logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for oppfylle:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
noroppfylle
engoppgave [v]: perform, carry out, complete, conduct, execute
avtale [v]: implement
vilkår [v]: satisfy, fulfill, fulfil
løfte [v]: fulfill, redeem, carry out, fulfil
idé [v]: fulfill, realize, make real
spaoppgave [v]: ejecutar, realizar, llevar a cabo
avtale [v]: ejecutar
vilkår [v]: satisfacer, cumplir con
løfte [v]: cumplir
idé [v]: cumplir, llevar a cabo, realizar
sweoppgave [v]: uppfylla
Synonymer:
 1. adlyde, etterkomme, etterleve, gjøre som én blir fortalt, høre etter, lyde, lystre, overholde, respektere, rette seg etter, underkaste seg, underordne seg
 2. behage, berolige, gjøre til lags, glede, innfri, lykksaliggjøre, stagge, tilfredsstille
 3. forbedre, implementere, iverksette, reparere, supplere, utbedre, utføre
Avledede ord:gå i oppfyllelse, oppfyllelse, pliktoppfyllende
Anagram:fylle opp
Eksempel:
 1. Det som må være et minstemål av krav velgerne kan stille til et partis politiske troverdighet, er at det i hvert fall blir forsøkt å oppfylle de politiske standpunkter som er programfestet.
 2. Tromsø kommune med sin dårlige økonomi er rett og slett ikke i stand til å oppfylle sine forpliktelser ifølge Lov om grunnskolen.
 3. Annonsørene må her rette seg efter markedsføringsloven, og må oppfylle de vilkår som er fastlagt av Markedsrådet.
 4. Bilfabrikkene har sagt klart ifra at de vil kunne oppfylle de krav som nå diskuteres uten å ta i bruk katalysatorer.
 5. De har selvsagt rett til omenn ikke krav på - plass i videregående skole, dersom fylkeskommunene klarer å oppfylle betingelsene om tilgjengelighet og den nødvendige pedagogiske undervisning.
 6. Det er flere forhold som spiller inn, men først og fremst er det at jeg ikke greide å oppfylle den målsetningen vi hadde.
 7. Det er gjort det som rimelig kan forlanges for å oppfylle myndighetenes krav, mener han.
 8. Det hjelper ikke med fine målsetninger, vi må ha en finansieringsordning som gjør det mulig å oppfylle målsetningene, sa Berntsen, og mente at på dette området var det dessverre liten forskjell på Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet, med unntak av satsningen på Husbankfinansierte boliger.
 9. For å prøve å bøte på dette ønsker vi nå at lærerne gis bedre grunnlag for å oppfylle kravene om trafikkopplæring i skolen.
 10. Hverken Norsk Hydro, Sonat eller Wilhelmsen frykter idag at riggen ikke skal oppfylle de tekniske krav som er satt, sier han.
 11. Hvilke kriterier må en forvertfamilie oppfylle, bestyrerassistent Karin Pedersen ?
 12. Kommunen må oppfylle minstepensjonistenes krav, sier sosialrådmann Odd Gjesteby, selv om det kommer til å koste kommunen mye penger.
 13. Men hvis man prøver å oppfylle livets betingelser, hjelper det vel ingen at man går rundt med dårlig samvittighet fordi man er født på solsiden ?
 14. Skolefolk vi har vært i kontakt med, hevder at de fleste kommuners dårlige økonomi i mange tilfelle gjør det vanskelig å oppfylle Mønsterplanens intensjoner.
 15. Alle som er avhengig av at kommunen kan oppfylle sine forpliktelser, det være seg kreditorer, kommuneansatte eller det store publikum, bør prise seg lykkelig over at flertallspartiene avviste disse forslag.
 16. At LNS ønsker å oppfylle det som ligger i forskriftene er så C.L. istand til å betegne som om sykepleierstudenter har vrangoppfatninger av helsevesenet og sin egen situasjon !
 17. Austad påpekte at for å oppfylle Grunnlovens bestemmelse om full erstatning, tar lovforslaget utgangspunkt i at det ikke er den aktuelle bruksverdi av eiendommen som idag, men den fremtidige utnyttelsesmulighet som skal legges til grunn ved fastsettelse av erstatning.
 18. Avtalen innebærer at NordPoolen påtar seg ansvaret for å oppfylle Hurtigrutens budsjetterte godsinntekter i 1984.
 19. Bakgrunnen er at kommunen ikke lenger kan oppfylle konsesjonsvilkårene.
 20. Bakgrunnen er de problemer man har hatt med å oppfylle målsetningen om å trekke 2000 leiligheter inn hvert år.
 21. Bakgrunnen for at man i Kr.F. nå øyner muligheter for å oppfylle partiets gamle drøm om en dagsavis, er den forestående omlegging av pressestøtten.
 22. Begrunnelsen er at bladet ansees å oppfylle kravet om å ha et overveiende politisk innhold.
 23. Betancur gjorde det klart at han vil la domstolene utlevere kokainsmuglere til USA og på den måten oppfylle en flere år gammel avtale mellom USA og Colombia.
 24. Bildene av Tsjernenko på sovjetisk fjernsyn viser tydelig at den 73årige mannen er syk, og at han neppe er i stand til å oppfylle sine plikter som parti og statssjef fullt ut, mener diplomatene.
 25. Blant annet påpeker helsedirektøren at 1500 sykehussenger er ute av drift, 15 000 mennesker står på venteliste for å komme på sykehjem, og at det fortsatt mengler 3000 plasser dersom man skal oppfylle målsetningen om å skaffe syv prosent av alle over 70 år sykehjemsplass.
 26. Boligrådmannen foreslo salg under henvisning til at man her har en god mulighet til å bidra til å oppfylle bystyrets vedtak om betydelige inntekter ved salg av fast eiendom.
 27. Britiske aviser har de siste dager brakt annonser fra eierens mor, hvor hun lover å oppfylle kidnappernes betingelser så snart hennes sønn og svigerdatter er overlevert trygt i Damaskus.
 28. Budsjettet er stramt, og i første rekke må vi oppfylle kravet fra VEAS.
 29. Budsjettet tar utgangspunkt i en målsetning for NRK om at institusjonen skal spille en sentral rolle i mediebildet og oppfylle kulturpolitiske og nasjonale forpliktelser som andre ikke kan eller vil påta seg i den nye mediesituasjon.
 30. DET enorme pengesluk som de statlige krisebedrifter er blitt for myndighetene, har skapt statsfinansielle problemer som begrenser mulighetene til å oppfylle ønsker om lettelser for industrien generelt.
Liknende ord:
noroppfylle
noroppbygge
noroppdele
noroppfatte
noroppfinne
noroppføde
noroppføre
Dine siste søk:
 1. oppfylle


