logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for omstilling:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

noromstilling
engallmenn [?]: restructuring
spaallmenn [?]: reestructuración
sweallmenn [?]: omstrukturering
Synonymer:
 1. andre boller, avveksling, bytte, en annen dans, endring, epokeskifte, forandring, forbedring, forskjell, forvandling, hamskifte, kuvending, metamorfose, modifikasjon, modifisering, mutasjon, nyordning, ombytte, ombytting, omkalfatring, paradigmeskifte, reform, rettelse, skifte, snuoperasjon
 2. beskjæring, effektivisering, innstramming, kostnadskutt, maksimering, minimering
Eksempel:
 1. Den omstilling som Regjeringen hittil bare har snakket om, er i Arbeiderpartiets programforslag gitt kjøtt og blod.
 2. Dette er etter mitt syn forutsetningen for å få til et forretningsmessig samarbeid i næringen, som grunnlag for økt lønnsomhet og som forutsetning for å få gjennomført den omstilling og nyskapning i fiskerinæringen som en rekke stortingsrepresentanter etterlyste i debatten.
 3. Direktør Magne Førre i Det regionale høyskolestyret i Vestfold innleder om hvordan få til omstilling ?.
 4. Hvorfor er det så mye mer ansvarlig å bruke oljeinntektene i en generell og tilfeldig overrisling gjennom skattelettelser, enn - slik Arbeiderpartiet vil til en styrt innsats på de områder det er mest fornuftig å investere, og til forskning og utvikling for å skape reelle muligheter for omstilling ?
 5. Utviklingen tvinger frem en omstilling, skriver Ella Griffiths til fordel for sitt syn.
 6. Alle ønsker å få til omstilling.
 7. Den viktigste omstilling i de senere år har vi antagelig hatt innenfor verkstedsindustrien, som i Norge ikke minst omfatter verftene.
 8. Det er ikke bare sideantallet i en bok eller pensum som avgjør hva studentene lærer ; vi trenger også aktive studentnettverk under studiet ; det er heller ikke bare møter og konferanser som gir omstilling, sa Lars Mikkelsen, leder i Norsk Studentunion.
 9. Det karakteristiske for universitetsforskningen er at den overskrider sektorer, og omstilling er en del av systemet, sa Sejersted.
 10. Det må legges grunnlag for en ny vekst i industrien, gjennom sterkere satsing på forskning, utvikling og omstilling.
 11. Fenomenet Silicon Valley viser med all tydelighet at det amerikanske samfunn, i likhet med det japanske, er innstilt på forandring og omstilling på en måte som sikrer økonomisk vekst og forsprang på vesentlige områder.
 12. Her satser vi på nyskapning og omstilling, økning av investeringene og dempning av omkostningene, fremholdt Brit Jørgensen.
 13. Hvilke områder satses det særlig på når det gjelder vekst og omstilling ?
 14. Lilleborgs suksess er knyttet til vårt arbeide med en kontinuerlig omstilling og fornyelse.
 15. Lovens rammebetingelser for Universitetet i Trondheim er efter min mening blitt fleksible, og gir rom for vekst og omstilling, sa kulturminister Lars Roar Langslet i sin hilsningstale på Universitetets festmøte lørdag.
 16. Men omstilling fremstilles jo som angrep på velverdsstaten ?
 17. Ny vekst skal sikres gjennom fornyelse og omstilling i næringslivet og i den offentlige forvaltning.
 18. Næringspolitikken og den økonomiske politikk må bidra til omstilling og vekst i næringslivet.
 19. Offentlige økonomiske tiltak vil vise seg å være langt viktigere for den totale omstilling i norsk næringsliv enn det som nå skjer på Oslo Børs, sa Arbeiderpartiets nestleder Einar Førde da han møtte industriminister Jan P. Syse til holmgang foran 300 forventningsfulle tilhørere under Aksjedagen i Oslo lørdag.
 20. Omstilling fra overkapasitet på enkelte områder til tilbud på andre områder kan gå svært tregt og noen ganger virker politisk umulig.
 21. Problemet er at en rekke bedrifter har behov for investeringer til omstilling.
 22. Regjeringen har siden 1981 bevisst redusert de belastninger det offentlige har lagt på bedriftene, bedret vilkårene for sparing og forsterket innsatsen innen forskning og utvikling, nettopp for å bidra til en øket takt hva angår vekst og omstilling.
 23. Situasjonen med en stor, dominerende og svært ensidig produksjonsbedrift er ikke det beste utgangspunkt for omstilling og nyskapning.
 24. Skal Norges 13 000 små og mellomstore bedrifter overleve i fremtiden, må de ta konsekvensen av at omstilling og nyskapning er nødvendig.
 25. Slik verftet idag blir finansiert og styrt, vil vi ikke anbefale at selskapet får bidrag av statlige midler til omstilling, skriver Habberstad.
 26. Solheimsviken skal ikke bli noe arbeiderstyrt paradis, vi skal drive efter forretningsmessige prinsipper, og står foran en omstilling fra skipsverft til en offshorebedrift som er med på å utvikle nye teknologiske løsninger.
 27. Stadig større deler av industrien har erkjent behovet for omstilling, og vi har registrert at bedriftene er blitt mer kostnadsog lønnsomhetsbevisste og sterkere opptatt av produktutvikling og markedsføring enn tidligere, fremholder adm. direktør Harald Henriksen i Industribanken.
 28. Verftet opplevde en meget hard omstilling under byggingen av Heimdalrammen, et oppdrag vi løste bra, men fikk lite fortjeneste fra.
 29. Vi er iferd med en omstilling fra behandling i store sentrale institusjoner til pleie i såkalt åpen omsorg.
 30. Vi er imponert over hva denne høyskolen har fått til av omstilling og nytt utdannelsesmønster.
Liknende ord:
noromstillbar
noromstille
noromsvinging
sweomskolning
sweomställning
norombildning
noromgivning
Dine siste søk:
 1. omstillingSiste søk

# Land Term
1 Flag brystvern
2 Flag dumhet
3 Flag alarde
4 Flag skrive til hverandre
5 Flag strikkende kvinne
6 Flag opplag
7 Flag inlägg
8 Flag finfordele
9 Flag efter vad som sägs
10 Flag mispeltre
11 Flag brutalidad
12 Flag sjuk
13 Flag surstoff
14 Flag extremidad
15 Flag brors dotterdotter
16 Flag tjock rök
17 Flag abortmotstander
18 Flag fraskilt kvinne

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 846 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 969 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1619 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2937 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8912 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2610 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3199 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6125 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6939 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7519 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.2682 - sekunder.

mobiltelefon