logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for obligatorisk:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norobligatorisk
engforpliktende [a]: compulsory, obligatory, mandatory, peremptory [formal]
spaforpliktende [a]: obligatorio, preceptivo, imperativo
sweforpliktende [a]: obligatorisk
Synonymer:lovbestemt, nødvendig, tvungen, ufri, ufrivillig, uunngåelig
Eksempel:
 1. Arbeiderpartiet mener at timerammen for morsmålsundervisningen skal utvides, gjøres obligatorisk og tas fra valgfagsrammen.
 2. Dødmannsknapp eller en anordning som kortslutter motorens tenning i slike situasjoner, finnes som ekstrautstyr til de fleste motorer, og burde være obligatorisk.
 3. Fylkesskolesjefen er nå gjort kjent med at spørreskjemaet ikke er nøytralt slik forutsetningen var, i og med at skjemaet inneholder en oppfordring til aksjon og bestillingsseddel for aksjonsmateriell mot obligatorisk skriftlig sidemålsundervisning.
 4. Skolestyret tar Kirke og undervisningsdepartementets fortolkning av Mønsterplanen til etterretning, slik at musikkfaget anses som obligatorisk på 8. og / eller 9. klassetrinn der hvor skolen har kvalifiserte lærere.
 5. Datalære bør efterhvert bli obligatorisk både i grunnskolen og i alle studieretninger i den videregående skole, fremholdt kirke og undervisningsminister Kjell Magne Bondevik da Stortinget igår kveld debatterte EDBopplæring i skolen.
 6. Det er bestemt at jegerprøven skal være obligatorisk, men ikke en øre er avsatt til å finansiere det hele.
 7. Det er obligatorisk med merking av alle tankbiler som kjører farlig gods.
 8. Det er også en tankevekker når det gjelder undervisningen i skolen, at ungdom i 1820 årsalderen har fått så liten forståelse for tosprogsystemet vårt, sier Hallgrim Berg, som imidlertid minner om at statsminister Kåre Willoch på Unge Høyres landsmøte uttalte at Regjeringen ikke har noen planer om å endre på dagens ordning med obligatorisk sidemålsundervisning.
 9. Det kan vel tenkes at gebyrer på lengre sikt blir obligatorisk ?
 10. Du mener at forsterforeldre bør få obligatorisk utdannelse ?
 11. Enten verneplikt eller annen obligatorisk samfunnsgavnlig tjeneste også for kvinner.
 12. Filmundervisning burde vært obligatorisk på forskolen og i fritidshjem, hevder Barbro Carlberg.
 13. Flere organer i partiet og Unge Høyre har den siste tiden uttalt seg mot obligatorisk skriftlig sidemål.
 14. Hele 40 prosent av studentene faller fra det første semester, hvor examen philo sophicum og grunnkurs i matte er obligatorisk.
 15. Obligatorisk datalære i skolen vil derfor være ett av flere virkemidler for å motvirke en slik utvikling.
 16. Obligatorisk fremvisning av det grønne forsikringskortet er opphevet i en rekke land, men vi anbefaler bilturistene likvel å ta kortet med.
 17. Skal ultralydundersøkelse bli et obligatorisk rutinetilbud til svangre kvinner ?
 18. Står opp tidlig og er ferdig med alt som er obligatorisk før klokken 12.
 19. Ved å innføre mediekunnskap også som et obligatorisk fag.
 20. Vi som arbeider med musikk hadde virkelig håpet at musikkundervisningen skulle bli obligatorisk fra neste skoleår, sier rektor Skott Hansen.
 21. Vi tolker imidlertid departementets utsagn dithen at musikkundervisningen er obligatorisk på de aktuelle klassetrinn, sier Birgit Hoem og Tor Skott Hansen.
 22. 11 kom ved Totland efter 23 minutter, som et resultat av kommunikasjonssvikt i Fredrikstadforsvaret, og 21 til Bryne - som aldri har tapt en obligatorisk kamp på denne banen, sørget Stig Norheim for ti minutter før pause.
 23. 130 ganger har Everton møtt Liverpool i obligatorisk kamp, men for første gang skal de to lagene gjøre opp på helt nøytral grunn.
 24. Akkurat problemet med å fylle opp serien skal løses ved obligatorisk opprykk fra den nyopprettede nasjonale 2. divisjon.
 25. Alle nyansatte universitetslærer i Oslo må nå gjennomgå et obligatorisk kurs i universitetspedagogikk.
 26. Alle større statsetater er oppfordret til å innføre obligatorisk bruk av lys på sine biler i likhet med hva Vegdirektoratet nå gjør.
 27. Amerikanerne ledet med 1,2 poeng efter obligatorisk, og kineserne satte alt inn på å ta igjen forspranget med blendende selvvalgte øvelser og utførelser.
 28. Andre insisterer på at fisken skal lake seg selv under gjæringsprosessen, og at flatbrød er obligatorisk tilbehør når den utsøkte, lagdelte skal settes til livs.
 29. At det heller ikke ved Strukturutvalgets innstilling skulle ligge til rette for noen kvanttitetsmessig forringelse av sprogundervisningen bevises ved at man pålegger elevene et tre timers obligatorisk sprogkurs i løpet av de to siste år.
 30. Av den grunn må alle kvinner mellom 25 og 30 år gjennomgå en obligatorisk gynekologisk undersøkelse.
Resultater funnet i svensk ordbok
sweobligatorisk
engförpliktande [a]: compulsory, obligatory, mandatory, peremptory [formal]
norförpliktande [a]: obligatorisk
spaförpliktande [a]: obligatorio, preceptivo, imperativo
Synonymer:nödvändig, ogin, ofrivillig, oundgänglig
Liknende ord:
spaobligatorio
engobligatory
engobligates
engobligation
spaobligarse
spaobligatoriedad
sweobligation
Dine siste søk:
 1. obligatoriskSiste søk

# Land Term
1 Flag lappverk
2 Flag triumph
3 Flag mulatto
4 Flag necktie
5 Flag nøyaktig
6 Flag selvødelegging
7 Flag contestable
8 Flag primtal
9 Flag heed
10 Flag unsightly
11 Flag fermentation
12 Flag sikksakke
13 Flag salesman's spiel
14 Flag extensions
15 Flag enmendar
16 Flag garnityr
17 Flag husbåt
18 Flag förundrad

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 1465 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1591 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2162 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3390 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9589 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3191 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3926 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6658 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7379 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8020 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.3306 - sekunder.

mobiltelefon