logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

3 oppslag funnet for petroleum:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engpetroleum
normineralogi [n]: råolje [u], petroleum [u]
spamineralogi [n]: petróleo [m]
swemineralogi [n]: råolja [u], petroleum [u]
Synonymer:[n]: crude oil, crude, rock oil, fossil oil, oil [gt], fossil fuel [gt]
Avledede ord:petroleum ether, petroleum jelly, liquefied petroleum gas, organization of petroleum-exporting countries, petroleum future, petroleum geologist, petroleum geology, petroleum refinery
Wiki:Petroleum is in modern usage synonymous with crude oil; a naturally occurring, toxic, flammable liquid consisting of a complex mixture of hydrocarbons of various molecular weights and other organic compounds, that are found in geologic formations beneath the Earth's surface. Petroleum is recovered mostly through oil drilling. It is refined and separated, most easily by boiling point, into a large number of consumer products, from petrol and kerosene to asphalt and chemical reagents used to make plastics and pharmaceuticals.
Eksempel:
 1. The present world owes its convenient life to petroleum.
 2. The ecologist warned us that petroleum was not merely a blessing but also a curse.
 3. Products made from petroleum are vital to modern societies.
 4. Petrochemicals are chemical products derived from petroleum.
 5. Peak oil, an event based on Hubberts theory, is the point in time when the maximum rate of petroleum extraction is reached, after which the rate of production is expected to enter terminal decline.
 6. Coal, charcoal, coke and petroleum coke are used as fuels.
Resultater funnet i norsk ordbok
norpetroleum
engmineralogi [n]: oil, petroleum
spamineralogi [n]: petróleo [m]
swemineralogi [n]: petroleum
Wiki:Petroleum (fra lat. petra, stein, berg, og oleum, olje), er en samlebetegnelse som brukes om råolje ofte med naturgass eller også om mineralolje. Bransjens kjælenavn er slike som: «sort gull» og «sticky jackpot».
Eksempel:
 1. Vildkat borer idag for Saga Petroleum på blokk 34 / 7 i Nordsjøen - Snorrefeltet.
 2. Det amerikanske oljeselskapet Phillips Petroleum Co. skal overta olje og energivirksomheten til R.J. Reynolds Industries for en samlet sum på 1,7 milliarder dollar, dvs. omkring 15 milliarder kroner efter dagens kurser.
 3. Det er ikke skattenivået, men i første rekke markedsutviklingen for nedkjølt gass, såkalt LNG, som vil avgjøre når en utbygging av Haltenbanken kan bli lønnsom, sier ass. direktør Roy Halvorsen i Saga Petroleum i en kommentar til selskapets Haltenbankstudie.
 4. Det er intet problem å få folk til å begynne i Saga Petroleum, sier nyansatt personaldirektør, Ellen M. Haaland.
 5. Det er lett å få tak i gode personalmedarbeidere - yrket er blitt meget populært, sier personaldirektør Ellen M. Haaland i Saga Petroleum.
 6. Det er vanskelig å spå om olje, sier man i Saga Petroleum, selskapet som i januar iår ble tildelt operatøroppgaven på blokk 34 / 7 i Nordsjøen i samarbeide med Esso.
 7. Det er vel slik at de som står bak DNO har hatt en slags ideologiskpolitisk tilgodelapp overfor Regjeringen i denne sak, sa Kristensen, som i likhet med SVs Hanna Kvanmo og Venstres Hans Hammond Rossbach oppfordret de private interesser til å gå inn i Saga Petroleum.
 8. Det ville være høyst beklagelig dersom Senterpartiets nye programutkast skulle innebære et nei til nye oppgaver for de norske oljeselkapene Saga Petroleum og DNO, sier stortingsrepresentant PerKristian Foss Han mener en slik endring i forhold til borgelig politikk vil innebære en klar svekkelse av bredden i det oljepolitiske miljø og fremholder at Høyre ikke kan akseptere en slik utvikling.
 9. Dette skjedde før vi overtok Bambleanleggene fra Saga Petroleum.
 10. Ellen M. Haaland er en av de mange nyansatte i Saga Petroleum.
 11. En operatørrolle som innebærer en større utbyggingsoppgave er det fundament Saga Petroleum nå trenger for å kunne videreutvikle sin kompetanse slik at Saga kan bli det tredje fullt kvalifiserte oljemiljø her i landet.
 12. Foreløbig har vi jo bare boret den første brønnen av forhåpentlig mange, sier utforskningssjef Lars T. Bjerke i Saga Petroleum.
 13. SAGA PETROLEUM må inntil videre vente på avgjørelse i spørsmålet om tillatelse til å ta i bruk nye lokaler i Bærum og utvidelse av sysselsettingstaket for staben i Osloområdet fra 500 til 1000 personer.
