logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for opplysning:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
noropplysning
engfakta [n]: information
uppbyggelse [n]: edification, moral instruction, enlightenment
spafakta [n]: información [f]
uppbyggelse [n]: edificación [f], instrucción moral [f]
swefakta [n]: upplysning
Synonymer:
 1. annonse, avertissement, bekjentgjørelse, deklarasjon, dekret, edikt, erklæring, informasjon, kommunike, kunngjøring, lansering, lysing, manifest, melding, notis, nyhet, offentliggjørelse, oppslag, proklamasjon, propaganda, publisering, reklame, rundskriv, sirkulære
 2. anvisning, beskjed, data, empiri, etterretning, forklaring, fotnote, henvisning, illustrasjon, info, kjennskap, kommentar, meddelelse, note, tips, underretning, vink
 3. beretning, brev, bud, formidling, fortelling, hemmelighet, historie, korrespondanse, notat, pressemelding, rapport, rykte, sladder
Avledede ord:interessant opplysning, prisopplysning, skaffe opplysninger om
Eksempel:
 1. Hva solskinn er for den sorte muld, er sann opplysning for muldets frende, sang gamle Grundtvig noen årtier tidligere.
 2. Dersom man ikke setter innressurser for å bedre informasjon og spre opplysning om dette, kan den stadig økende småbåtflåten bli en trussel mot det økologiske system langs flere deler av kysten.
 3. Det alminnelige kunnskapsnivå om obduksjon er lavt i Norge, og alle debatter viser at behovet for generell opplysning er stort, mener Iversen.
 4. Det er mange former for opplysning som undergraver folks følelse av å duge til noe.
 5. Det er viktig med opplysning og bevisstgjøring når det gjelder unge og deres forhold til alkohol, påpekte hun.
 6. Dette er en sensasjonell opplysning som viser at stortingsrepresentant Majala skrev under på selvangivelsen for 1980 til tross for at han var blitt gjort kjent med at to bankinnskudd på tilsammen ca. 1,2 millioner kroner ikke var ført opp.
 7. Dette er eventuelt en meget interessant opplysning som Riksantikvaren ikke har vært informert om, fulgte han opp.
 8. En arbeidsgruppe har studert muligheten for å øke fiskeforbruket i Norge, og har blant annet kommet frem til at det er opplysning som må til, forteller underdirektør i Fiskeridepartementet, Torben Foss.
 9. For det beviser jo bare at opplysning om muligheten til å få behandling, har øket.
 10. Gikk du til politiet med opplysning om din kontakt med mannen som senere viste seg å være KGBagent ?
 11. Jeg kan kalle opp informasjonsbanken og på kort tid og helt automatisk få vite f.eks. hva man bruker på helse og skolesektoren for ett enkelt år, hvor stort opptak av elever det er, antall elevplasser, hvor mange arbeidsledige er det i fylket - og en hvilken som helst annen opplysning som kan være av interesse for oss som sitter i Oslo og skal ha disse tallene, forteller Marit Løvvig.
 12. Jeg opplevet hvor viktig opplysning om bøkene er.
 13. La meg heller si opplysning.
 14. Men helse er jo det viktigste ! synes etioperinnen, og forteller hvordan man bruker film, plakater, samtaler - alt for å nå frem til bydelenes innbyggere med opplysning om hygiene og forebyggende helsearbeide.
 15. Nå trengs det opplysning for at folk skal bli klar over hvor fantastisk god mat sik, gjedde og abbor er, hevder de.
 16. Skal man kunne minske misbruket, må det spres mere opplysning om skadevirkningene, og foreldre må gjøre det klart overfor sine barn hvilke holdninger man har.
 17. Søknadene strømmer nå inn i et tempo som gjør at enhver opplysning om antallet nærmest er å betrakte som antikvarisk i det øyeblikk den er gitt, sier konsulent Kolbjørn Sandve som forsøker å holde orden på søknadsstrømmen i Kulturdepartementet.
 18. Vi satser ellers på å komme inn i skoleverket med opplysning om f.eks. videovold.
 19. Aaberg påsto 17. juli at Forsvarskommisjonen av 1948 hadde foreslått et fredstidsorgan for psykologisk beredskap, men 3. august innrømmer han at dette var en feilaktig opplysning.
 20. Aftenposten bragte onsdag den alarmerende opplysning om at to tredjedeler av alle folkegassmasker i Norge har svekket virkning.
 21. Aftenposten vil komme tilbake med nærmere opplysning om dato for både budgivning og konsert.
 22. Aktor, politiinspektør Åsmund Norheim, ga uttrykk for forbauselse over denne opplysning.
 23. Allerede i 1912 begynte Nyttevekstforeningen å drive opplysning i bruk av sopp, og sopp ble efterhvert anerkjent.
 24. Alt dette er det allerede sendt ut opplysning om i en hyggelig liten brosjyre fra sosialkontoret.
 25. Andre kvinner vil gjerne være med å spre opplysning og endre holdninger.
 26. Apressen kunne igår fortelle at konklusjonen i denne rapporten vil gå i favør av Statoil, men kilder i Kommunaldepartementet karakteriserer denne opplysning overfor Aftenposten som et ledd i det politiske spill som foregår rundt Statfjordsaken.
 27. Arbeidstilsynets løsemiddelkampanje vil dels ta sikte på å få byttet ut produkter som er basert på bruk av farlige løsemidler med andre basert på bruk av vann, dels på opplysning om ventilasjons og verneutstyr, sier seksjonsleder John Erik Bjerk.
 28. At Hot Club de Norvege spiller 23 / 8 på Quarten isteden, er også en viktig opplysning, kvartetten som stadig utvider sin fanskare.
 29. Badischer Sonnenwein gir oss ingen opplysning om drueslag eller grosted.
Liknende ord:
noropplesning
noroppløsning
noroppbygning
noroppsving
noroppmaning
noroppfatning
noroppløsing
Dine siste søk:
 1. opplysningSiste søk

# Land Term
1 Flag oberörd
2 Flag can
3 Flag ningún
4 Flag snygga upp sig
5 Flag batea
6 Flag nettolön
7 Flag continuous
8 Flag ødeleggelse
9 Flag politioffiser
10 Flag neste år
11 Flag rosado
12 Flag nedvärdering
13 Flag sammenleving
14 Flag delatar
15 Flag nedslående
16 Flag geriatrics
17 Flag lax
18 Flag navelsträng

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 515 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1429 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6411 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1452 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2105 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4983 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5830 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6263 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5275 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5799 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1454 - sekunder.

mobiltelefon