logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

4 oppslag funnet for motor:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engmotor
norfysiologi [a]: motorisk
automobiles [a]: bil-
automobiles [n]: motor [u]
spafysiologi [a]: motor
automobiles [a]: automotriz
automobiles [n]: motor [m]
swefysiologi [a]: motorisk
automobiles [a]: bil-
automobiles [n]: motor [u]
Synonymer:
 1. [adj]: centrifugal, efferent [st], motorial [st]
 2. [adj]: motive, causative [st]
 3. [n]: machine [gt]
 4. [n]: agent [gt]
 5. [v]: drive, travel [gt], go [gt], move [gt], locomote [gt]
Avledede ord:motor car, motor scooter, motor vehicle, motorbike, motorboat, motorcade, motorcar, motorcycle, motorcycle racer, motorcyclist, motoring, motorist, motorization, motorize, motorman, motorwoman, outboard motor, servomotor, starter motor, Department of Motor Vehicles, locomotor, motor mechanic, motor road, motorail service, motorway, psychomotor, bimotored, codariocalyx motorius, desmodium motorium, diesel motor, electric motor, hereditary motor and sensory neuropathy, locomotor ataxia, motor-assisted, motor aphasia, motor area, motor ataxia, motor city, motor control, motor cortex, motor end plate, motor home, motor horn, motor hotel, motor inn, motor lodge, motor memory, motor mower, motor nerve, motor nerve fiber, [Vis mindre / mer]
Eksempel:
 1. The motor started to run.
 2. There is nothing the matter with the motor.
 3. The motor does not function properly.
 4. The airplane used a rocket motor to assist with takeoff.
 5. Then the motor suddenly died.
 6. The boat uses a motor for the power.
 7. This machine is driven by a small electric motor.
 8. This machine is driven by a small motor.
 9. By installing two carburetors that racing-car enthusiast souped up his motor considerably.
 10. Who buys tickets to ride in their own motor car?
 11. He left the motor running.
 12. The motor overheats.
 13. The clowning of boracasli has become the motor of innovation for security on Tatoeba.
 14. The problem is in the motor.
 15. The insurer will indemnify the policyholder against loss of or damage to the motor car.
 16. Figure seven shows all the parts of the motor.
 17. He couldnt start the motor.
 18. That motor doesnt have enough power.
 19. The motor died before we got to the top of the hill.
 20. Ill keep the motor running.
Resultater funnet i norsk ordbok
normotor
engbiler [n]: engine, motor
spabiler [n]: motor [m]
swebiler [n]: motor
Avledede ord:amerikanske motorforbund, bilmotor, baksete på motorsykkel, sykkel med motor, dieselmotor, dykning med motoren i gang, elektromotorisk, forbrenningsmotor, firefelts motorvei, firemotors, jegmotor, kongelige motorforbund, med motoren bak, motorcross, motor med roterende kolver, motorbåt, motorsykkel, motorsykkeleskorte, motorsykkelkonkurransefører, motorsyklist, motorforbundet, motorkjøretøy, motorgondol, motorpanser, motorisere, motorisering, motorisk, motorsag, motorvei, servomotor, snar motorbåt, startmotor, surfe etter motorbåt, turbojetmotor, turbopropmotor, utenbords motor, utenbordsmotor, informasjonsmotorvei, motorhjelm, motorsykkelbaksete, motorvogn, pneumotoraks, promotor, primus motor
Wiki:En motor refererer, i de fleste tilfeller, til en innretning som forvandler elektrisk energi, termisk energi eller kjemisk energi til bevegelsesenergi. De første motorene så dagens lys under den industrielle revolusjonen, da dampmaskinen gjorde sitt inntog.
Eksempel:
 1. Brae Alpha sendte ut tre båter for å sjekke.Stor var forbauselsen,forteller radiotelegrafisten, da de oppdaget to åpne båter bemannet med tre kvinner og tre menn midt ute i Nordsjøen, båter uten kart og kompass og motor som kom seg frem ved hjelp av seil og årer.
 2. Fredsfolket brukte både seil og motor for å komme til sommersamlingen.
 3. Kjære Radio Motor !
 4. Mange foreldre svever utvilsomt i den vilfarelse at hvis deres barn bare bruker en motor med 9,9 hk så er alt såre vel.
 5. Mekke motor er halve moroa.
 6. Motor har iår stilt en 15seters buss til Ferieklubbnes disposisjon.
 7. Radio Motor truer med nedleggelse heter det i Aftenpostens morgennummer tirsdag 23. oktober.
 8. Vigras tidligere eier i Drammen den er forlengst kondemnert kunne tilby reservedeler nok til at vi kan få en komplett motor, sier Bård Helle.