 14. Så langt er jeg enig, men har Senterpartiet glemt at Saga Petroleum er tildelt betydelige utbyggingsoppgaver på norsk sokkel ?
 15. Vi regner med at den vil være avsluttet innen utgangen av september, sier informasjonsdirektør Bjørn Ståle Lærdal i Phillips Petroleum til Aftenposten.
 16. Vi ønsker å inkludere koder for dyktighets og karrierepotensial, skriver Phillips Petroleum i et brev til Datatilsynet.
 17. 7,5 prosent av aksjene i boreriggen Vildkat, som Saga Petroleum de siste måneder har benyttet til leteboring på den tidligere diamantblokken 34 / 7, nå kalt Snorrefeltet.
 18. Aksjene i det amerikanske oljeselskapet Phillips Petroleum gikk opp med 5,50 dollar på New Yorkbørsen igår efter det ble kjent at den farverike forretningsmannen T. Boone Pickens nå prøver å overta kontrollen over selskapet.
 19. Aksjonærene i folkeaksjeselskapet Norse Petroleum vil neste år få beskjed om gullforekomstene, som er kartlagt i Nevadas ørkenområder, er drivverdige.
 20. Alle forholdsregler er tatt, selv om faren for en ukontrollert utblåsning regnes som liten, sier visedirektør Jan M. Wennesland i Saga Petroleum.
 21. Anbudene for dette plattformunderstellet ble tirsdag diskutert i møter mellom Ekofiskoperatøren Phillips Petroleum og de andre selskapene som er medeiere i Ekofiskfeltet.
 22. Andre rettighetshavere er Statoil, Saga Petroleum, Total Marine og Mobil.
 23. Ansatte i Phillips Petroleum, ca. 2500, blir vurdert en gang i året.
 24. Arbeiderpartiet mener at slike interesser heller bør gå inn i Saga Petroleum slik at man kan styrke det private engasjement i norsk oljevirksomhet.
 25. Assisterende direktør Roy Halvorsen i Saga Petroleum et av deltagerselskapene i Statfjordgruppen - sier i en kommentar at Saga har vanskelig for å tro at Statoil faktisk mener det vil være riktig å produsere mindre olje fra Statfjord enn mulig.
 26. Assisterende direktør Roy Halvorsen i Saga Petroleum opplyser til Aftenposten at aksjeemisjonen er planlagt gjennomført tidlig ihøst.
 27. Avtalen ble inngått da Mesa Petroleum prøvde å kjøpe General American Oil i 1983 - et forsøk som endte med at det var Phillips som overtok.
 28. Avtalen er anhengig av godkjennelse fra styret i Svenska Petroleum.
 29. BNOC må til tross for sin reduksjon i de offisielle priser selge omkring 350 000 fat pr. dag på spotmarkedet, ifølge det velansette tidsskrifet Petroleum Intelligence Weekly.
 30. BP Petroleum Development Ltd. Norway har tildelt modulkontrakter til Ulaprosjektet til en verdi av 420 millioner kroner.
Resultater funnet i svensk ordbok
swepetroleum
engmineralogi [n]: oil, petroleum
normineralogi [n]: petroleum
spamineralogi [n]: petróleo [m]
Wiki:Petroleum, även kallat mineralolja, bergolja, råolja och ibland nafta (från persiskans naft), är en tunnflytande mörk vätska som naturligt förekommer i delar av berggrunden. Denna vätska är en blandning av hundratals olika kolväten, som bildas av växter och djur som inte hinner förmultna, i en process som tar ungefär 100 000 år. De flesta forskare anser att petroleum nybildas i en takt som är mindre än en procent av dagens utvinningstakt.
Liknende ord:
engpetrolatum
engpetrol pump
engpetrology
norperigeum
norpetrologi
sweperigeum
swepetrokemi
Dine siste søk:
 1. petroleumSiste søk

# Land Term
1 Flag nimiedad
2 Flag assimilation
3 Flag presa
4 Flag taco
5 Flag extrahera
6 Flag prairie
7 Flag koka
8 Flag decadence
9 Flag somnolencia
10 Flag valkyria
11 Flag revise
12 Flag gjenlyd
13 Flag NATO
14 Flag tillverka
15 Flag Welsh
16 Flag jordstykke
17 Flag figur
18 Flag vilseleda

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 117 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 267 0 2022-10-17 23:14:50
röja 918 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2101 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7294 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1874 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2461 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5381 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6197 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6691 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1842 - sekunder.

mobiltelefon