Oppfylle ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) oppfylle
Gerundio: oppfyllende
Partisipp: oppfylt
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  oppfyller
 • du
  oppfyller
 • han
  oppfyller
 • vi
  oppfyller
 • dere
  oppfyller
 • de
  oppfyller
8. Presens perfektum
 • jeg
  har oppfylt
 • du
  har oppfylt
 • han
  har oppfylt
 • vi
  har oppfylt
 • dere
  har oppfylt
 • de
  har oppfylt
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  oppfylte
 • du
  oppfylte
 • han
  oppfylte
 • vi
  oppfylte
 • dere
  oppfylte
 • de
  oppfylte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde oppfylt
 • du
  hadde oppfylt
 • han
  hadde oppfylt
 • vi
  hadde oppfylt
 • dere
  hadde oppfylt
 • de
  hadde oppfylt
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal oppfylle
 • du
  vil/skal oppfylle
 • han
  vil/skal oppfylle
 • vi
  vil/skal oppfylle
 • dere
  vil/skal oppfylle
 • de
  vil/skal oppfylle
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha oppfylt
 • du
  vil/skal ha oppfylt
 • han
  vil/skal ha oppfylt
 • vi
  vil/skal ha oppfylt
 • dere
  vil/skal ha oppfylt
 • de
  vil/skal ha oppfylt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle oppfylle
 • du
  ville/skulle oppfylle
 • han
  ville/skulle oppfylle
 • vi
  ville/skulle oppfylle
 • dere
  ville/skulle oppfylle
 • de
  ville/skulle oppfylle
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha oppfylt
 • du
  ville/skulle ha oppfylt
 • han
  ville/skulle ha oppfylt
 • vi
  ville/skulle ha oppfylt
 • dere
  ville/skulle ha oppfylt
 • de
  ville/skulle ha oppfylt
Imperativ
bekreftende
 • du
  oppfyll!
 • vi
  La oss oppfylle!
 • dere
  oppfyll!
Nektende
 • du
  ikke oppfyll! (oppfyll ikke)!
 • dere
  ikke oppfyll! (oppfyll ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag nagellackborttagningsmedel
2 Flag feiltolke
3 Flag paven
4 Flag vända
5 Flag holiness
6 Flag papel de escribir
7 Flag empelotarse
8 Flag kvart
9 Flag look
10 Flag caravan
11 Flag profit
12 Flag go on
13 Flag rise
14 Flag dull
15 Flag passe sammen
16 Flag ovänligt
17 Flag finfordele
18 Flag pendle

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 1496 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1616 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2213 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3411 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9624 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3209 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3969 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6691 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7413 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8087 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.2930 - sekunder.

mobiltelefon