 9. Troldtoget til Soria Moria er en musikalsk eventyrreise med Holmenkolbanens eneste veteranvogn i drift, forteller primus motor for turen, Hans Olav Egede Larssen.
 10. Dersom drosjesjåføren råkjører, og dersom passasjeren som følge av dette velger å ville avbryte turen, så kan det neppe forlanges betaling, har UPsjefen hevdet i Norges AutomobilForbunds organ Motor.
 11. Dette er et minimum for å kunne drive effektiv trafikkradio i Osloområdet, skriver Radio Motor.
 12. En slik situasjon som UPOlsen fremstiller i Motor kan ikke jeg huske vi har hatt i Oslo de 12 årene jeg har vært ansatt i Oslo Taxisentral og forening.
 13. Fra neste sommer kan skøyter bli like vanlige som ski på Finse, sier primus motor for Jøkulbanen, Thorbjørn Foss.
 14. Goddag, dette er Radio Motor !
 15. Jeg er den eneste i Radio Motor som ikke har førerkort.
 16. Jeg har en meget sterk følelse av at miljøvernmyndighetene har sett seg blinde på de gunstige utslippsverdiene fra en ny, katalysatorrenset motor.
 17. Jeg synes man har plikt til å være med på å forme det miljø man arbeider i, sier Arna Rennan - primus motor i Unge Kunstneres Samfund, som for tiden seiler i sterk motvind.
 18. Markedsføring har vært et trist kapitel, medgir primus motor for landsleiren på Mære, Johan Sandberg, 4Hagronomen i vertsfylket NordTrøndelag.
 19. Men det er vel ikke du som betaler ny motor ?
 20. Men stå opp før klokken fem for å kjøre Radio Motor gjør man sånt frivillig ?
 21. Når jeg blir stor, pappa, skal du få motor til båten din av meg...
 22. Uten barn, ingen galeleir, sa primus motor Tore, og beklaget at det var bare sytten i år, det pleier være rundt tredve barn.
 23. Vi hadde lånt en seilskøyte og gikk for motor.
 24. Vi har fått ypperlige treningsmuligheter foran denne sesongen, sier trener og primus motor Otto Hatlebakk.
 25. Vi slår begge veier om nødvendig, er direktivet til Pensjonistpartiets mulige fremtidige stortingsrepresentanter fra partiets primus motor i Bergen, Kris Kjærland.
 26. Vi vil om kort tid invitere alle som anser seg som dyktige til å håndtere en bil til å delta i den norske utvelgelsen, forteller informasjonssjef Morten Berger i Ford Motor Norge.
 27. Ønsker man å forlate drosjen under en tur hvor sjåføren holder 100 km / t i 50sonen, skifter felt frem og tilbake så andre må bråbremse, kjører mot rødt lys, passasjerene kastet frem og tilbake i baksetet og blir så skrekkslagne at de ikke får frem et ord, kan det neppe forlanges betaling, sier UPsjef Leif N. Olsen til Motor.
 28. 1 / 2 år på bilopprettern og jobb i bilfirma, skifter hun gjerne motor og gearkasser for gutta.
 29. 1923 ; vunnet av en Chenard & Walker med en 3 liters motor, som tilbakela 2.209 km med en gj.snittshastighet på 92 km / t.
 30. 25 år som aldersgrense for å få førerkort for tung motorsykkel med motor over 200 ccm.
Resultater funnet i spansk ordbok
spamotor
engfysiologi [a]: motor
automóviles [n]: engine, motor
norfysiologi [a]: motorisk
automóviles [n]: motor [u]
swefysiologi [a]: motorisk
automóviles [n]: motor [u]
Avledede ord:automotor, ciclomotor, con motor trasero, cuatrimotor, electromotor, lancha motora, locomotora, locomotora de tracción, motor a reacción, motor de combustión, motor del automóvil, motor diesel, motor fuera de borda, motor rotativo, motorista de escolta, motorización, motorizar, picado con motor, promotor, servomotor, vehículo motorizado, depósito de locomotoras, lancha a motor, motor de arranque, psicomotor, velomotor
Wiki:Un motor es la parte de una máquina capaz de transformar cualquier tipo de energía, en energía mecánica capaz de realizar un trabajo. En los automóviles este efecto es una fuerza que produce el movimiento. Existen diversos tipos, siendo de los más comunes: Motores térmicos, cuando el trabajo se obtiene a partir de energía térmica.
Eksempel:
 1. Él dejó el motor encendido.
