logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for overskudd:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
noroverskudd
engkvantitet [n]: surplus
spakvantitet [n]: excedente [m]
swekvantitet [n]: överskott
Synonymer:avanse, avkastning, bonus, fortjeneste, innkomst, inntekt, intrade, netto, profitt, utbytte, vinning, ytelse
Avledede ord:utløp for overskuddsvann, vareoverskudd
Eksempel:
 1. ACEM meditasjon gir avspenning og overskudd, heter det fra meditasjonsorganisasjonen ACEM.
 2. Bedriftene trenger sine overskudd for å kunne konsolidere seg, for å bli mer stabile og sikre arbeidsplassene.
 3. Det er et selvlensende prinsipp som bygger på den enkle fysiske loven om at underskudd er tyngre enn overskudd.
 4. Grønne Tofte eller Neste Tofte vil iår komme ut med et overskudd på mellom 50 og 70 mill. kr. For Bergen Bank var Tofteengasjementet en gang en belastning, nå kommer banken ut med både æren og godt forrentede penger i behold.
 5. Høvikjoggen er ett av de mosjonsløpene som har best økonomisk overskudd.
 6. Vi har mindre overskudd av politisk vilje og krefter til å sette inn på dette feltet.
 7. Bydeler med overskudd av barnehaveplasser må gi disse fra seg til nybyggede boligområder.
 8. Danske graffiti - eller engelske - eller tyske - er vittigere, mer satiriske, friere og gir uttrykk for mer overskudd enn den norske.
 9. De offisielle utsagnene om overskudd var ikke riktige i forhold til den reelle situasjon.
 10. Derfor var det nå naturlig å gå over til å arbeide i det lokale franske marked, sa han og la til at den eneste måte shipping idag ikke bare kan overleve, men også gå med overskudd på, nettopp er å engasjere seg i det lokale marked.
 11. Dersom et moderat lønnsoppgjør medvirker til vesentlig større overskudd i bedriftene, bør de ansatte også få sin del av dette, mente han.
 12. Det er et overskudd av fødesenger og gynekologiske senger, sier professor Knut Bjøro på Kvinneklinikken.
 13. Det er viktig å ha overskudd til også å tenke fremover.
 14. Det kan ikke være plikt for Staten til å yde tilskudd slik at det i realiteten blir overskudd, heter det i dommen.
 15. Det skal jo være moro å løpe, og det skal gi overskudd, sier Jack Waitz.
 16. Det vanlige nivå for underskudd eller overskudd for revyen var tidligere ca. 20 00 kroner.
 17. Det viktigste for oss er at miljøet har et overskudd på ideer.
 18. Det vil med andre ord si at det samlede overskudd går tibake igjen til studiesenteret.
 19. Det virker som kunstnerne efterhvert har fått mer overskudd - for eksempel til å være hyggelige mot hverandre.
 20. Dette gir alt en trenger av krefter og overskudd, og blir selvfølgelig også det billigste.
 21. Dette vil vi oppnå gjennom bl.a. bedre rammebetingelser, ved å la bedriftene disponere mer av sine overskudd selv, ved lavere skatt på kapital i bedriftene, større tilgang på kapital gjennom aksjemarked og lettelser for nyetableringer.
 22. Ellers ville årets overskudd vært i faresonen.
 23. En av oppgavene er derfor å bygge tilstrekkelig lagerplass for overskudd av korn - når og hvor det måtte oppstå overskudd.
 24. En hyggelig avkobling gir krefter og overskudd til å klare cellegiftkurer, operasjoner og strålebehandling, mener gruppen.
 25. Fordi man både i Øst og Vest har så stort overskudd på atomvåpen at de kan utslette hverandre, sier han.
 26. Granli Trevare er en god bedrift, og den går med overskudd.
 27. Heldigvis har vi noen budsjettposter hvor det er penger, og som kan benyttes til å rette opp situasjonen, men det er ingen tvil om at det går i retning av et dårlig økonomisk driftsår for Vålerengens fotballavdeling, som i fjor hadde et overskudd på 560 000 kroner, efter et publikumsgjennomsnitt på 9878 tilskuere, sier Jørgensen.
 28. Helt siden vi begynte det frivillige arbeidet i Studieselskapet i 1980, har vi hatt god oppslutning, samtidig som de selvfinansierende konferansene går med overskudd.
 29. Husholdningenes inntekter, bedriftenes overskudd og kapasitetsutnyttelsen har alle vokst mer enn ventet.
Liknende ord:
engoversized
engoverspend
norovergrodd
noroverhud
noroverhud-
noroversende
noroverside
Dine siste søk:
 1. overskuddSiste søk

# Land Term
1 Flag portør
2 Flag hermanos
3 Flag nominativ
4 Flag strutspolitikk
5 Flag poner las cosas en claro
6 Flag jordsvin
7 Flag bedrövlig
8 Flag oblong
9 Flag college-
10 Flag soldat
11 Flag halyard
12 Flag polispådrag
13 Flag solsystem
14 Flag maritim
15 Flag be sufficient
16 Flag plumbagina
17 Flag æ
18 Flag deslenguado

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 677 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1786 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6788 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1635 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2243 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5171 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5979 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6428 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5426 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5950 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1792 - sekunder.

mobiltelefon