-11 11:20:56

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1859 - sekunder.

mobiltelefon