logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for oktan:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
noroktan
engkjemi [n]: octane
spakjemi [n]: octano [m]
swekjemi [n]: oktan
Wiki:Oktan er et alkan med den kjemiske formelen CH3(CH2)6CH3. Oktan har 18 isomer: - Oktan (n-oktan) - 2-Metylheptan - 3-Metylheptan - 4-Metylheptan - 3-Etylheksan - 2,2-Dimetylheksan - 2,3-Dimetylheksan - 2,4-Dimetylheksan - 2,5-Dimetylheksan - 3,3-Dimetylheksan - 3,4-Dimetylheksan - 2-Metyl-3-etylpentan - 3-Metyl-3-etylpentan - 2,2,3-Trimetylpentan - 2,2,4-Trimetylpentan (isooktan) - 2,3,3-Trimetylpentan - 2,3,4-Trimetylpentan - 2,2,3,3-Tetrametylbutan.
Eksempel:
 1. Den blyfrie normalbensin vil få et oktantall på 82,5 og blyfri superbensin 86 oktan.
 2. Hjemreisen gikk over Charlottenberg, og jeg fylte opp tanken med 25,1 liter bensin oktan 93.
 3. I Trondheim har dette ført til at bensinprisene er nede i kr. 4,45 literen for 93 oktan bensin.
 4. I dette forslaget går SFT blant annet inn for at den blyfrie bensinen skal ha 95 oktan, og at alle stasjoner med mer enn en pumpe skal tilby den blyfrie blandingen.
 5. Prisøkningen innebærer at en liter 98 oktan går opp fra 5,7 til 5,13 øre.
 6. Uten bly, vil bensinen bare bli solgt i en kvalitet, nemlig 95 oktan.
 7. Idag er blyfri bensin hele 16 øre dyrere enn bensin med 93 oktan og fem øre dyrere enn superbensin.
 8. 95 oktan blyfri bensin og 98 oktan blybensin eller superbensin.
 9. Bensinen holder 95 oktan og koster fem øre mer pr. liter enn vanlig superbensin.
 10. Biler som klarer seg med 95 eller lavere oktan, kan ikke uten videre tanke blyfritt.
 11. Bilimportørenes Landsforening har innhentet informasjoner fra samtlige produsenter og kan idag si at av de ca. en million bilene som er importert siden 1975, kan ca. 25 prosent bruke blyfri bensin, 95 oktan, som er den aktuelle kvaliteten.
 12. Bilimportørenes Landsforening har nå utarbeidet en liste over biler som kan kjøre på dette miljøvennlige drivsstoff på 95 oktan.
 13. Blandingsbensinen med 97 oktan er et særnorsk fenomen.
 14. De viste muskler ved å slå ned prisen med 50 øre, men på den nye Hydrostasjonen var man ikke snauere enn at man de første timene reduserte prisen til 3,99 for 93 oktan, eller med rundt en krone og to øre.
 15. Den blyfrie bensinen som selges i Norge i dag har 95 oktan, mens såkalt superbensin har 97 eller 98 oktan.
 16. Den holder jo 98 oktan.
 17. Den miljøvennlige bensinen vil foreløbig koste fem øre mer per liter enn superbensin, og er på 95 oktan.
 18. Derimot har utvalget bestått av 95 oktan blyfri, 97 oktan lavbly og 98 oktan blyholdig.
 19. Det nye produktet lanseres i juni, og skal holde 95 oktan.
 20. Det vil si at bensin med 93 oktan forsvinner fra stasjonene i løpet av januar.
 21. En del biler kan nok akseptere 95 oktan bensin ved at man stiller tenningstidspunktet et par grader lavere, og atter andre vil gå like fint på 95 oktan uten justeringer.
 22. En motor for 93 oktan kan uten videre bruke bensin med et høyere oktantall.
 23. Et av problemene for Strandell var at bensinen på Monza hadde for lav oktan.
 24. Ifølge de planene som foreligger for innføring av blyfri bensin i Norge, er det meningen at dagens lavoktan blybensin efterhvert skal erstattes med blyfri bensin, 95 oktan.
 25. Isteden må man velge mellom blyfri 95 oktan, lavbly 97 oktan eller blyholdig 98 oktan.
 26. M / S Beduin fra Oslo, som fraktet 100 oktan flybensin ble senket av en tysk ubåt.
 27. Ned mot fire kroner går det an å få en liter 93 oktan bensin for på Notodden, forteller Verden.
 28. TILBUDET består i 95 oktan drivstoff som koster fem øre mer pr. liter enn vanlig såkalt super.
Resultater funnet i svensk ordbok
sweoktan
engkjemi [n]: octane
norkjemi [n]: oktan
spakjemi [n]: octano [m]
Avledede ord:toktant
Anagram:kanot, knota
Wiki:Oktan är ett mättat kolväte med 8 kolatomer och summaformeln C8H18. Enligt IUPAC-nomenklatur betecknar oktan ett kolväte med ogrenad kolkedja, det vill säga 8 kolatomer på raken. Med äldre nomenklatur kallas just detta kolväte för n-oktan, som skall utläsas ""normaloktan"".
Liknende ord:
noroktav
sweoktav
engokay
engokra
norokra
sweokay
sweoklar
Dine siste søk:
 1. oktanSiste søk

# Land Term
1 Flag pasient
2 Flag consentir
3 Flag ancho
4 Flag vesen
5 Flag gjenoppblussende
6 Flag obstetrik
7 Flag upplysning
8 Flag condolement
9 Flag betala ut
10 Flag overskudd
11 Flag djuprotad
12 Flag navnelapp
13 Flag fakke
14 Flag reconsiderar
15 Flag gassverk
16 Flag varme-
17 Flag organization
18 Flag redistribution

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 561 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 699 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1335 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2608 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8199 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2320 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2908 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5826 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6646 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7169 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1607 - sekunder.

mobiltelefon