logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for motorvei:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
normotorvei
engtrafikk [n]: freeway, expressway, highway, thruway, throughway, speedway
spatrafikk [n]: autopista [f]
swetrafikk [n]: motorväg
Synonymer:allé, autostrada, bilvei, ferdselsåre, gate, gjennomgang, hovedvei, kurs, landevei, passasje, promenade, riksvei, rute, sidevei, smau, smug, sti, strekning, tråkk, tømmervei, vei, veit
Avledede ord:firefelts motorvei, informasjonsmotorvei
Wiki:En motorvei (motorveg) eller autostrada er en vei som er beregnet for sikker kjøring i høy hastighet, og for å øke kapasiteten for biltrafikken. Veien har atskilte kjøreretninger og minst to kjørefelt i hver retning. Dersom veien tilfredsstiller gjeldende lands krav til motorveier blir den skiltet med spesielle skilt.
Eksempel:
 1. Frognerstranden kunne ha blitt en alle tiders strandpromenade, men i stedet fikk vi en firefils motorvei, sukker hun.
 2. Planene om en fergefri motorvei og jernbaneforbindelse mellom Oslo og SentralEuropa inneholder adskillig realisme, sier statssekretær Anders Madslien i Samferdselsdepartementet.
 3. All last kjøres inn og ut av skipet over en enorm akterrampe, bred som en tofelt motorvei.
 4. Amerikanske embetsmenn foreslo i 1964 at man skulle bruke 22 atombomber til å fjerne et fjell i Mojavoørkenen i California, og på den måten gjøre byggingen av en motorvei og en jernbanelinje lettere.
 5. Arbeidet med den er påbegynt, men det vil ta noen år før det er ny motorvei helt frem til Hammerstad ved avkjøringen til Sundet i Eidsvoll.
 6. Avstanden til Oslo, 26 kilometer, og det er motorvei hele strekningen.
 7. Da sperret lastebilsjåførene av en viktig motorvei ved grenseovergangen Biratou.
 8. De fantastiske planene for en fergefri motorvei og jernbaneforbindelse mellom Oslo og SentralEuropa er fortsatt under utvikling.
 9. De langsiktige alternativer for utbygging av Mosseveien til motorvei av fullgod standard, er i flere hundre millionersklassen, og krever ny reguleringsplan, påpeker Olsen.
 10. Den nye strekningen som er 2,6 km lang, er bygget efter motorvei klasse II b med to 3,5 m brede kjørebaner, planfrie kryss og forbikjøringsfelt i den største stigningen.
 11. Denne Bunnlinjen skulle sammen med en motorvei fra Vålerengen til sentrum nord og en tunnel til Majorstuen sørge for den østvestgående gjennomgangstrafikken.
 12. Det er dessuten viktig å være klar over at det uavhengig av veiløsning vil bli utført betydelige arbeider i forbindelse med ombygging av havneområder fra motorvei til oppholdsarealer.
 13. Det er en foreldet tankegang å legge gjennomgangstrafikken i motorvei gjennom bysentra, sier Thorsnes.
 14. Det er fremtidsvisjonene som opptar ham - enten det er nordisk samarbeide eller motorvei fra Paris til Oslo.
 15. Det geografiske skille er jo forlengst borte på Vaterland hvor den gamle og grå er overbygget med lokk og motorvei.
 16. E6 mellom Mogreina i Ullensaker og Vestbysvingen i Eidsvoll flyttes tirsdag over på nye motorvei.
 17. En effektiv nedgravet motorvei gjennom Oslo krever også at flaskehalsen ved Fornebu / Lysakerkrysset fjernes, og dette kan raskt og billig skje ved midlertidge Fornebubroer, sier Fusdahl.
 18. For ca. seks år siden forelå det konkrete planer om å utbygge Mosseveien til firefelts motorvei frem til Gamlebyen.
 19. Fremskrittspartiet foreslår at det i stedet for vestvendte ramper i krysset Holmenveien / Store Ringvei, bygges et forenklet Gaustadkryss i krysset Slemdalsveien / Store Ringvei, samtidig med fullføringen av firefelts motorvei på den gjenværende strekning av Store Ringvei.
 20. Fremtiden vil også kreve en seksfelts motorvei i det minste fra Sandvika til Oslo, sier Gravdahl, og legger mye av skylden for regionens trafikkkaos på de sentrale myndigheter.
 21. Gaten gikk fra den tidligere St. Hallvardkatedralen ned mot Clemenskirken og kongsgården engang historiske steder som idag er dominert av togtrafikk og motorvei.
 22. Gjennom store deler av Østfold har E6 status som motorvei klasse B.
 23. Her er de største prosjektene seks felts motorvei fra Asker mot Oslo, Riksvei 4 gjennom Nittedal og riksvei 160 gjennom Bærum.
 24. Her skal det i tillegg til jernbaneforbindelsen også være motorvei.
 25. Herved er ideen om tunnel gjennom Nesodden fremkastet i håp om at noen ingeniører vil vurdere saken på et faglig grunnlag - og at politikerne skal få et alternativ til å ødelegge Nesodden med motorvei.
 26. I mindretallets anke heter det at vedtaket om soneavgift nødvendigvis må medføre en uheldig forsinkelse av det presserende arbeidet med å fullføre en motorvei gjennom Oslo sentrum.
 27. Informasjonssekretær Per Frantsvold i Veikontoret i Akershus opplyser til Aftenposten at den nye veien er bygget efter motorvei klasse B, og at den totale bredden er på 10 meter med to kjørebaner på 3,5 meter og 1,5 meter veiskulder på hver side.
 28. Jeg fant altså motorvei 3 ; men efter en stund oppsto det en hærskare av skilt med Restaurant - chowder på min høyre side.
 29. Kjøretid vil være 2530 minutter på motorvei, uavhengig av tidspunkt.
 30. Klemt mellom jernbane, motorvei, industri og sjøen i et land kalt Skøyen vokser helten til Ragnar Løvberg opp.
Liknende ord:
engmoorhen
engmotive
engmotor
engmotorcar
engmotoring
engmotorist
engmotorize
Dine siste søk:
 1. motorveiSiste søk

# Land Term
1 Flag orubbligt
2 Flag engasjere
3 Flag knuckle
4 Flag permanent
5 Flag pipete
6 Flag militar
7 Flag acotación
8 Flag sorgfullt
9 Flag bolinche
10 Flag anatema
11 Flag signo de admiración
12 Flag
13 Flag sloth
14 Flag fascisme
15 Flag hace tiempo
16 Flag ensom
17 Flag avholdt
18 Flag firmeza

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 109 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 258 0 2022-10-17 23:14:50
röja 911 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2094 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7281 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1865 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2454 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5371 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6189 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6682 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1836 - sekunder.

mobiltelefon