logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for motorvogn:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

normotorvogn
engallmenn [?]: Motor
spaallmenn [?]: Motor
sweallmenn [?]: Motor
Wiki:Motorvogn kan ha flere betydninger: - En motorvogn er en jernbanevogn med motor. - En motorvogn er et kjøretøy som blir drevet frem med motor.
Eksempel:
 1. Fra det objektive hundeansvaret gjøres unntak når det gjelder skade hund volder på annen hund eller på motorvogn og for personskader som er dekket av en motorvogns trafikkforsikring.
 2. I begge tilfeller var det reist tiltale for overtredelse av den militære straffelov for som krigsmann å ha overtrådt sin tjenesteplikt om at den som skal føre motorvogn ikke må være påvirket av alkohol.
 3. I denne ordre - som alle soldater skal gjøres kjent med heter det at det er forbudt å kjøre motorvogn i påvirket tilstand.
 4. I tillegg til at den vil ramme trafikanter som løpende betaler både sin skatt og sin klekkelige andel av motorvogn og bensinavgifter, vil den bety ekstra oppkrevning av skatt for å kjøre i gater som forlengst er betalt - ved skattemidler.
 5. Kjøring med motorvogn i gult sperreområde eller over gul sperrelinje, kan komme til å koste 600 kroner.
 6. Man har også drøftet å trekke inn andre registre med opplysninger om eiere av motorvogn, registre over fast eiendom osv.
 7. Men til trøst for hundeeierne kan det likevel nevnes at det bare er foreslått et skyldansvar for så vidt gjelder skade som hund volder på annen hund eller på motorvogn.
 8. Men uttrykket vert brukt for å definere hva som ligger i omgrepet motorvogn.
 9. Men uttrykket vert brukt for å definere kva som ligg i omgrepet motorvogn.
 10. NSBs nye motorvogn til de tovogns dieselelektriske motorvognsett av typen BM 92 som statsbanene har bestilt.
 11. Og bytt til motorvogn.
 12. Problemet oppsto, ifølge informasjonssekretær Fristad, da trikkene for en tid siden ble enmannsbetjent, efter tidligere å ha hatt både fører samt konduktører i motorvogn og tilhenger.
 13. Samferdselsdepartementet vil gå inn for at alle mopedførere mellom 16 og 20 år skal ha mopedførerbevis eller førerkort for motorvogn, opplyste samferdselsminister Johan J. Jakobsen på årsmøtet i Trafikksikkerhetsforbundet torsdag.
 14. Togsettet består av en motorvogn og en styrevogn av den mest avanserte type i verden.
 15. Tre av de fem elgpåkjørsler i det siste skjedde nettopp med motorvogn som brukte elgfløyte, heter det i Østlendingen.
 16. Forbudt for motorvogn er et skilt stadig flere overser i Oslogatene.
 17. Forbudt for motorvogn står det, men stadig færre tar hensyn til det.
 18. Overfor personer som flykter i motorvogn, må skytevåpen bare brukes når det gjelder særlig farlige personer, og det dessuten anses ubetinget nødvendig at vedkommende umiddelbart gripes.
 19. Bildet viser en motorvogn, modell 1899, fotografert av ukjent fotograf utenfor stasjonen i Slemdalsveien samme år.
 20. For selv om en nylig ombygget HØKAmotorvogn er malt rød, blå og grå, blir trikkene i fremtiden trolig malt som de nyeste leddsporvognene : blå, hvite og grå, en kombinasjon som publikum ser ut til å like.
 21. Ingen kom til skade da en motorvogn bestående av to vogner, sporet av Rørosbanen inatt nord for Koppang stasjon efterat toget hadde kjørt inn i et jordras.
 22. NSB har idag 74 vognsett som består av en motorvogn og en styrevogn.
 23. Natttogene ble innstilt på Rørosbanen i natt og erstattet med biler og motorvogner, og det var en slik motorvogn som sporet av.
 24. Odelstinget vedtok igår kveld endel endringer i bilansvarsloven som blant annet går ut på at føreren av en motorvogn skal få dekket skade på klær og andre vanlige egne bruksting i samme omfang som passasjerer i bilen.
 25. Paragraf 22 i veitrafikkloven fastslår at ingen må føre eller forsøke å føre motorvogn når hun / han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel.
 26. På et blunk kan man skaffe seg opplysninger over hele motorvogn og førerkortregisteret, hvilke biler som er meldt stjålet, over straffede og anmeldte saker lokalt.
 27. Retten skriver i dommen at selv om motoren ikke startet, er det klart at trillingen cirka 500 meter nedover bakken er å betrakte som føring av motorvogn efter veitrafikklovens bokstav, og at gutten derfor må domfelles for promillekjøring.
 28. Sandnes herredsrett fant at mannen i objektivt henseende hadde ført motorvogn i påvirket tilstand, men at dette hadde skjedd som følge av et hendelig uhell, og at det dermed ikke forelå forsett eller uaksomhet.
 29. Som nevnt har den ene HØKAmotorvogn som ble malt i mørke blåfarver, vekket flere negative reaksjoner, mens leddtrikkens farvemønster har gitt positive reaksjoner.
 30. Søknaden fremmes med henvisning til Samferdselsdepartementets bestemmelser om persontransport med motorvogn utenfor rute.
Liknende ord:
engmotorboat
engmotoring
engmotorman
engmotorwoman
normotorsag
normotorvei
swemotorväg
Dine siste søk:
 1. motorvognSiste søk

# Land Term
1 Flag befaring
2 Flag vibrera
3 Flag forskjønnelse
4 Flag gjøgler
5 Flag tuya
6 Flag popar
7 Flag flære
8 Flag headmost
9 Flag gray
10 Flag devaluation
11 Flag becerra
12 Flag camión de mudanza
13 Flag göra glänsande
14 Flag befrakter
15 Flag spekulera på börsen
16 Flag sökande
17 Flag mekanisme
18 Flag spydspiss

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 869 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 987 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1639 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2956 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8940 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2625 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3214 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6141 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6956 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7536 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.2383 - sekunder.

mobiltelefon