 2. El motor se acabó parando.
 3. El motor no arranca.
 4. Sin duda el coche está averiado. Sale humo del motor.
 5. El motor del coche se averió en marcha.
 6. La avería está en el motor.
 7. Esta máquina funciona con un pequeño motor eléctrico.
 8. El motor se calienta.
 9. Hace una prueba del motor todos los días.
 10. El motor se ha descompuesto nuevamente.
 11. Tom encendió el motor.
 12. Apaga el motor.
 13. Los hermanos Wright lograron hacer volar un aeroplano impulsado por un motor.
 14. Ha de haber algo mal con el motor.
 15. Algo está mal con el motor de este coche.
 16. Él ingenió un nuevo motor que no utiliza gasolina.
 17. El nuevo sitio web de Tatoeba usará una hiper base de datos propia, un motor de búsqueda hecho desde cero, y funcionará en un servidor tatoebux-OS con una CPU tatoetel hecha completamente de tatoebio.
 18. ¿Has comprobado el motor?
 19. El mecánico montó el motor.
 20. El motor no funciona apropiadamente.
Resultater funnet i svensk ordbok
swemotor
engbiler [n]: engine, motor
norbiler [n]: motor
spabiler [n]: motor [m]
Avledede ord:amerikanska motorförbundet, bilmotor, cykel med påhängsmotor, dieselmotor, dykning med motoreffekt, elektromotorisk, förbränningsmotor, fyrfilig motorväg, fyrmotorig, jetmotor, kungliga motorförbundet, med motorn bak, motor med roterande kolvar, motorbåt, motorcykel, motorcykeleskort, motorcykeltävlingsförare, motorcyklist, motorförbundet, motorfordon, motorgondol, motorhuv, motorisera, motorisering, motorisk, motorsåg, motorväg, servomotor, snabb motorbåt, startmotor, surfa efter motorbåt, svenska motorförbundet, turbojetmotor, turbopropmotor, utombordsmotor, motorvelociped, motorcykelförare
Anagram:morot
Wiki:Motor är en maskin som driver ett fordon eller annan maskin genom att utveckla mekanisk energi (roterande eller linjär kraftrörelse) eller impulsenergi (reaktionskraft) ur en annan energiform. Ordet kommer från latinets móveo som betyder sätta i rörelse.
Liknende ord:
engmoor
normoter
spamoto
engmolar
engmonitor
engmono
engmoo
Dine siste søk:
 1. motor


Motor ble gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) motor
Gerundio: motoring
Partisipp: motored
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • i
  motor
 • you
  motor
 • he
  motors
 • we
  motor
 • you
  motor
 • they
  motor
8. Presens perfektum
 • i
  have motored
 • you
  have motored
 • he
  has motored
 • we
  have motored
 • you
  have motored
 • they
  have motored
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  motored
 • you
  motored
 • he
  motored
 • we
  motored
 • you
  motored
 • they
  motored
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had motored
 • you
  had motored
 • he
  had motored
 • we
  had motored
 • you
  had motored
 • they
  had motored
4a. Presens futurum
 • i
  will motor
 • you
  will motor
 • he
  will motor
 • we
  will motor
 • you
  will motor
 • they
  will motor
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have motored
 • you
  will have motored
 • he
  will have motored
 • we
  will have motored
 • you
  will have motored
 • they
  will have motored
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would motor
 • you
  would motor
 • he
  would motor
 • we
  would motor
 • you
  would motor
 • they
  would motor
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have motored
 • you
  would have motored
 • he
  would have motored
 • we
  would have motored
 • you
  would have motored
 • they
  would have motored
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  motor
 • you
  motor
 • he
  motor
 • we
  motor
 • you
  motor
 • they
  motor
13. Perfektum
 • i
  have motored
 • you
  have motored
 • he
  have motored
 • we
  have motored
 • you
  have motored
 • they
  have motored
past
 • i
  motored
 • you
  motored
 • he
  motored
 • we
  motored
 • you
  motored
 • they
  motored
plu
 • i
  had motored
 • you
  had motored
 • he
  had motored
 • we
  had motored
 • you
  had motored
 • they
  had motored
Imperativ
bekreftende
 • you
  motor!
 • we
  Let's motor!
 • you
  motor!
Nektende
 • you
  don't motor! (do not motor)!
 • you
  don't motor! (do not motor)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag mottakelighet
2 Flag well
3 Flag methodically
4 Flag leid
5 Flag återförena sig med
6 Flag rea
7 Flag idiot
8 Flag busstreck
9 Flag päron
10 Flag pose
11 Flag hablar
12 Flag jubel
13 Flag kvotering
14 Flag gudshus
15 Flag indigo
16 Flag citación
17 Flag bor
18 Flag skilt person

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 570 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 708 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1345 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2616 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8213 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2327 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2918 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5836 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6655 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7182 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.2078 - sekunder.

mobiltelefon