logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for ortopedisk:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norortopedisk
engmedisin [a]: orthopedic, orthopaedic
spamedisin [a]: ortopédico
swemedisin [a]: ortopedisk
Eksempel:
 1. Jeg ser ikke noe alvorlig i at en pasient blir liggende i tre døgn i påvente av en lårhalsoperasjon, sier overlege ved ortopedisk avdeling ved Regionsykehuset i Tromsø, Bjørn Næss, til Aftenposten.
 2. 250 000 kroner til omfordeling av ressurser til fordel for ortopedisk kirurgi og reumakirurgi.
 3. Aftenposten hadde lørdag 18. august et innlegg om hofteprotese efter et intervju med ass.overlege dr.med. Paul Lereim ved Sophies Minde Ortopedisk Hospital.
 4. Derefter samles et akuttteam bestående av nevro og ortopedisk kirurg foruten avdelingslege for å bestemme behandlingsrutinene under akuttperioden.
 5. For 1520 år siden opplevde jeg, som saksordfører i Stortingets sosialkomite for bl.a. Sophies Minde og Ortopedisk Hospital, at køene av pasienter som ventet på ortopedisk operasjon på dette offentlige spesialsykehuset, var på nesten 2000 personer, år efter år.
 6. For eksempel er det i Tromsø for ortopedisk kirurgi en ventetid på maksimum 1 år, ved reumatologisk avdeling maksimum 4 måneder.
 7. Fra å være et vanførehjem som skulle ta seg av helse og oppdragelse av barn med fysiske funksjonshemninger, er OskarHeleneHeim i Vest Berlin vokst frem til å bli en ortopedisk universitetsklinikk som er kjent langt utenfor Tysklands grenser.
 8. Han nevner ortopedisk kirurgi og hjertekirurgi som to felter der det er gjort stort femskritt, og der køene følgelig er lange.
 9. Hans sykehustjeneste og spesialutdannelse i ortopedisk kirurgi foregikk ved Kysthospitalet i Hagevik, ved Trondhjems sykehus, Sophies Minde og ved Martina Hansens Hospital.
 10. Her vil man øke den polikliniske innsats for reumatologiske pasienter i Østfold - og dessuten øke operasjonskapasiteten for ortopedisk kirurgi.
 11. Hordaland har vedtatt en desentralisering av ortopedisk kirurgi, og efterhvert skal hofteoperasjonene komme i gang ved fylkessykehusene og på Diakonissehjemmets sykehus i Bergen.
 12. Idag dekker sykehuset 86 000 m P12, og direktøren har store planer med en ortopedisk seksjon innenfor kirurgisk avdeling samt operasjoner av reumatikere.
 13. Målet for det arbeide som nå er satt i gang på Martina Hansen, er at hospitalet skal bli fylkets naturlige senter for ortopedisk kirurgi, revmakirurgi og revmatologi i samarbeide med Bærum sykehus på definerte områder.
 14. Og det som måtte bli av eventuelle overskudd på de mange arrangementer, har vi bestemt skal gå til OskarHelene Heim, et ortopedisk sykehus med mange langtidspasienter, og av disse er det mange barn, rekker Grete Saltvedt Lächert å fortelle før hun iler avsted til nye møter og nye avtaler angående kulturdagene i VestBerlin.
 15. Presidenten i Den norske lægeforening BengtLasse Lund, 38årig ortopedisk kirurg i Oslo, har også et yrke som normalt krever evne til å mobilisere for fullt til alle døgnets tider og finner det både morsomt og utfordrende.
 16. Spesielt er det dem som skal ha ortopedisk behandling som må vente lenge.
 17. Staten overtok privatskolen Oslo Ortopedisk Institutt i 1967, og helt fra denne tid har skolens ledelse arbeidet for å få egen skolebygning.
 18. Særlig går det ut over pasienter som skal legges inn på ortopedisk kirurgisk avdeling, hvor det erlange ventelister fra før.
 19. Tromsø regionsykehus kan vise til meget gode resultater når det gjelder å redusere ventelistene ved ortopedisk avdeling.
 20. Øket poliklinisk operasjonsaktivitet i Innherred og øket ortopedisk operasjonsaktivitet i Namdal.
 21. Hvorfor skal vi som er pasienter som hører inn under ortopedisk avdeling på Aker sykehus diskrimineres ved å bli sendt hit og dit for å få behandling ?
 22. Det var under mine seks år på Haugesund Sykehus at jeg ble interessert i ortopedisk kirurgi.
 23. Assisterende overlege Kjell Harbo på ortopedisk avdeling ved Sentralsjukehuset i Rogaland så kampen på TV, og som fotballentusiast var han blant de mange som ergret seg over at den viktige forsvarsspilleren slo opp skaden mens danskene efterpå dundret inn fem mål.
 24. Av de foreliggende tall vil sosialministeren trekke den konklusjon at det bør satses spesielt på ortopedisk kirurgi, revmatologi og hjertekirurgi.
 25. Da professor Carl Semb ved Ullevål sykehus i 1958 trengte en overlege ved ortopedisk kirurgisk avdeling ved Det Skandinaviske Undervisningsykehus i Korea, påtok Paus seg beredvillig denne oppgave.
 26. Dessuten observasjonspost, røntgenavdeling, ortopedisk avdeling samt Krohgstøtten sykehus med 66 senger for pleiepasienter.
 27. Det er en ortopedisk kirurg, en sykepleier og en ingeniør som reiser, forteller nestleder i Medisinernes Eritreaaksjon, Anne Langaas.
 28. Efter avsluttet spesialistutdannelse i kirurgi i 1946, dro han på en studiereise til USA, bl.a. for å oppholde seg ved flere kjente klinikker og avdelinger for ortopedisk kirurgi.
 29. Fondets grunnkapital er fordelt med en halv million til formålet utforskning av øyensykdommer, en halv million til kirurgisk behandling av hjertesykdommer, og en halv million til utvikling av ortopedisk kirurgi - alt sammen formål som idag lider under manglende bevilgninger.
Resultater funnet i svensk ordbok
sweortopedisk
engmedisin [a]: orthopedic, orthopaedic
normedisin [a]: ortopedisk
spamedisin [a]: ortopédico
Liknende ord:
engorthopedist
norortopedi
spaortopedia
spaortopedista
sweortopedi
engorthopaedist
engorthopedic
Dine siste søk:
 1. ortopediskSiste søk

# Land Term
1 Flag optar
2 Flag con interés
3 Flag fröätare
4 Flag apiadarse de
5 Flag sibetolja
6 Flag varsel
7 Flag clarify
8 Flag tveklöst
9 Flag guillotine
10 Flag slå i stykker
11 Flag apostle
12 Flag beleiring
13 Flag innleggssåle
14 Flag vara skyldig någon en förklaring
15 Flag contorsionista
16 Flag startknapp
17 Flag slette til
18 Flag på längden

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 677 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1782 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6783 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1634 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2243 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5170 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5979 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6428 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5426 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5949 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1787 - sekunder.

mobiltelefon