logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for omstrukturering:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

noromstrukturering
engallmenn [?]: restructuring
spaallmenn [?]: reestructuración
sweallmenn [?]: omstrukturering
Synonymer:aktivitet, bevegelse, drift, fart, forflytting, frakt, gang, jogging, løping, manøver, manøvrering, mosjon, omrokkering, operasjon, reise, rørelse, rørsle, samferdsel, skjelv, svingning, trafikk, troppeforflytning, vibrasjon, vind
Eksempel:
 1. Lenge leve livet er det første produktet jentene serverer det norske folk efter ett år med intens omstrukturering.
 2. Det at investorer går inn og planlegger omstrukturering av selskaper, er ikke nødvendigvis uheldig.
 3. Det ble hevdet at en slik omstrukturering skulle skje over tid.
 4. Haugesunds Mekaniske Verksted A / S fortjener prisen fordi bedriften i en tid med sterk omstrukturering innefor næringen har satset på opplæring for å øke produktivitet og konkurranseevne, spesielt opplæring av ungdom, sier N.A.F.s arbeidsutvalg i sin begrunnelse for tildelingen.
 5. I Oslo la vi ned en avdeling allerede i 1981, foretok en omstrukturering i 1982 og la ned ytterligere en avdeling høsten 1983.
 6. Kapitalmarkedet er der, og disse statsbedriftene har ved sin omstrukturering fått høyere produktivitet og er innrettet på et voksende marked.
 7. Nedleggelse eller omstrukturering av skoler må nødvendigvis komme, og med omstrukturering mener jeg at forandringer i nærings og samfunnsliv skaper behov for nye utdannelsestilbud.
 8. Utviklingen i 1983 har vært preget av omfattende omstrukturering, skriver selskapet.
 9. Vi skal ikke glemme at den omstrukturering som har funnet sted med Haldens industri er fremtidsrettet, understreker ordfører John Erik Eriksen og rådmann Oddvar Jacobsen.
 10. 83regnskapet blir som følge av omstrukturering og refinansiering belastet med ekstraordinære poster på 163 millioner kroner.
 11. Av andre store saker i Norcemsammenheng som har interessert offentligheten, kan nevnes Kjøpsvikfabrikken, overtagelse og omstrukturering av Jøtul, samt den forestående nedleggelse av sementfabrikken på Slemmestad.
 12. BEHOVET for en omstrukturering av kommunens økonomi i den retning finansrådmannen så klart har tatt til orde for, er fortsatt i høy grad tilstede.
 13. Bakgrunnen for kursfallet er at Aaksjonærenes kapital ansees som tapt, og selskapet har måttet gjennomføre en omfattende omstrukturering av sine virksomheter for å dekke et sterkt behov for ny egenkapital.
 14. Både vestlige økonomiske eksperter og offisielle kinesiske erklæringer mener at veksten skyldes den omstrukturering av økonomien som Deng Xiaoping har gått i spissen for.
 15. Da slakteribygningene begynte å foreldes, ble det i 1970 foretatt en omstrukturering, og meieriet gikk ut.
 16. Danskene - beskyldt for å være Nordsjøens rovfiskere - kunne da bli tvunget til å foreta en nødvendig omstrukturering av sin fiskeflåte til fordel for det langsiktige fiskerisamarbeide i Nordsjøen.
 17. De siste årene har det skjedd en storstilet omstrukturering av kunstgjødselindustrien i Europa.
 18. Den norske Amerikalinjes aksjer er suspendert fra Oslo Børs i forbindelse med forestående offentliggjørelse av endringer av eierforhold i selskapet og omstrukturering av virksomheten.
 19. Den nye given innenfor den delen av britisk bilindustri som hørte inn under British Leyland, kan i stor grad tilbakeføres til den omstrukturering som har foregått.
 20. Den nye sjefsekretæren i Oslo Høyre, Fred Olav Jacobsen, satser på omstrukturering av sekretariatet.
 21. Det burde være tilstrekkelig å peke på den omstrukturering av familiesituasjonen som har funnet sted.
 22. Det bygger blant annet på at man har vunnet ca. 90 millioner kroner som resultat av salg eller omstrukturering av ulønnsom virksomhet, og ca. 180 millioner kroner ved bemanningsreduksjoner.
 23. Det dreier seg om direkte økonomiske overføringer, likviditetslån, hjelp til omstrukturering av lånegjelden og et opplegg for å finansiere investeringer på de innenlandske og de utenlandske obligasjonsmarkeder.
 24. Det er sannsynlig at Låneinstituttet er lite stemt for utenlandske konkurrenter som store eiere av Akergruppen, også fordi disse da vil nyte godt av den verdistigning som har funnet sted i selskapet som en følge av Låneinstituttets pengeinnsats, som gav tid til riktig omstrukturering.
 25. Det legges spesiell vekt på at skolen må være i forkant av arbeidsmarkedsutviklingen for å imøtekomme nødvendig nyskapning og omstrukturering i næringslivet.
 26. Det samme gjelder for Venstre i synet på at det er nødvendig å foreta omstrukturering av en utsatt ensidig industri.
 27. Det som trenges er en omstrukturering.
 28. Dette er omstrukturering.
 29. Dette fremgår av sluttkommunikeet fra det tre dager lange SEVmøtet i Moskva og var et ventet resultat eftersom en slik omstrukturering lenge har vært SovjetUnionens ønske.
 30. Disse forhold må i høyeste grad tas med i vurderingene når man drøfter en omstrukturering av EFs egen industri, mener norske industriledere.
Liknende ord:
noromstrukturere
sweomstrukturera
Dine siste søk:
 1. omstrukturering



Siste søk

# Land Term
1 Flag disciplinär
2 Flag enlarged
3 Flag medido
4 Flag directivo
5 Flag behårad
6 Flag nudeness
7 Flag menudamente
8 Flag småflire av
9 Flag hacer honor a alguien
10 Flag fortunes
11 Flag förhoppningsvis
12 Flag animoso
13 Flag rustne
14 Flag medidas
15 Flag parivärde
16 Flag arrangert
17 Flag fantastic
18 Flag siesta

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 423 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 575 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1219 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2475 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7958 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2197 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2786 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5718 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6535 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7041 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1921 - sekunder.

mobiltelefon